Ingen tydelige koronaeffekter i norsk import og eksport

Det er ingen tydelige effekter av koronakrisen i norsk import og eksport, viser tall fra SSB. Unntaket er fiskeeksport.

STORE VERDIER: Samlet sett har eksportverdien for fisk holdt seg ganske stabil de siste ukene, med en antydning til økning, men eksporten til Kina og Italia har gått kraftig ned, skriver SSB.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

For de to første ukene i mars lå eksporten på omtrent samme nivå som for de samme ukene i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tall fra 15. mars.


Koronatiltakene forlenges til over påske

De drastiske tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april. Samtidig ber regjeringen nordmenn holde større avstand til hverandre.


Den samlede eksportverdien for varene som er undersøkt, gikk noe opp fra uke ti til uke elleve.

Eksport av fisk

Fisk er en av få varegrupper der man kan se en mulig koronaeffekt i eksporten.


Ber regjeringen ta grep for å hindre sjømatstopp

Flere eksportselskaper melder om økende utfordringer knyttet til lavere rammer for kredittforsikring. Nå ber Sjømatbedriftene regjeringen om å ta grep.


– Samlet sett har eksportverdien for fisk holdt seg ganske stabil de siste ukene, med en antydning til økning, men eksporten til Kina og Italia har gått kraftig ned, skriver SSB.


Færre fly i lufta skaper problemer for lakseeksportørene:

− Fraktratene er mangedoblet

Lav kronekurs er godt nytt for alle som selger varer til utlandet, men for Williksen Export spises valutagevinsten opp av skyhøye priser på luftbåren godstransport.


Eksporten til Kina falt allerede i uke fire og fem og har siden ligget på et relativt lavt nivå. Fiskeeksporten til Italia falt kraftig i uke ti og elleve.

Det har imidlertid vært en økning i eksport av fisk til andre land i perioden.

Importen de siste ukene peker seg heller ikke ut sammenlignet med tilsvarende periode de foregående årene. Det er heller ikke tegn til fall i importverdien de siste ukene.