Jobbskifte:

Hun blir ny HR-sjef i NTE

Vibeke Tronstad Selnes er tilbake i NTE.

TILBAKE TIL NTE: Vibeke Tronstad Selnes starter som leder for HR og organisasjonsutvikling i NTE i august.  Foto: Privat

Nyheter

STEINKJER: Etter sommeren går Vibeke Tronstad Selnes fra Landbruksdirektoratet og over til NTE som leder for HR og organisasjonsutvikling.

– Jeg satt godt i den jobben jeg gjorde, men da jeg ble kontaktet og satte meg inn i arbeidsoppgavene i NTE kjente jeg at det ga meg energi å bli utfordret på stillingens oppgaver.


NTE-kundene går til Facebook for å få hjelp:

Styrker satsningen på sosiale medier

Med spisskompetanse på sosiale medier skal Tonje Meinhardt Ness (27) og Elisabeth Kleiberg Vestvik (29) forsterke NTEs tilstedeværelse i nye kommunikasjonskanaler.


50 kandidater vurdert

Over 50 kandidater ble vurdert for stillingen og ti personer gikk videre til intervjurunden, opplyser NTE.

– Dette er enn bransje jeg har mange års erfaring fra, de siste årene har jeg jobbet i entreprenørleddet gjennom On Energi. Jeg har derfor vært litt inne i bransjen fra anleggssiden og kjenner noe til den digitale omstillingen de også har vært igjennom markedsmessig. Fornybar energi, distribusjon, produksjon og nye digitale forretningsmodeller er spennende også ut fra et ledelse- og organisasjonsperspektiv. Dette er en kompleks bransje som utfordres også av mindre aktører, spesielt på kraftsalg, tjenesteutvikling og distribusjon, og det trigger meg. NTE er en viktig samfunnsaktør med ansvar som jeg ser frem til å løfte fremover, sier Tronstad Selnes.


SinkabergHansen og NTE samarbeider for et mer energieffektivt havbruk

To av de største selskapene i gamle Nord-Trøndelag forener krefter for å kutte energibruken i havbruksnæringa.


Strategisk rolle

Hun bruker uttrykk som å smatte på karamellen og logre med halen når hun omtaler jobben hun går inn i 17. august. Hun forteller at de nylig har solgt huset i Trondheim og at hun så for seg å være seksjonssjef hos Landbruksdirektoratet på Steinkjer, da jobbmuligheten hos NTE i Steinkjer plutselig dukket opp.

– Nå kommer jeg tilbake og det er derfor jobben er aktuell. Først ble jeg litt tatt på senga da de ringte. Jeg var da midt i en prosess om å flytte en hel seksjon fra Oslo til Steinkjer for Landbruksdirektoratet. Jeg lot tanken modne og plutselig kjentes en strategisk rolle innenfor organisasjonsutvikling i NTE som skreddersydd for min kompetanse. Slike muligheter dukker ikke opp så ofte. Jobben er både krevende og utfordrende, og det er store forventninger til den rollen. Jeg gleder meg, sier hun.


2 milliarder i årsresultat for NTE

NTE sier det er tidenes beste årsresultat.


Tidligere NTE-ansatt

Tronstad Selnes synes det er veldig artig å komme tilbake til NTE etter 10 år. Sist hun var ansatt der var hun fagsjef for rekruttering og omstilling og avsluttet i stillingen som leder for eksterne kunnskapsrelasjoner.

– Jeg jobbet i NTE i sju år. Seks av dem fra Steinkjer, før vi flyttet til Trondheim og da jobbet jeg litt derifra en periode som satellitt. Siden jeg har jobbet der før så kjenner jeg hovedtrekkene i organisasjonen. Jeg føler meg både privilegert og takknemlig, sier Tronstad Selnes.

Flytter til Inderøy

Hun forteller at sammen med mannen var masterplanen å tilbake til Innherred som seniorer.

– Så kom det en fantastisk eiendom på Inderøya som vi bare måtte kjøpe for ett og et halvt år siden. Siden jeg har familiære røtter derifra ble det helt riktig å bytte ut det urbane livet på Tyholt med landliv, sier hun.

Om stillingen

Jobben som leder for HR og organisasjonsutvikling i NTE innebærer blant annet å være rådgiver til konsernsjef, konsernledelse og andre ledere, samt omsette konsernstrategien til konkrete initiativ og være en pådriver i gjennomføringen. Lederen skal utvikle og gjennomføre prosesser som gjør at NTE tiltrekker seg, utvikler og beholder stolte og engasjerte ansatte og bidra til at NTE dyrker frem talenter som kan ta lederansvar. Stillingen rapporterer til konserndirektør for mennesker, kommunikasjon og bærekraft, Inge Bartnes.

Om Vibeke Tronstad Selnes

  • Hun har bred bakgrunn innen HR, innovasjon- og forretningsutvikling; HR-sjef i On Energi, styremedlem i Wen, daglig leder for CONNECT Trøndelag og innovasjonsleder i Sticos.
  • Hun har også sju års erfaring fra NTE tidligere - både innen innovasjon, forretningsutvikling og HR.
  • Innehar stillingen som seksjonssjef skog i Landbruksdirektoratet.