Ferske NHO-tall fra Trøndelag

Seks av ti har permittert

Stadig flere blir permittert, viser NHOs ferskeste medlemsundersøkelse. – Til vanlig er jeg en optimistisk trønder. For tiden må jeg nøye meg med å være optimistisk på sikt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Her ved et fremlegg ved Innocamp i Steinkjer i juni 2019.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Spørreundersøkelsen, som er gjennomført onsdag og torsdag denne uken, viser relativt små endringer i forhold til forrige uke. Men tallene er fortsatt skrekkelige – en må ikke senke skuldrene på grunn av manglende forverring, ifølge NHO-sjef Ole Erik Almlid:

– Om vi tenker at «bare» 28 prosent av respondentene frykter konkurs, mot 32 prosent for én uke siden, da har vi begynt å venne oss til stygge tall, understreker Almlid.

Tallenes tale

Undersøkelsen viser blant annet at 61 prosent av de trønderske bedriftene som har svart på undersøkelsen har permittert ansatte. 67 prosent de trønderske respondentene svarer at det kan bli aktuelt å permittere om kort tid. To prosent har sagt opp ansatte, 14 prosent planlegger oppsigelser.

Og: 29 prosent av de trønderske respondentene svarer at de står i reell fare for å gå konkurs.

Svarene fra trønderske respondenter følger i all hovedsak de nasjonale trendene:Undersøkelsen viser at at koronakrisen til en viss grad rammer norske fylker ulikt. Ifølge undersøkelsen er Trøndelag det fylket med den laveste andelen bedrifter som har sagt opp ansatte. Samtidig er Trøndelag blant fylkene hvor konkursfrykten er sterkest blant bedriftslederne.

– Selv om det ser ut som om noen regioner er hardere rammet enn oss er det svært alvorlig at nesten 1 av 7 bedrifter frykter for konkurs og planlegger oppsigelser. Disse tallene viser med tyngde at det er viktig at kompensasjonsordningen som skal legges frem denne uken blir utformet på en sånn måte at det kan berge ellers unne bedrifter gjennom dette. Samtidig viser de at denne situasjonen på kort sikt er i ferd med å bli fryktelig dyr for Norge og at de langsiktige konsekvensene kan bli store, om vi ikke sammen gjøre mange riktige grep i møte med situasjonen, sier Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag.

ALVORLIG: 29 prosent av de trønderske bedriftene som har deltatt i NHOs siste medlemsundersøkelse oppgir at de står i reell fare for å gå konkurs på grunn av koronapandemien. – Svært alvorlig, sier Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag.  Foto: Harald Sæterøy

Bekmørkt for transport, reiseliv og handel

Undersøkelsen dokumenterer at reiselivs-, handels og transportnæringa har blitt truffet knallhardt av koronapandemien. Hele 94 prosent av transportbedriftene som har deltatt i undersøkelsen svarer at de har gjennomført permitteringer.I motsatt ende av skalaen finner vi sjømatnæringa, sammen med bedrifter i olje- og energisektoren. Disse bransjene har så langt vært relativt forskånet mot permitteringer i stor skala.

Almlid: – Ille, med lyspunkter

– Tallene er ille, men leter vi godt, kan vi tolke noen lyspunkter inn i tallene: At bedriftene tror hjelpen er nær. At selv om et flertall har permittert, venter de med å si opp folk. At konkursfrykten ikke øker. Dette må vi ta med oss, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han tror nettopp det at mange har permittert, men få har sagt opp, gir et vindu:

– I beste fall kan vi kanskje lese tallene som at flere bedrifter begynner å tro på at krisepakkene som er kommet og varslet. At de kan ha ønsket og relevant effekt. Det kan tolkes dithen at bedriftene ser for seg å få folk tilbake på jobb. Allerede nå må vi starte arbeidet med gjenoppbyggingen av Norge, med jobbskaping, med teknologiutvikling og klimaløsninger.

NHO-sjefen tar ikke påskeferie med det første.

– Nå skal vi fortsette jobben med å berge flest mulig arbeidsplasser og å skape aktivitet igjen. Vi skal gjøre det vi kan for at krisetiltakene blir så gode som mulig, enten det er kontanthjelpen som kommer fredag, eller annet.

Optimist, på sikt

Almlid berømmer det gode samarbeidet i arbeidslivet og med regjeringen og Stortinget.

– I en slik krisesituasjon ser vi hva den norske modellen er laget av. Jeg vil gi all mulig honnør til våre kolleger i de andre arbeidslivsorganisasjonene og til politikerne. Ikke minst politikerne har evnet å snu seg raskt, de har lyttet til oss og bedriftene. Nå må vi bare sørge for at pakkene trer i kraft og at de treffer.

Almlid mener at bedriftene og samfunnet for øvrig må belage seg på at det kan ta tid før tilstanden i norsk næringsliv blir bedre.

– For egen del må jeg si at jeg til vanlig er en optimistisk trønder. For tiden må jeg nøye meg med å være optimistisk på sikt. Jeg tror vi skal komme gjennom dette, men det blir vondt en stund før det blir bedre, avslutter Almlid.