Arbeidet med Saemien sijte er i gang

Hogstmaskina er i full gang med å berede grunnen for det nye sørsamiske kultursenteret på Horjemstangen i Snåsa. Planen er at nybygget skal stå ferdig i desember 2021.

I gang: Hogstmaskina er i full gang på Horjemstangen for å berede grunnen for det nye sørsamiske museum- og kultursenteret Saemien sijte som skal stå ferdig i desember 2021.  Foto: Saemien sijte

Endelig: Museumsdirektør Birgitta Fossum ved Saemien sijte er glad for at de er i gang med utbyggingen av det nye sørsamiske museum og kultursenter.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

SNÅSA: I første omgang er en hogstentreprenør i gang med å rydde vegtrasse utover Horjemstangen til tomta til det nye museum- og kultursenteret Saemien sijte. Meningen er at selve vegarbeidene skal starte like over påske.

Selve byggearbeidene med det 1.700 kvadratmeter store senteret starter til høsten.

– Vi er veldig glade for at vi endelig er i gang med arbeidet på Horjemstangen. Vi har ventet lenge på dette, sier museumsdirektør Birgitta Fossum.

Rundt 100 millioner

Det er Statsbygg som står som utbygger av senteret etter oppdrag fra Kulturdepartementet og Sametinget. Den økonomiske rammen de bygger ut fra, er på cirka 100 millioner kroner.

Oppdraget med den fysiske byggingen er tildelt Grande Entreprenør AS.

Fortsatt er ikke alle tegningene for bygget på plass, og i følge Fossum er de ansatte på Snåsa veldig delaktige med å få dette på plass.

– I tillegg jobber vi for fullt med å fylle det nye museet med innhold. Etter planen skal museet åpne sommeren 2022, så det er mye som skal på plass innen den tid, sier Fossum.

Selve bygget skal imidlertid være ferdig i desember 2021.

Møte og samlingssted

I dag holder Saemien Sijte, som i dag er det eneste museet med et nasjonalt ansvar for for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur, til i for små og lite hensiktsmessige lokaler. I flere ti-år har man lokalt arbeidet for å få realisert et nytt museum- og kultursenter.

– Nybygget skal være et møte- og samlingssted med formål om å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap. Naturtomta på Horjemstangen vil gi gode muligheter for formidling av sørsamisk kultur, sier Fossum.

I forbindelse med tømmerhogsten som foregår på tangen nå, understreker Fossum at de ikke ønsker at publikum skal ta seg dit for å se på arbeidene. Selv om hun antar at mange er nysgjerrige.

– Det felles trær og vi er bekymret for folks sikkerhet. derfor ønsker vi ikke at publikum tar seg dit nå, sier Fossum.