Vil doble investeringene for å hjelpe næringslivet

Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) i Levanger vil stimulere det lokale næringslivet ved å øke potten til investeringer i 2020.

VIL INVESTERE MER: Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) vil øke rammen for investeringer for å stimulere det lokale næringslivet.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Under budsjettbehandlingen før jul valgte politikerne i Levanger å redusere det planlagte låneopptaket i år. Kommunedirektørens forslag var å ha en investeringsramme på 250 millioner kroner, mens politikerne mente at 135 millioner kroner holdt til investeringer i 2020.

Nå har ordføreren bedt kommunedirektøren om å komme med en sak til førstkommende formannskapsmøte 1. april der investeringsbudsjettet økes igjen.

– Nå er vi i en ekstraordinær situasjon som ingen kunne forutse. Det er mange kommuner som må strekke seg nå. Det er ønskelig å øke investeringene, slik at vi får i gang flere prosjekter enn det vi i utgangspunktet hadde tenkt, sier Sand.

Koronakrisen har ført til at andelen arbeidsledige trøndere har skutt i været.


NHO-direktørens bønn til trønderske kommuner: – Nå må dere holde trykket oppe

Trønderske kommuner må snarest komme på banen med prosjekter som kan redde kriserammede bedrifter, oppfordrer regiondirektør Tord Lien i NHO.Virke: Slik kan kommunene redde lokale bedrifter

Arbeidsgiverorganisasjonen har fire anbefalinger til hvordan landets 9.344 kommunestyrerepresentanter kan hjelpe den hardt prøvede handels- og tjenestenæring.


Forslaget fra kommunedirektøren er øke rammen til 250 millioner kroner igjen. Noe som er bortimot en dobling fra nåværende plan. Sand sier at det nøyaktige beløpet ikke er diskutert innad i partigruppene og heller ikke diskutert blant formannskapets medlemmer.

– Jeg er rimelig sikker på at formannskapet også ønsker en økning i investeringer. Hvis næringslivet faller sammen, vil det ta lang tid før de kommer seg opp igjen, og det vil gå utover inntektene til kommunen. Det er et helt annet bilde nå enn før jul da vi vedtok å gå ned på investeringene. Renten er lav, så risikoen er ikke like stor som før. Vi forventer også midler fra statlig hold som vil avhjelpe økonomien. Det er en forutsetning, sier Sand.


Lanserer «trøndelagspakke» for næringslivet

Trøndelag fylkeskommune vil framskynde prosjekter for flere milliarder kroner for å hjelpe et kriserammet trøndersk næringsliv.