Namsos: 44 prosent av bedriftene har permittert

Nær halvparten av medlemsbedriftene i Namdal Næringsforening har permittert ansatte. To av ti har stengt dørene.

SAMARBEIDER: Namsos-ordfører Arnhild Holstad og næringsforenings-leder Amund Lein har spurt bedriftene om tilstanden i kommunens næringsliv.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMSOS: Det viser en spørreundersøkelse som Namsos kommune og Namdal Næringsforening har gjennomført blant medlemsbedriftene denne uka.

– Først og fremst er dette en alvorlig situasjon for bedriftene det gjelder. I mange tilfeller er det snakk om mennesker har fått levebrødet sitt revet unna over natta, sier næringsforenings-leder Amund Lein, med henvisning til myndighetenes smittevern-tiltak, som ble iverksatt 12. mars.

Ser lyspunkter

Lein legger ikke skjul på at koronakrisen rammer hardt i en by hvor næringslivet er tuftet på handel og tjenesteyting.

Undersøkelsen viser at 36 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen har fått avlyste oppdrag som en følge av krisen. 15 prosent har problemer med å dekke husleie, forsikring og andre løpende kostnader.– Hvis krisen vedvarer i lang tid kan det bli ille, sier Lein.

Samtidig ser han lyspunkter i det lokale næringslivet.

– I løpet av uka har det vært antydning til mer optimisme blant bedriftene. Jeg ser at flere bruker lokale tilbud og at flere butikker har åpnet, sier Lein.

Fornøyd med kontantstøtte

I spørreundersøkelsen svarer også bedriftene på hvilke tiltak de trenger i tiden som kommer. Et stort antall bedrifter svarer at de trenger hjelp til å betjene faste kostnader. Derfor er både Lein og Namsos-ordfører Arnhild Holstad godt fornøyd med regjeringens tilbyr kompensasjon til bedrifter som har omsetningsfall på grunn av virusutbruddet.


Fakta om kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter

Regjeringen la torsdag fram et forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. Kompensasjonen skal dekke uunngåelige faste kostnader for bedriftene.

  • Ordningen vil gjelde for bedrifter med minst 30 prosent (20 prosent i mars) fall i omsetningen, sammenlignet med samme måned i 2019, som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset.Ordningen vil gjelde for bedrifter med minst 30 prosent (20 prosent i mars) fall i omsetningen, sammenlignet med samme måned i 2019, som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset.
  • Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning.
  • Foretak som av staten har blitt pålagt å stenge ned, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.
  • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer, vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.
  • Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5.000 kroner. Den øvre grensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. For konserner vil det settes en høyere maksgrense forutsatt at dette godkjennes av ESA.
  • Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, produksjon og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, foretak som er under egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntaket er enkeltpersonforetak hvor virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.
  • Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Den er ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig. Men finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at han håper den tekniske løsningen for søknadsportalen vil være klar 17. april.
  • Forslaget om kompensasjonsordningen legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.
  • Finansminister Jan Tore Sanner (H) har anslått at kompensasjonsordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden.

– Jeg er særdeles fornøyd med den tredje krisepakken. Dette er den første pakken som virkelig monner for næringslivet i vår region. De fleste medlemsbedriftene er små eller mellomstore aktører som først og fremst trenger hjelp med å dekke faste kostnader. Lån og garantier treffer ikke like godt blant småbedriftene. Mange av dem bør ikke stifte mer gjeld. Nå ønsker jeg at det blir en fortgang på arbeidet med målrettede tiltak for enkeltpersonforetak, som faller utenom mange av ordningene som er lansert til nå, sier Lein.

– Krisepakken treffer veldig godt. Tiltakene er et resultat av at et samlet politisk Norge samarbeider og trekker i samme retning, sier Holstad.

Både kommune og næringsforening starter nå arbeidet med å bistå bedrifter som skal søke om kontantstøtte fra staten. Fredag sendte Namdal Næringsforening ut veiledning til samtlige medlemmer, og nå forbereder Amund Lein seg på å følge opp enkeltbedrifter. Det samme gjør kommunen.

– Bedriftene kan ta kontakt med kommunen hvis de trenger hjelp. Vi samarbeider tett med næringslivet for å få konkret kunnskap om situasjonen, slik at vi kan gi bistand til bedriftene i kommunen, avslutter Holstad.