Salmosea med rekordutlysning:

– Folk ser ei næring i vekst, og at det er muligheter i Nærøysund

Salmosea trenger mange nye hender for å ta unna økt etterspørsel etter slaktetjenester. Nå utlyser selskapet 18 nye operatørstillinger – i første omgang.

SATSER: Etterspørselsvekst fører til at aktiviteten øker i Salmosea AS. Nå erstatter HR-leder Ragnhild Brekk (til venstre) og produksjonsleder Nina Wangsfjord midlertidige sesongstillinger med fast arbeid for 18 personer.  

Nyheter

FLERENGSTRANDA: Det bekrefter HR-leder Ragnhild Brekk til NT24.

Den kraftige oppskaleringen betyr at antallet fast ansatte øker med hele 30 prosent, fra 60 til 78.

– De nye faste stillingene erstatter eksisterende midlertidige stillinger. Årsaken til at vi gjør dette, er at vi innfører to skift på fabrikken. Tidligere har kjørt to skift bare i høysesongen, og da har vi brukt sesongarbeidere. Med økt etterspørsel etter slaktetjenester er råvaretilgangen både større og jevnere fordelt gjennom året, forklarer Brekk.

Økt kapasitet

Salmoseas slakteri og foredlingsanlegg på Flerengstranda utenfor Rørvik produserer daglig 250 tonn laks, tilsvarende mer enn én million sjømatmåltider fra Trøndelagskysten. Selskapet eies av oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk, Salmonor og Bjørøya, som i 2019 investerte tungt i nytt slakteri.

– Utvidelsen og investering i produksjonsteknologi har gitt selskapet både kapasitet og fleksibilitet. Produksjonen vil fortsette å øke opp mot 300 tonn daglig, sier produksjonsleder Nina Wangsfjord.

Vårens utlysning blir den første av flere bemanningsøkninger.

– Vi tar dette i etapper. Senere i år gjennomfører vi en ny utlysning av faste operatørstillinger, sannsynligvis i samme omfang som nå, sier Brekk.

Fra «bryggeslusk» til teknologiarbeider

Hun tror ikke at rekrutteringen vil by på problemer.

– Tidligere har vi hatt få problemer med å hente inn folk til ulike stillinger i selskapet. Folk ser ei næring i vekst, og at det er muligheter i Nærøysund. Mindre sesongvariasjoner gjør det mulig for oss å tilby faste stillinger, og tryggheten det gir vil sannsynligvis gi oss en enda bedre grunnlag for å rekruttere, mener Brekk.

– Bedrifter og politikere i Nærøysund har stilt seg bak en felles målsetning om å skape 1000 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal. Dette må vel være et godt bidrag?

– Helt klart. Veksten i havbrukssektoren skaper ringvirkninger i form av økt tilflytting og økt aktivitet i samfunnet for øvrig. Det er hyggelig å kunne bidra til nye og trygge stillinger i regionen, understreker Brekk.


Havbrukskonsern satser tungt i Nærøysund:

Investerer 1,4 milliarder kroner – mer enn halvparten går til leverandører i Trøndelag

Sinkaberg Hansen er i full gang med den største investeringen i det familieeide havbrukskonsernets historie.


– Hvilke arbeidsoppgaver har en operatør?

– Dette er en rolle som har endret seg mye de siste årene. Operatøren er delaktig i alle trinnene i produksjonsprosessen, fra mottak i ventemerd, via bløgging, slakting og foredling, til pakking og klargjøring til transport. Tidligere brukte vi tittelen produksjonsmedarbeider, men dette har vi gått bort fra. Dagens fabrikkproduksjon handler i langt større grad om teknologi og krever overvåkning av produksjonsutstyr og -prosesser, forklarer Wangsfjord.

Vekstoppskrift: Areal, teknologi og folk

Mens Brekk investerer tungt i humankapitalen, skjer det også nye gjennombrudd på teknologifronten. I sjøkanten like utenfor fabrikken ferdigstiller Salmosea i disse dager en av landets første lukkede ventemerder. Teknologien vil blant annet gjøre selskapet i stand til å behandle fisk med sykdom på en trygg måte.

Salmosea planlegger også klargjøring for mottak fra bløggebåt.

– I sum handler disse investeringene om å gjøre oss mer fleksible. Vi jobber hele tida med å utvikle oss, og vi har gode eiere som ser behovet for å investere i både areal, teknologi og folk, sier Brekk.