Fare for konkurs hos 4 av 10 småbedrifter i Norge

En ny undersøkelse fra SMB Norge viser at 42 prosent av norske småbedrifter står i fare for konkurs om ikke situasjonen bedrer seg før sommeren.
Nyheter

42 prosent av norske småbedrifter ser en fare for konkurs hvis situasjonen ikke bedrer seg før sommeren. Det viser en ny undersøkelse som er utført av SMB Norge.

Over 1000 bedrifter svarte på undersøkelsen. Den ble gjennomført i perioden 17. til 18. mars 2020, altså i dagene etter at Stortinget vedtok krisepakken for norsk næringsliv.

I januar 2020 var det 590.800 virksomheter i Norge, i følge SSB. Av disse var det bare 3700 bedrifter som hadde over 100 ansatte. Resten regnes som en del av SMB-sektoren. Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Disse står for halvparten av verdiskapingen og er selve ryggraden i norsk økonomi.

Hovedfunn fra undersøkelsen

  • Mer enn 6 av 10 bedrifter (63%) svarer at bedriftens økonomiske situasjon blir verre om 1 måned. I tillegg er 1 av 4 usikre.
  • 1 av 4 bedrifter svarer at de har vanskeligheter med å betale enten avgifter, lønn eller kostnader for lokaler.
  • Mer enn 4 av 10 bedrifter (42%) ser en fare for konkurs hvis det ikke bedrer seg før sommeren. I tillegg 28% som er usikre.
  • Hele 23 prosent, eller nær 1 av 4 av bedriftene, anslår sannsynligheten for en konkurs til over 50 prosent.
  • I tillegg er det 31 prosent som svarer 20 til 50 prosent sjanse for konkurs.
  • Hele 7 av 10 bedrifter ønsker at myndighetene utsetter konkursbegjæringer og finner løsninger med utsettelse i dagens krevende situasjon.

Om SMB

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Medlemsbedriftene spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser.