Lanserer «trøndelagspakke» for næringslivet

Trøndelag fylkeskommune vil framskynde prosjekter for flere milliarder kroner for å hjelpe et kriserammet trøndersk næringsliv.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesvaraordfører Tomas I. Hallem (Sp) la torsdag fram en tiltakspakke for trøndersk næringsliv.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Andelen arbeidsledige trøndere har skutt i været som følge av koronakrisen.

– Bedrifter risikerer og gå konkurs og flere vil gjøre det. Det er nødvendig å rope et varsko fordi vi nå er inne i en svært krevende situasjon for mesteparten av næringslivet vårt, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap), som understreket alvoret i et pressemøte torsdag.

Der la et samlet politisk miljø fram en rekke tiltak med mål om å gi bedrifter mulighet til å sette folk i arbeid.

– Det er en betydelig pakke, sier fylkesvaraordfører Tomas I. Hallem (Sp), som samtidig maner til behov for mer krisehjelp fra staten.

– Nå sier fylket at vi skal satse på de områdene vi har et spesielt ansvar for, vi må ta vår del av ansvaret, sier opposisjonsleder i fylkestinget, Pål Sæther Eiden (H).

Framskynder vegbygging, utvider bredbåndssatsing og gir kulturtilskudd

Det er tidligere kjent at fylkeskommunen vil framskynde vegarbeid til 700 millioner kroner, og at flere av disse prosjektene kan være i gang før sommeren.

Torsdag la fylkespolitikerne fram en tiltakspakke med blant annet følgende punkter:

  • Fylkesveg: Framskynde iverksettelse av prosjekter i regi av fylkeskommunen innen både investering og vedlikehold av fylkesveg. Totalverdi på disse prosjektene: 3,3 milliarder kroner.
  • Bredbånd og kollektiv: Framskynde investeringer innen bredbånd og kollektiv infrastruktur: 176 millioner kroner.
  • Bygg: Framskynde investerings- og vedlikeholdsprosjekter for fylkeskommunale bygg for totalt 72 millioner kroner.
  • Drosjenæring: Fortsette betaling av skoleskyss, selv om skolene er stengt.
  • Kultur: Utbetale driftstilskudd som normalt og unnlate å trekke tilbake tilskudd til arrangement som er planlagt i perioden fram til 1. september. Dette tilsvarer total 142,5 millioner kroner for kulturfeltet og 16 millioner kroner for idrett og friluftsliv.

Fylkeskommunen vil også gi betalingsutsettelse til næringsdrivende kunder som ber om det, «etter individuell vurdering og for en begrenset periode».

Videre forteller politikerne at fylkeskommunen kan betale regningene sine kjappere, i tilfeller der fylkeskommunen er kunde av en leverandør som sliter med likviditet.

Fylkespolitikerne lover samtidig at de kjapt kan levere flere prosjekter, dersom nasjonale myndigheter stiller med mer penger.

Det er foreløpig uklart når alle de framskynda prosjektene kan komme i gang.

– Administrasjonen jobber på spreng, sier fylkesordfører Sandvik.

Skryt fra LO og NHO

Tiltakspakken får skryt fra både LO og NHO, som begge deltok i pressemøtet på nett torsdag.

– Vi er sikre på at en trøndelagspakke vil bidra til at flere lykkes og skape jobb til noen av de bedriftene som nå sliter. Det er veldig viktig i en krevende og usikker tid, sier leder i LO i Trøndelag, Kristian Tangen.

Regiondirektør i NHO, Tord Lien, advarer torsdag om at bunnen for arbeidsledighet ikke er nådd, og at en slik tiltakspakke fra fylkeskommunen er viktig for å skape aktivitet.

– I en historisk krevende tid for bedriftene er likviditet, eller penger til å betale lønn og regninger, helt avgjørende. I så måte er lån bra og tilskudd bedre, men aktivitet og inntekter er selvsagt å foretrekke. Derfor er vi glade for det et samlet fylkesutvalg nå legger frem, og for at det ikke først og fremst er utredninger, men konkrete byggeprosjekter som skal rulles ut før sommeren. For nå haster det, sier Lien.

Regjeringen legger fram sin fjerde tiltakspakke for næringslivet fredag, som partiene i Stortinget skal forhandle om gjennom helga.


Tid for handling – lokalt

Nå er disse valgene kanskje viktigere enn noen gang.


Vil innlede samarbeid med kommuner

Flere kommuner har også lansert egne tiltakspakker for lokalt næringsliv. Fylkesordfører Sandvik opplyste torsdag om at fylkeskommunen er bedt om å koordinere innsatsen.

– Det er kommet et ønske som vi skal ta på alvor, om at vi skal kartlegge hvilke tiltak kommunene setter i gang for å få en samla oversikt over dette og eventuelt bistå kommuner som kan ha behov det for å framskynde tiltak. Så det offentlige Trøndelag klarer å være mest mulig koordinert. Det vil være et godt signal, sier Sandvik.

– Nå er det tid for å stå sammen og for hver enkelt til å ta tak i hva jeg kan gjøre for at Trøndelag reiser seg igjen, sier Hallem (Sp).