Mange vil selge melkekvote

21 namdalinger vil slutte med melk

Nesten to millioner liter melkekvote er lagt ut for salg i Namdalen.

FÆRRE MELKEBRUK: Også i år er det stor avskalling av bønder som driver med melk. 21 namdalsbønder har sagt de vil selge kvote til innkjøprsordninga til staten. ILLUSTRASJONSBILDE  Foto: Bastian Øien Alstad

Nyheter

NAMSOS: I 2019 ble Norges Bondelag og staten enige om en oppkjøpsordning av melkekvoter i 2020 for 40 millioner liter melk.


Jådårmelk selger kvoten på én million liter melk

– Framtidsutsiktene er for uforutsigbare, sier bøndene.


Interessen for å selge har vært enda større enn hva staten og Norges Bondelag så for seg.


Totalt 475 vil selge melkekvote

79 av 475 produsenter som før helga hadde meldt fra at de vil selge melkekvoter er fra Trøndelag.


Utkjøpsordninga skjer på bakgrunn av behovet for å redusere produksjonen av melk når Norge må kutte eksportsubsidiene i 2021 som følge av WTO-avtalen. Dette gjør at det ikke lenger vil være lønnsomt for Tine å produsere Jarlsbergost til eksportmarkedet. Staten har satt av 200 millioner til ordninga.


Kommentar: Jarlsberg til Irland gir dype hull i trøndersk landbruk

Å fjerne eksportstøtten til jarlsbergosten er i ferd med å forandre landbrukets ryggrad i Trøndelag: Å produsere melk.


Den som eier melkekvoten i dag kan selge hele eller deler av grunnkvoten gjennom oppkjøpsordninga. Kravet er at minst 80 prosent av grunnkvotemengden som selges, må selges til staten til en fastsatt pris. Resten kan kvoteeieren selge privat innen egen produksjonsregion. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten for den fastsatte prisen.


Stor interesse for å selge melkekvoter

338 påmeldte kvoter på ett døgn i historisk utkjøpsrunde på melk.


Ikke alle får selge

Til sammen har 632 produsenter meldt seg på utkjøpsordninga i landet som helhet og de har totalt over 55 millioner liter melk til salgs.

Siden det er de som la inn ønske om å selge kvote først som blir prioritert, så har 457 av disse gårdbrukerne fått tilbud om å selge kvoten.

I Trøndelag har 97 brukere meldt inn drøyt 9,7 millioner liter, og i Namdalen har 21 gårdbrukere meldt inn at de vil selge 1.994.604 liter melk.

Melkesalget i Namdalen fordeler seg slik:

Kommune, antall liter

Namsos 4 559.947

Lierne 2 275.723

Høylandet 5 494.879

Overhalla 1 194.710

Leka 2 98.008

Nærøysund 5 371.337

Totalt 21 1.994.604


Har tatt over hjemgården: Sara er 20 år, singel og kan ikke å kjøre traktor

– Vi har snakket om det i to år og regnet på om jeg kunne få det til. Her vil jeg bo, sier Sara Vorum.