Jobber for å reåpne lakse-eksport til Hviterussland

Skogningen Knut Rønningen i Mattilsynet og levangermannen Christer André Mordal for Norsk Sjømatråd jobber nå for å få reåpnet eksport av norsk oppdrettsfisk til Hviterussland.

Også midtnorske selskap: Rådgiver for Norsk Sjømatråd, Christer André Mordal, opplyser at eksporten av regnbueørret og laks til Hviterusslabd før stansen i januar, omfattet fisk fra oppdrettsselskap fra både Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.  Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Nyheter

Det var i januar i år at Russland stoppet import av norsk laks og ørret via Hviterussland fordi russerne hevdet de hadde funnet spor av krystallfiolett i den norske oppdrettsfisken. Da Mattilsynet senere gjennomførte inspeksjoner hos flere norske fiskeforedlingsbedrifter fant de imidlertid ingen spor av krystallfiolett, melder nettstedet iLaks.no

Den russiske veterinærtjenesten Rosselkhoznadzor skulle egentlig inspisere norske fiskeforedlingsbedrifter i slutten av mars, men koronasituasjonen umuliggjør dette inntil videre.

Utsatt inspeksjon

Nå vil trolig inspeksjonene bli utsatt, opplyser fagdirektør Knut Rønningen i Mattilsynet.

Likevel kan det bli aktuelt at Russland åpner grensene for varer produsert fra norsk oppdrettsfisk, skriver iLaks.no.

Velkommen for å sjekke: – Vi har skrevet til Hviterussiske veterinærmyndigheter, med kopi til både Rossolkhoznadzor og de andre medlemslandene i den Den eurasiske økonomiske union, og forklart at de er hjertelig velkommen for å sjekke når koronasituasjonen har roet seg, sier fagdirektør Knut Rønningen i Mattilsynet.  Foto: Andreas Høglund / EU-delegasjonen

– Vi ser ikke for oss at inspeksjonene kan skje i løpet av det neste halve året, men vi har skrevet til Hviterussiske veterinærmyndigheter med kopi til både Rossolkhoznadzor og de andre medlemslandene i den Den eurasiske økonomiske union, og forklart at de er hjertelig velkommen når koronasituasjonen har roet seg, sier Rønningen som er fra Skogn.

Stengte importen

Etter at Norge protesterte på Russlands inngripen i Ukraina, stengte russiske myndigheter for norsk eksport av laks og sjøørret til Russland i 2014.

Også midtnorske selskap: Rådgiver for Norsk Sjømatråd, Christer André Mordal, opplyser at eksporten av regnbueørret og laks til Hviterusslabd før stansen i januar, omfattet fisk fra oppdrettsselskap fra både Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.  Foto: Privat

– I 2012 og 2013 var Russland det største eksportmarkedet for norsk laks og regnbueørret. Det dreide seg om 100.000 tonn årlig, sier rådgiver for Norsk Sjømatråd, Christer André Mordal til Trønder-Avisa.

Leder Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) sier i en kommentar til Trønder-Avisa at også NSL er engasjert i arbeidet med å få åpnet for eksport av laks og regnbueørret til Hviterussland.

– Norske Sjømatbedrifters Landsforening har jobbet inngående med dette siden før jul i fjor, sier Eriksson til Trønder-Avisa.

Viktig bearbeidingsindustri

Mordal, som opprinnelig er fra Levanger, sier videre at en handelsavtale innen Den eurasiske økonomiske union, hvor både Russland og Hviterussland er med, har gjort det legitimt for Hviterussland å importere norsk oppdrettsfisk.

– Den eurasiske handelsavtalen gjør det mulig for hviterussiske selskap å bearbeide den norske fisken og eksporterer den videre til Russland, sier Mordal, som legger til at denne eksporten før stansen i januar omfattet fisk fra oppdrettsselskap fra både Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.


Færre fly i lufta skaper problemer for lakseeksportørene:

− Fraktratene er mangedoblet

Lav kronekurs er godt nytt for alle som selger varer til utlandet, men for Williksen Export spises valutagevinsten opp av skyhøye priser på luftbåren godstransport.

Ber regjeringen ta grep for å hindre sjømatstopp

Flere eksportselskaper melder om økende utfordringer knyttet til lavere rammer for kredittforsikring. Nå ber Sjømatbedriftene regjeringen om å ta grep.

Sjømatministeren vurderer å tillate mer laks i merdene

Nærings- og fiskeridepartementet varsler ekstraordinære tiltak for sjømatnæringa. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer blant annet å la oppdretterne ha mer fisk stående i sjøen.


Vi pusher på

Ifølge Mordal jobbes det nå for å få i stand en midlertidig eksport til Hviterussland av norsk oppdrettsfisk, i påvente av at russiske mattilsynsinspektører kan komme til Norge og sjekke anleggene som de mener leverer fisk med spor av krystallfiolett.

– Både Hviterussland og Russland er til en viss grad avhengige av den norske fisken. Russland først og fremst til mat, mens for Hviterussland handler det først og fremst om at foredlingsindustrien i landet trenger råstoff fra Norge for å opprettholde aktivitet. Vi pusher på for å få startet midlertidig eksport fra fire til seks norske selskap, sier Mordal.

Hvilke selskap gjelder dette, og er det trønderske med?

– Vi kan ikke gå ut med navn på de norske foredlingsselskapene som kan få innpass til midlertidig eksport til Hviterussland. Vi prioriterer heller ikke mellom selskapene, det overlater vi til russerne, sier Mordal.