Jobbskifte:

Kim Rune Bøe blir logistikksjef i NTS

NTS forsterker fokuset på innovative logistikkløsninger. Kim Rune Bøe blir logistikksjef.

LOGISTIKKSJEF: Kim Rune Bøe tar over ansvaret for 80 servicefartøyer, brønnbåter, stykkgods- og fôrfartøyer i NTS ASA.  Foto: NTS

Nyheter

RØRVIK: Havbrukskonsernet har etter fusjonen med Frøy Gruppen en flåte bestående av om lag 80 servicefartøyer, brønnbåter, stykkgods- og fôrfartøyer som operer langs det meste av Norskekysten. Med flåteutvidelsen gjør NTS nå innovative logistikkløsninger til et satsingsområde.


NTS-fusjonen er gjennomført

Helge Gåsø seiler opp som desidert største eier i etter at fusjonen mellom NTS ASA og Frøy Gruppen nå er gjennomført.


Konsernets kompetanseorganisasjon NTS Management formaliserer nå et eget logistikkteam som får overordnet ansvar for å koordinere og utvikle konsernets samlede logistikkressurser. Kim Rune Bøe (32) skal lede teamet. Bøe er utdannet kaptein og har allsidig erfaring fra både offshore, brønnbåt, fôrfrakt og stykkgods. De siste årene har han jobbet med utviklingsprosjekter innenfor flere av NTS' virksomhetsområder.

– Vi tar nå fatt på arbeidet med hvordan NTS skal utnytte sine økte logistikkressurser for å sikre kundene enda bedre og mer effektive tjenester, spesielt knyttet til flåten av store fartøyer innen brønnbåt-, fôr- og stykkgodssegmentene, sier Bøe.

Logistikksjefen vil til daglig ha sin arbeidsplass ved NTS’ hovedkontor i den blå innovasjons- og kompetanseklyngen Innovarena i Rørvik. I tillegg består logistikkteamet foreløpig av Harald Johannessen ved NTS’ avdeling i Sør-Kjosen i Troms og Halvard Valø. Sistnevnte har i likhet med Bøe kontor i Rørvik.

– Teamet vil også ta i bruk den omfattende logistikkompetansen og nettverket som konsernet besitter langs hele kysten fra Finnmark til Vestlandet – og hvor vi til enhver tid har båter i fart, sier daglig leder Tove Torstad i NTS Management.

Tove Torstad, daglig leder i NTS Management.   Foto: Pressefoto

Tove Torstad konstituert daglig leder i NTS Management AS

NTS Gruppen styrker lederkapasiteten og konstituerer Tove Torstad som daglig leder i drifts-, kvalitets- og utviklingsselskapet NTS Management AS.

Jobbskifte:

Pål Gunnar Hovelsen vender hjem for å analysere pengestrømmene i NTS

Mens store deler av landet fortsatt er stengt ned som følge av koronautbruddet, har NTS ASA ansatt Pål Gunnar Hovelsen (31) som controller.


Etter fusjonen er NTS verdens nest største brønnbåtaktør og ledende på en rekke servicetjenester til havbruksnæringen.

– Sammen med flåten av fôr- og stykkgodsfartøyer gir dette et arsenal av muligheter til å skape fleksible og effektive løsninger tilpasset kunder langs hele Norskekysten, sier Kim Rune Bøe.