Ny milepæl nådd for Skogmo Industripark

Har passert tre milliarder kroner i omsetning

Industriklyngen i Overhalla med sine 52 bedrifter og drøyt 750 ansatte har nådd målene som ble satt i 2016. Nå løfter de lista flere hakk.

Ønsker utvikling: Skogmo Industripark ønsker å fortsette den positive utviklinga de har, men Namsosbanen legger i dag beslag på areal de kunne brukt til utbygging.Foto: Skogmo Industripark  Foto: Skogmo industripark

Nyheter

OVERHALLA: – Vi vet med sikkerhet at samlet omsetning for våre medlemsbedrifter nå har passert tre milliarder kroner, men per i dag har jeg ikke detaljene for hvert enkelt selskap, sier styreleder Svein H. Karlsen.

Skogmo Industripark AS eies av 52 medlemsbedrifter i og utenfor parken. Ved generalforsamlinga i 2019 endret selskapet vedtektene slik at selskaper som har relevans, har forbindelser til Skogmo, eller kan tilby tjenester medlemsbedriftene også kan bli medlem i industriklyngen.

Siden oppstarten i 2006 er antallet medlemsbedrifter mer enn doblet og den samlede omsetninga er mer enn tredoblet siden 2010. I 2016 ble det satt mål om at industriparken innen 2020 skulle ha en samlet omsetning på tre milliarder kroner.

– Målet fra fire år tilbake er nådd, har dere satt nye mål?

– I den nye strategiplanen for 2020-2024 er det satt mål om ytterligere vekst, med et samlet omsetningsmål på 3,5 milliarder kroner og 800 ansatte, sier styrelederen.

Men vel så viktig er en del av de delmålene som er satt. Skogmo industripark skal være klimanøytral innen 2030. Noe som betyr at innen 2022 skal alle bedrifter være klimakartlagt og et klimaregnskap skal være på plass.


Topplisten: Overhalla

Fiskehelse er god butikk i Overhalla.


Industripark 2.0

For å nå de strategiske målene har industriparken allerede dratt i gang prosjektet Skogmo 2.0.

Det er et fireårig prosjekt med en totalramme på omkring fem millioner kroner, med finansiell støtte fra Trøndelag fylke, Overhalla kommune, Sparebank 1 SMN, Indre Namdal Regionråd og MNS Utvikling. I tillegg bidrar medlemsbedriftene selv med finansiering og egeninnsats i form av timer på prosjektet.

Skogmo 2.0 skal bidra til økt vekst og omstillingsevne for industribedriftene på Skogmo, og gjøre Skogmo industripark til en framtidsrettet industripark for hele regionen.

Som en del av arbeidet er det blant annet satt mål om at alle bedrifter innen 2022 skal være innenfor en sertifiseringsordning, og det skal jobbes videre med, og lanseres minst fem nye prosjekter innenfor digitalisering og automatisering.


Pharmaq øker kapasiteten i Overhalla

Rigger for vekst med «Guinness»

På fem år har Pharmaq doblet antall ansatte ved vaksinefabrikken i Overhalla. Fabrikkens største enkeltinvestering skal sørge for at Pharmaq beholder posisjonen som verdensledende innen fiskevaksiner.


Utvidet styret

For selskapet Skogmo Industripark AS er underskuddet fra 2018 på rundt en million kroner, snudd til et regnskap i balanse for 2019. Inntekten økte fra 2,3 millioner kroner i 2018 til 5,3 millioner kroner i fjor. Per i dag har selskapet fire ansatte.

Styret i Skogmo Industripark har de siste ti årene i hovedsak bestått av interne representanter fra medlemsbedriftene. Bare styreleder Svein H. Karlsen har vært ekstern i styret siden 2010. Under generalforsamlinga i år, som forøvrig ble gjennomført som videomøte, ble styret utvidet fra fem til syv medlemmer.

Det nye styret består av styreleder Svein H. Karlsen og Andrea Nogva (InnovArena) som eksternt styremedlem. Nye styremedlemmer er også Trude Parnas (Pharmaq AS) og Andreas Kroglund Rian (Boligprosjekt Overhalla AS). Styremedlemmene Arne Magne Galguften (GL-Bygg AS og Overhalla Realinvest AS), Jan Roger Grannes (Bademiljø Grannes VVS AS) og Arnt Ove Amdal (Overhallagruppen) ble gjenvalgt.