NHO og LO roser SinkabergHansen:

– Enestående kartlegging av koronapsyken

NHO og LO roser SinkabergHansen etter havbrukskonsernets åpenhet om mental helse i krisetider.

EKSEMPLETS MAKT: Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag mener at SinkabergHansens åpenhet er et eksempel til etterfølgelse.  Foto: NHO

Nyheter

RØRVIK: – Situasjonen vi er i gir et ekstra behov for informasjon og kommunikasjon mellom bedriftsledelse og ansatte, slik som SinkabergHansen her har vist på en fin måte.

Det sier Anna Cesilie Brustad Moe, seniorrådgiver i NHO Trøndelag etter å ha lest NT24s omtale av SinkabergHansen. Tirsdag gikk havbrukskonsernet ut med tall som viser at sosial distansering, redusert bevegelsesfrihet og andre smitteverntiltak fører til økt ensomhet og mestringsproblemer i hverdagen for noen av de i 250 ansatte.


Mange sliter i koronahverdagen:

Personalsjefen: – Det er viktig at vi ser hele mennesket nå

I en undersøkelse blant egne ansatte avdekker havbrukskonsernet SinkabergHansen at koronapandemien fører til økt ensomhet og problemer med å mestre hverdagen.


– Jeg tror nok at tallene er representative for norsk arbeidsliv, uttalte personalsjef Lauritzen til NT24.

KORONA-EFFEKTEN: Gjennom kartlegging av ansatte har SinkabergHansen dokumentert at koronakrisen gir økt ensomhet blant enkelte ansatte. Personalsjef Frode Lauritzen tror ikke at situasjonen er unik for egen bedrift, og mener at arbeidsgivere bør være ekstra bevisst på at enkelte får det tungt i en koronapreget hverdag.  Foto: SinkabergHansen

Enestående arbeid

Brustad Moe er enig i analysen og mener SinkabergHansens kartlegging av den psykososiale effekten av koronakrisa er enestående.

– Vi i NHO Trøndelag har foreløpig ikke hørt om liknende medarbeiderundersøkelser og tiltak som Sinkaberg Hansen har igangsatt.

– Det er mange tiltak mot smittespredning. I tillegg til den ønskede effekten har det også utilsiktede virkninger. Usikkerhet og ensomhet er en del av dette bildet, både for befolkningen som helhet og for ansatte i bedrifter, sier seniorrådgiveren.

Også LO mener at fokus på mental helse er viktig i krisetider.

– Det SinkabergHansen har avdekket tror jeg er representativt med arbeidslivet for øvrig. Problemstillingen har allerede vært løftet inn fra tillitsvalgte i LOs forbund som arbeider med videre oppfølging, sier Kristian Tangen, regionleder i LO Trøndelag.

REPRESENTATIVT: LOs regionleder Kristian Tangen mener at SinkabergHansens ansattundersøkelse avdekker problemer som er representative for norsk arbeidsliv.  Foto: MARIUS LANGFJORD

Et godt eksempel

En rekke bedrifter har høynet beredskapen og innført særskilte smitteverntiltak for å verne om produksjonen. I SinkabergHansen har man blant annet gjennomført kartlegginger av bevegelser og sosial kontakt hos samtlige ansatte, og med påfølgende hjemmekarantene for et stort antall ansatte.

Brustad Moe mener mange bedrifter kan la seg inspirere av arbeidet i selskapet.

– Dette er beundringsverdig lagarbeid og et godt eksempel for andre å se til. Bedrifter som løser smittevernutfordringene, og som i tillegg evner å ta et større ansvar ved å se og ivareta menneskene, er til stor inspirasjon, sier Brustad Moe.

– Flere arbeidsgivere bør ha oppmerksomhet på hva koronatiltak kan gi av negative påvirkninger. Det å sitte i karantene, ha hjemmekontor eller spise lunsj alene i kantina er alle tiltak som er nødvendige, men kan også føre til mer ensomhet og på sikt påvirke den psykiske helsen. Det er viktig at det legges til rette for at alle arbeidstakere skal kunne føle trygghet i en krevende tid, supplerer Tangen.

Viktig samarbeid

Brustad Moe roser også bedriften for god dialog og nært samarbeid med tillitsvalgte og øvrige ansatte. Hun understreker at godt partssamarbeid er særlig viktig i tida vi er inne i.

– NHO og LO i Trøndelag har igangsatt et 3-årig samarbeidsprosjekt innen havbruk i fylket. Hovedfokuset i prosjektet er å utvikle bedriftene videre gjennom økt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen. Ledelse og tilltisvalgte i SinkabergHansen viser veg også i dette arbeidet, sier Brustad Moe.

Prosjektet (HF Havbruk) er nylig igangsatt med utgangspunkt i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, et samarbeid mellom LO og NHO for å legge til rette for bred medvirkning, medbestemmelse og medarbeiderdrevet innovasjon i norske bedrifter.

Ha det bra med «Hodebra»

Koronakrisen har ført til at Folkehelsealliansen i Trøndelag, Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune har framskyndet kampanjen «Hodebra». Folkehelsesatsingen ble lansert onsdag, og skal fremme god psykisk helse i Trøndelag gjennom å oppfordre folk flest til å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen.


HODEBRA: Folkehelsealliansen i Trøndelag har framskyndet kampanjen Hodebra for å gi den trønderske koronapsyken et løft.Kreditering: Folkehelsealliansen i Trøndelag / Uredd designkontor


Den trønderske trivsels- og aktivitetsdugnaden har sin egen nettside med tips til aktiviteter som kan bidra til bedre mental helse i hverdagen. I en egen Facebook-gruppe kan alle dessuten dele tips og la seg inspirere av hvordan den trøndersk koronahverdagen kan se litt lysere ut.