Suksess i koronatider:

Fra hjemmekontoret har Håvard og kollegaene hanket inn storkontrakter verdt fire millioner kroner

Arkitektkontoret Sign i Namsos har brukt koronakrisa på å sikre nye oppdrag i millionklassen. Nå øker selskapet bemanningen for å ta unna en rekordstor ordrereserve.

SAMMEN: I likhet med store deler av norsk arbeidsliv, er også de ansatte i Sign AS henvist til hjemmekontor. Det har ikke hemmet salget av arkitekttjenester til kunder i store deler av Norge. På bildet kombinerer Petter Aar, Svein Erik Lervik, Lin Laszlo da Costa, Anders Haagensen Strand og Håvard Davidsen lunsj og fagprat via Teams.  Foto: Sign

Nyheter

NAMSOS: – Det første jeg tenkte etter at samfunnet stengte ned, var at «her har vi en kjempemulighet. Hvis vi finner de gode verktøyene og gjør ting riktig nå, kan vi skaffe oss et fortrinn.»

Det forteller Håvard Davidsen, daglig leder i Sign AS. Siden 12. mars har de ti ansatte i arkitektselskapet erstattet fagfellesskapet ved arkitektkontoret i Verftsgata i Namsos med hjemmekontor.

Ser muligheter

Det har på ingen måte gått ut over produktiviteten eller kreativiteten. Snarere tvert i mot.

– De siste to ukene har vi landet tre omfattende prosjekteringsavtaler, avslører Davidsen.

Kontraktene er inngått med kunder i Nordland, Trøndelag og Innlandet fylker, og har en samlet verdi på fire millioner kroner.

SIGN: Fra venstre: Svein Erik Leirvik, Lidia Nagelhus, Anders Haagensen Strand, Espen Aursand, Håvard Davidsen, Finn Audun Vikan, Lin Lazlo da Costa og Petter Aar. Bildet er tatt før koronapandemien resulterte i sosial distansering og hjemmekontor.  Foto: Bjørn Tore Ness

Totalt kan Sign vise til en ordrereserve på mer enn ti millioner kroner. Oppdragene strekker seg et godt stykke inn i neste år.

– Vi står midt i en omfattende krise. Hvilke muligheter er det du ser?

– Koronapandemien endrer samfunnet på en fundamental måte, ikke minst i måten vi jobber med kunder på. Hovedårsaken til at vi greier å lande nye kontrakter er at vi jobber effektivt, profesjonelt og markedsretta med digitale verktøy, mener Davidsen.

Han understreker at digital teknologi legger til rette for kreativ samhandling, både internt i bedriftene og i kundepleien. Derfor er vilje og evne til å jobbe digitalt avgjørende.

De som lykkes med dette er de som vil komme best ut av krisen, sier Davidsen.


Nå tvinges bedriftene til å bli digitale:

– Mye av det vi lærer nå, tar vi med oss etter at krisen er over

Nå tvinges arbeidslivet over på digitale løsninger. Det gir mer å gjøre for leverandørene.


Offentlige helse-, utdannings- og idrettsbygg utgjør en stor del av prosjektporteføljen i Sign.

– Gode skussmål fra kundene er også kjempeviktig, også i møte med kunder i det offentlige. Vi selger på jobbene vi har gjort tidligere. Jeg har dessuten inntrykk av at mange kommuner slipper opp og framskynder en del investeringer for å holde hjulene i gang i næringslivet mens krisen pågår. Det er selvsagt også positivt for vår bransje, sier Davidsen.

ALLSIDIG: Kommuner og andre offentlige aktører utgjør en stor andel av kundeporteføljen i Sign. Bedriften leverer likevel til et bredt utvalg av kunder. Bildet viser en illustrasjon fra et boligprosjekt i Flatanger.  Foto: Sign AS

Ønsker kreativitet og gode holdninger

Sign AS så dagens lys 1. januar 2019 etter at de ansatte overtok eierskapet i Espen Aursund Arkitektkontor. Siden overtakelsen og navneendringen har selskapet vokst fra fire til ti ansatte. I løpet av fjoråret omsatte Sign for 9,3 millioner kroner, med småpene 1,2 millioner kroner i årsresultat.

Med en rekordstor ordrereserve har Sign langt på vei innfridd salgsmålene for 2020. Det betyr ikke at Davidsen og de ni andre ansatte legger inn et hvileskjær.

– Det siste året har vi jobbet med en omstrukturering av selskapet, og det er en prosess som fortsetter. Vi har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å bli et komplett kompetansemiljø med sivilarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Målet er å bli en ledende aktør i norddelen av Trøndelag, erklærer Davidsen.

– Vil det bli aktuelt å ansette flere?

– Ja, helt klart. I første omgang ser vi for oss å øke bemanningen med to nye ansatte.

– Hvem er dere på jakt etter?

– Riktig kompetanse er viktig, men vi er egentlig veldig åpne. Vi vil komme i kontakt med kreative mennesker som tror at de kan bidra til det vi driver med. Vår rekrutteringsstrategi handler i stor grad om kreativitet og holdninger. Alt annet kan læres, sier Davidsen.