Ønsker nytenking og flere bedrifter: Nå styrker kommunen rådgivningstjenesten

Namdalen trenger flere gryndere, mener INAM (Innovasjon Namdal). Nå har Namsos kommune inngått en samarbeidsavtale med mål om å skape flere nye bedrifter i området.

INNGÅR SAMARBEID: Namsos kommune inngår samarbeid med Namsos kommune, her representert med Sigrid T. Angen (nr tre fra venstre). Prosjektleder Marte Karoline Sollien (fra venstre), daglig leder Knut Gartland og forretningsutvikler Rina Skjæran gleder seg til å begynne tjenesten som har som mål å etablere flere bedrifter i Namdalen.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMSOS: Kommunen har inngått en avtale med INAM (Innovasjon Namdal) om at bedriften skal ivereta Namsos kommunes veiledning og rådgiving for bedrifter og etablerere, med oppstart 1. mai. Tjenesten har som hensikt å stimulere til nytenking, nye etableringer og få bedrifter til å henge med i utviklinga.

For tjenesten – som både er for etablerte bedrifter og grundere – betaler Namsos kommune 600.000 kroner i året, og kontrakten har i første omgang en varighet på to år.

– Vi ønsker å få ting til å skje i Namsos. Vi hadde en liknende tjeneste i Midtre Namdal samkommune, men nå etablerer vi en egen for Namsos kommune, i samarbeid med INAM, sier Sigrid T. Angen, som er kommunalsjef for Strategi og samfunnsutvikling.

Trenger flere gryndere

I tillegg har kommunen etablert et nytt næringsfond, som bedrifter og etablerere kan søke støtte til.

– Målet er at bedrifter og etablerere med gode ideer skal kunne gjennomføre planene sine, og fondet vil være et supplement til andre virkemidler. Vi ønsker å ha et robust miljø, og det får vi nå gjennom rådgivningstjenesten og næringsfondet, sier Angen.

For i Namdalen er mulighetene mange, mener daglig leder Knut Gartland for INAM. Han er ikke i tvil om at Namdalen trenger vekst i næringslivet.

– Hva skal man satse på?

– Det er store muligheter når det gjelder for eksempel bioøkonomi: skog, jord og hav. I tillegg er det muligheter innen teknologi eller innafor opplevelsenæringer. I sistnevnte bransje er det tøffe tider akkurat nå, men det finnes masse muligheter med reiseliv, blant annet i Ytre Namdal, langs elvene, og egentlig i hele Namdalen. Dessuten har Namsos er fantastisk havn, og et stort industriområde med plass for flere bedrifter, sier Gartland.


Jobbskifte:

INAM rekrutterer for mer mangfold i næringsutviklingen

INAM har hentet inn Rina Skjæran og Marte Karoline Sollien til fagteamet. De nyansatte bidrar både til fagkompetansen og mangfoldet i innovasjonsselskapet.


– Digitalisering og bærekraft

Prosjektleder Marte Karoline Sollien mener bedrifter i Namdalen trenger å tenke nytt.

– Digitalisering og bærekraft blir viktig framover. Vi har veldig gode forutsetninger: et hav av råvarer, kompetanse og dyktige folk. Ofte befinner markedet seg utafor Namdalen også, så det gjelder å tenke litt utafor eget område for å ha et stort nok markedet. Dette er ting som vi i Inam ønsker å hjelpe til med, sier Sollien.

Rina Skjæran, som er hovedansvarlig for avtalen med Namsos kommune, mener det er viktig å hjelpe alle som vil bidra til en levedyktig region.

– Utfordringen i Namdalen er at vi får en stadig eldre befolkning, og mange av ungdommene flytter ut. Vi trenger utvikling, og med denne avtalen ønsker vi å øke veksten i Namsos, sier Gartland.