Bankene varsler rentekutt, men mange må vente

Boliglånekundene må vente opptil halvannen måned før renta settes ned, til tross for at det er fullt mulig å gjennomføre endringene raskere.

TAR TID: Til tross for massiv kritikk lar enkelte banker fortsatt kundene vente lenge på effekten av lavere boliglånsrente.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

OPPDATERT: I en tidligere versjon av denne saken lå Aasen Sparebank i oversikten med en rente på 2,50 prosent. Dette er nå rettet til 2,10 %. Varslingstiden på Sparebank1 SMNs rentenedsettelse er endret fra seks uker til ti dager etter at banken onsdag kunngjorde endring i praksisen i forbindelse med koronakrisa. Også Aasen Sparebank har overfor NT24 bekreftet førtidig rentenedsettelse.

I to omganger har Norges Bank redusert styringsrenta med tilsammen ett prosentpoeng; fra 1,25 prosent til historisk lave 0,25 prosent.


Norges Bank kutter styringsrenta med 0,75 prosentpoeng

På et ekstraordinært møte har Norges Bank besluttet å kutte styringsrenta med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent. De åpner også for nye rentekutt.


Nå følger bankene etter. Flere lånegivere har allerede kunngjort to rentereduksjoner, og det er ventet at flere banker reduserer boliglånsrenta i løpet av dagene som kommer.

Lurer du på hva din bank gjør med renta? Se oversikten over bankenes renteendringer lenger ned i denne artikkelen.

Finansiell uro hemmer rentekuttet

Likevel går de færreste bankene like langt som sentralbanken når de bestemmer rentenivået for boliglånskundene. Årsaken til dette finner vi i pengemarkedet, hvor bankene finansierer deler av lånene de yter. Pengemarkedsrenta har ikke falt like nye som styringsrenta. Det betyr at bankenes kostnader for å finansiere boliglån i finansmarkedet er vesentlig mindre endret enn styringsrenten.

– På grunn av den ekstraordinære situasjonen er pengemarkedet preget av stor uro. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån akkurat nå. Vi har allikevel besluttet å sette ned renta på boliglån med inntil 0,85 prosentprosentpoeng, forklarer administrerende banksjef Bjørn Asle Hynne til NT24.

Det finnes likevel unntak: Sparebank1 Hallingdal Valdres kunngjorde tirsdag at de kutter renta med inntil 1,1 prosentpoeng, mens Sbanken og Sandnes Sparebank setter ned renta med ett prosentpoeng – tilsvarende reduksjonen i styringsrenta den siste uka.

Kritiserer praksisen

I mange tilfeller må kundene vente lenge før renta faktisk reduseres. NT24s undersøkelse i utvalgte norske banker viser at mange banker praktiserer seks ukers varsling på rentenedsettelsene, til tross for at lovverket åpner for raskere effektuering av endringer som er til gunst for kundene.

Dermed må mange boliglånskunder vente på at maisola varmer, før lånefakturaen kan gjøre det samme.

Etter at koronakrisa satte mange bedrifter og privatpersoner under økonomisk press, har kritikken haglet mot varlingspraksisen. Lørdag stilte Finanskomiteen på Stortinget seg bak en innstilling hvor de ber om at rentekuttene gjennomføres raskere for å hjelpe bedrifter og husholdninger gjennom koronakrisen.

– Komiteen mener derfor det er viktig at rentekuttene raskt kommer kundene til gode dersom de skal ha den ønskede effekten på norsk økonomi, heter det i innstillingen.

Leder Vigdis Mathisen i Finansforbundet sa fredag til NTB at dette er en unntakssituasjon.

– Da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sa hun.

FRAMSKYNDER: Sparebank1 SMN har varslet to rentekutt på til sammen 0,85 prosentpoeng. Nå har banken framskyndet rentekuttet til 5. april.  Foto: Espen Fossland

Bankene snur

Likevel er det store sprik i hvor lang tid bankene bruker på å sette ned renta for kundene sine. Sbanken var først ut med å varsle at renta skulle raskt ned etter Norges Banks siste regulering av styringsrenta.

– Nå handler det om å stå sammen i en krise. Rentekuttet er omfattende og vil komme kundene til gode så raskt som vi har mulighet for, i tråd med signalene myndighetene, Norges Bank og våre kunder har gitt, sier Øyvind Thomassen, daglig leder i Sbanken i en børsmelding.

Tirsdag ga også storbankene DNB og Nordea etter for kritikken fra kunder og politikere. Onsdag gjorde den trønderske storbanken Sparebank1 SMN det samme.

– Vi har i løpet av de siste dagene fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder, og dette er noe vi tar på alvor. Vi ønsker å bidra i den alvorlige situasjonen knyttet til utbrudd av koronavirus, og fremskynder nå iverksettelsen av de nye satsene på våre boliglån, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge i en pressemelding.


DNB og Nordea framskynder rentekuttene etter påtrykk

Etter press fremskynder DNB de varslede rentekuttene med nesten en måned. Også Nordea vil kutte renta på boliglån «så snart det er teknisk mulig».

Sparebank1 SMN framskynder rentekuttet

Den trønderske storbanken gjør som en rekke andre banker og setter ned boliglånsrenta raskere enn først annonsert.


NT24 har undersøkt renteendringer og varslingspraksis hos utvalgte banker. Funnene viser at flere banker kutter rentene allerede denne uka, også for eksisterende kunder.


Ikke gjort i en fei

Grong Sparebank varslet allerede etter sentralbankens første rentekutt i forrige uke at banken ville framskynde rentekuttet. Rentereduksjonen skal ifølge banken effektueres like over påska.


Grong Sparebank kutter renta for boliglånskundene

Lokalbanken følger flere av storbankene og kutter boliglånsrenta med inntil 0,4 prosentpoeng. Rentekuttet skal gjennomføres raskt.


– Hvorfor blir ikke renta satt ned umiddelbart?

– Det er en ganske stor operasjon å endre på renta til alle lånekundene. Først må banken gjøre interne forberedelser. Deretter legges lånene i kø hos en datasentral, hvor ny rente og nedbetalingsplan skal kalkuleres og kvalitetssikres på hele låneporteføljen. Det er dessverre ikke bare å trykke på en knapp, sier Jon Håvard Solum, administrerende banksjef i Grong Sparebank til NT24.

Grong Sparebank hadde ved årsskiftet en brutto utlånsportefølje på om lag 5,7 milliarder kroner. Banken gjennomfører sitt andre rentemøte i dag, noe som etter alt å dømme vil resultere i bankens andre rentekutt på én uke.

FRAMSKYNDER: Grong Sparebank er blant bankene som har tatt grep og kuttet ned på tiden det tar før renta reduseres. Banken må likevel ha litt tid på seg, noe ifølge banksjef Jon Håvard Solum skyldes banksystemene.