Byggeplassene skal bli utslippsfrie:

Byggvarme er en klimaversting. Daniels oppfinnelse kutter både utslipp og kostnader

Med lanseringen av Genisis Byggvarme skal Daniel Vibstad spre billig og miljøvennlig varme på byggeplassen.

GRØNN VARME: Daniel Vibstad står bak byggvarmesystemet Genesis. Nå intensiverer han satsingen på kostnadseffektiv og klimavennlig varme til norske byggeplasser.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMSOS: Norske byggeplasser slipper ut mer enn 300.000 tonn CO2 årlig. Byggvarme, herding og uttørking utgjør en betydelig del av energiforbruket, som i tillegg til klimaavtrykket også driver kostnadene oppover på norske byggeplasser.

Nå har Namsos-bedriften Vibstad VVS lansert Genesis Byggvarme, som etter eget utsagn er et revolusjonerende byggvarmekonsept. Oppfinnelsen skal ifølge daglig leder og oppfinner Daniel Vibstad kutte oppvarmingskostnadene med inntil 90 prosent.

– Det nye i denne løsningen er at vi samler alt i én enhet. Genesis benytter vannbåren energi, som er en mye bedre energibærer enn luft. Løsningen håndterer alt av varme- og energibehov i løpet av byggeperioden, fra spaden stikkes i jorda til nøkkelferdig bygg. Underveis har man kontroll på temperatur og kan styre og logge anlegget via telefon, forklarer Vibstad.

Kan gi nullutslipp

Entreprenørselskapet Birger Pedersen har vært delaktig i pilottestingen av byggvarmekonseptet. Etter ferdigstillingen av nybygget i Namsos var erfaringene såpass oppløftende at de nå har gått til innkjøp av en ferdigutviklet enhet. Denne sprer nå varme under oppføringen av en ny flerbrukshall på Høylandet.

– Denne utgaven går på propangass, og er den eneste gassdrevne løsningen på markedet. Med propan eliminerer vi lokalt skadelig utslipp av NOx og sot, samtidig som utslippet av klimaskadelig CO2 reduseres betraktelig.

Er det mulig å drive systemet med fornybare energikilder?

– Ja, konseptet er klargjort for enhver energibærer. Det omfatter også fornybare energikilder som pellets, flis, biogass, elektrisitet og hydrogen, sier Vibstad.

– Hvordan ser totaløkonomien ut for dem som investerer i et slikt byggvarmesystem?

– Investeringskostnaden er noe høyere enn for tradisjonelle anlegg. Med utgangspunkt i et gjennomsnittlig byggeprosjekt vil investeringen være nedbetalt i løpet maks halvannet år, hevder Vibstad.

SPRER VARME: Denne varmeavgiveren sprer vannbåren varme på byggeplassen. Løsningen kan bruke fossilfrie energikilder.  Foto: Privat

I forkant av markedet

På byggeplassen i Høylandet har man gode erfaringer med innovasjonen fra Namsos.

– Vi har valgt å satse på denne teknologien ut fra både kostnads- og miljøaspektet. Det er ingen tvil om at kostnadene blir vesentlig redusert. Miljøgevinsten er vel så viktig. Regjeringen har dessuten varslet innskjerping i utslippskravene på norske byggeplasser, og da er det viktig at vi er forberedt på endringene som kommer, sier prosjektleder Morten Melhus i Birger Pedersen AS.

Han viser til at forbudet mot oljefyring i bygninger til også å omfatte byggtørk og byggvarme på bygninger som er under oppføring. Endringen trer etter alt å dømme i kraft fra 2022.

Skjerpede myndighetskrav er også utgangspunktet når Vibstad nå intensiverer satsingen på å gi byggherrer og entreprenører et fossilfritt alternativ. Genesis-satsingen skilles nå ut av morselskapet Vibstad VVS. Gjennom Genesis Innovations AS er målet å skalere opp produksjonen. Selskapet, som er under etablering, eies av Vibstad Holding og en håndfull lokale investorer.

– Vi har vært heldige og fått med oss investorer som har trua på innovasjonen. Målet er å være i posisjon til å levere til markedet i god tid før forbudet trer i kraft.

– Hvor stort kan dette bli?

– I fjor ble det igangsatt rundt 15.000 større byggeprosjekter i Norge. Der ligger potensialet. Vårt mål er å ta en andel av det markedet, avslutter Vibstad.