Frykter bråstans i bygg- og anleggbransjen

Varsellampene blinker nå rødt for Norges største fastlandsnæring bygg- og anlegg - som sysselsetter en fjerdedel av privat sektor.

MOT FULL STANS: Boligbransjen frykter at det går mot bråstopp for byggeprosjekter, med store konsekvenser for 360.000 medarbeidere. Bildet er tatt ved et leilighetsprosjekt på Kullbryggeholmen i Rørvik, hvor det fortsatt er aktivitet.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

Byggeplasser stopper opp og det er utsettelser og forsinkelser i levering av nye boliger og vedlikeholdsprosjekter. Oppdrag om utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, tekniske tjenester og rehabiliteringsplaner stoppes eller utsettes også. Det viser tilbakemeldinger NBBL har fått fra boligbyggelag over hele landet.

– Tiltakene som har kommet fra myndighetene er en nødvendig start, men ikke nok. Det er også viktig å sikre en vekstevne i norsk økonomi den dagen arbeidslivet kan gå som normalt. Hvis planer, tekniske tjenester og prosjektering nå stopper opp, frykter jeg ledigheten kan vare, kompetanse forsvinne og oppturen blir enda mer krevende, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i en pressemelding.

Ledigheten øker

Ledigheten innen bygg og anlegg øker kraftig, og hele landet er berørt.

– Nå stopper tilgangen på folk. Ansatte kommer seg ikke på jobb på grunn av lokale smittevernsregler, på grunn av innreiseforbud for utenlandsk arbeidskraft og vi får heller ikke tilgang på varer, sier Daniel Siraj som er administerende direktør i Norges største boligutbygger, OBOS til NRK.

Han sier at krisen bransjen nå står i er krevende og annerledes enn tidligere kriser.

Rundt 40 bedrifter og organisasjoner i byggebransjen ber regjeringen om krisehjelp. Bransjen frykter at det går mot bråstopp av byggeprosjekter, med store konsekvenser for 360.000 medarbeidere.

Tiltaksliste

NBBL har foreslått en tiltaksliste for myndighetene som vil stimulere til aktiviteter som kan pågå nå, samtidig som det tilrettelegger for aktivitet som kan settes i gang umiddelbart etter at smittesituasjonen er bedret.

– Bestilling og arbeid med tilstandsvurderinger/vedlikeholdsplaner kan skje nå. Hvis norske borettslag og sameier får et kraftig incentiv til å sette i gang med dette nå vil det kunne utløse mye arbeid. Samtidig som slike planer er nødvendige for at større oppgraderingsprosjekter kan dra landet ut av krisen når smitteverntiltakene tillater full drift, sier Fredriksen.

NBBLs tiltakspakke består av å bruke det verktøyet myndighetene allerede styrer, nemlig Husbanken.