Stor interesse for landbrukseiendommer

De siste fem årene er det omsatt 615 landbrukseiendommer i Trøndelag for nærmere 1,6 milliarder kroner. Analytiker mener det kan forklares med positivt fokus på matproduksjon.

ALLE TYPER KJØPERE: – Vi møter alt fra dem som drømmer om et småbruk, til de som virkelig er dedikert å vie livet til jordbruk og matproduksjon, og ha det som livsstil. Det er gledelig å se at mange er villige til å ta steget, sier analysesjef Jan Håvard Valstad i Eiemdomsmegler1 Midt-Norge AS.. Bildet viser Laugsand gård.  Foto: Eiendomsmegler1

Nyheter

Trønder-Avisa har hentet inn statistikk over samtlige omsetninger av landbrukseiendommer i Trøndelag for de fem siste årene. Salgene skjedde i tidsrommet 1. januar 2015 til 17. april 2020. Av de 615 omsetningene i statistikken, har 353 salg skjedd gjennom megler, mens 262 salg har vært private hjemmelsoverføringer.

– Statistikken viser det vi som driver eiendomsomsetning opplever; nemlig at det er høy interesse og aktualitet rundt landbrukseiendommer i hele Midt-Norge, sier analysesjef Jan Håvard Valstad i Eiemdomsmegler1 Midt-Norge AS.


Har tatt over hjemgården: Sara er 20 år, singel og kan ikke å kjøre traktor

– Vi har snakket om det i to år og regnet på om jeg kunne få det til. Her vil jeg bo, sier Sara Vorum.


Økt fokus på matproduksjon

Ifølge Valstad er det flere årsaker som forklarer dagens store interesse for landbrukseiendommer, blant annet at det er flere ulike kjøpegrupper, som har til dels ulike interesser, men som til sammen gjør at interessen blir høy.

– Vi møter alt fra drømmerne som drømmer om et småbruk, til de som virkelig er dedikert å vie livet til jordbruk og matproduksjon, og ha det som livsstil. Det er gledelig å se at mange er villige til å ta steget, sier Valstad.Analysesjefen peker på at det underliggende for den sterke interessen for landbrukseiendommer er et veldig positivt fokus på matproduksjon, bærekraft og kortreiste produkter i hele regionen.

– Trondheim, Frosta, Røros og flere ulike steder i landsdelen markedsfører seg som områder med fokus på bærekraft og matproduksjon. Felles for alle er at de ønsker å fortsette å utvikle seg, og det skaper entusiasme og interesse, sier Valstad

Ulike kjøpegrupper

Det er mange, også unge, som eksempelet med Øyvind Myhren og Arja Cesilie Skjerve Dullum på Ytterøya, som ønsker å vie livet sitt til å drive landbruk og matproduksjon, erfarer Valstad.

ALLE TYPER KJØPERE: – Vi møter alt fra dem som drømmer om et småbruk, til de som virkelig er dedikert å vie livet til jordbruk og matproduksjon, og ha det som livsstil. Det er gledelig å se at mange er villige til å ta steget, sier analysesjef Jan Håvard Valstad i Eiemdomsmegler1 Midt-Norge AS.. Bildet viser Laugsand gård.  Foto: Eiendomsmegler1

– Denne type kjøpere er veldig interessert i å få tak i landbrukseiendommer. I slike situasjoner som vi er inne i global akkurat nå, med usikkerhet rundt hvor selvberget vi er, er en slik interesse også logisk å forvente, sier Valstad, som legger til at mange også vil være med på industrialisering og profesjonalisering av matproduksjon i Norge. Det er noe det vil være fokus på helt fra regjeringsnivå og ned til profesjonelle aktører som ønsker å jobbe med matproduksjon, slår han fast.


Allergi gjorde at Jenny bygde om fjøset til bakeri

Jenny på Jørem dyrker interessen for gamle kornsorter i eget bakeri to fredager i måneden.


Landbruk stiger i kurs

Av statistikken går det frem at dyreste eiendom solgt i perioden er 126 dekar store Torp nedre, Malvikvegen 602, i Malvik, som i 2015 ble solgt for 16,3 millioner kroner. I Nord-Trøndelag er det 616 dekar store Dekkerhus, Dekkerhusveien 6 i Nærøysund, som topper prisstatistikken med 13 millioner kroner. Solgt i 2018, i det som da het Vikna kommune.

Valstad har inntrykk av at matproduksjon og det å drive jordbruk på en måte stiger i kurs.

– De siste ukers komplikasjoner med å handle med andre land, og tilløp til rasjonalisering og hamstring, bare viser hvor viktig det er at vi utnytter de gode ressursene vi har i landsdelen vår,

– Mange vil bli bonde

Leder Kari Åker for Trøndelag Bondelag merker også den sterke interessen for å kjøpe landbrukseiendommer. Hun tror det er mange ungdommer som har lyst til å bli bonde, men som ikke slipper til.

– Jeg fullroser Laugsand-familien på Ytterøya, som lar en flott gård på 432 dekar gå ut av familien etter 300 år, og som slipper ungdommer til. Det er forbilledlig gjort. Vi ser dessverre alt for mange gårder bli solgt stykkevis og delt, i stedet for å få fortsette som selvstendige bruk. Som selvstendig bruk gir gårdene arbeidsplasser og er i seg selv en selvstendig næringsvirksomhet i bygda, sier hun og legger til:

– Vi ser på søkningen til utdanningene innen naturbruk at mange ungdommer vil inn i landbruket.