PwC etablerer seg i Innocamp i Steinkjer

Mandag inspiserte de lokalene som de håper å være på plass i før sommeren.

ETABLERING: PwC har i en lengre periode luktet på Steinkjer, men da muligheten for kontorer i Innocamp dukket opp, ble det avgjort. Fra venstre: Rune Kenneth Lædre, på skjerm: Randi Ness og Roger Bonaunet til høyre.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

STEINKJER: – Vi har hatt et ønske om større tilstedeværelse i denne delen av fylket en stund og ble veldig glad da denne muligheten dukket opp, sier Rune Kenneth S. Lædre som er partner i PwC og leder for revisjonsvirksomheten i region nord.

Planen er at Roger Bonaunet som er direktør for revisjonsavdelingen i Trøndelag og Randi Ness som er manager i rådgivningsavdelingen i Trøndelag skal hospitere kontoret mest, i alle fall i første omgang.

– For vår del ble det enda mer aktuelt med tilstedeværelse etter at campus kom. Innocamp er viktig for at vi skal ha fysisk kontor på Steinkjer, sier Ness.


Suksess i koronatider:

Fra hjemmekontoret har Håvard og kollegaene hanket inn storkontrakter verdt fire millioner kroner

Arkitektkontoret Sign i Namsos har brukt koronakrisa på å sikre nye oppdrag i millionklassen. Nå øker selskapet bemanningen for å ta unna en rekordstor ordrereserve.


Glødende Innocamp

Hun forteller at første gang hun var på et møte på Innocamp ble hun slått i bakken, både av bygget og over den gløden som gjennomsyrer arbeidet på tvers.

– Etter jeg er ferdig med fødselspermisjon gleder jeg meg til å være en del av miljøet der privat og offentlig sektor samhandler, og man aner nesten ikke merverdien av det ennå. Innocamp vil bety mye for Steinkjer, Innherred og hele Trøndelag og det er viktig for vår del å være en del av som kompetansepartner, mener Ness.


Kronikk fra NHO:

Fremtidens næringsliv i Trøndelag

60 prosent av unge frykter arbeidsledighet. Like mange frykter at de ikke har den kompetansen de vil trenge framover og 80 prosent av unge frykter klimaendringene.


Fysisk kontor

Bonaunet ser fremt til å kunne ønske kunder velkommen innom og til man igjen kan ha fysisk workshop og samtale.

– Å få jobbe tettere sammen med næringslivet i hele fylket gjorde at det ble naturlig å etablere seg her. Interaksjon og dialog er mye lettere når man er fysisk tilstede, sier han.

NYE LOKALER: Roger Bonaunet gleder seg til å møblere og kunne ønske gamle og nye kunder velkommen inn på kontoret på Innocamp etter hvert. Tidligere har PwC bare hatt arbeidspult i Steinkjer, nå kan de ønske kunder velkommen innom kontoret.  Foto: Privat

240.000 på hjemmekontor

Lædre forteller at de for tre til fire år siden begynte å investere i teknologi slik at ansatte kan jobbe hvor som helst.

– PwC har hatt 240.000 på hjemmekontor på en dag. Vi har 2000 ansatte i Norge og av disse jobber 100 stk i Trondheim på Brattøra. Der er det 50 kontorplasser og det kontoret skal bestå som i dag. Samtidig har det drevet frem en prosess med fysisk tilstedeværelse også og hvor det er aktuelt å være. Vi er helt avhengig av personer som er opptatt av og brenner for å få til noe lokalt og det hadde vi her, og da ble det Steinkjer, sier Lædre.

KORONAMØTE: Slik har den siste tidens arbeidstid blitt gjennomført. Fra venstre: Rune Kenneth Lædre, på skjerm: Randi Ness og Roger Bonaunet til høyre.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Allsidig kompetanse

På spørsmål om antall kunder i region nord, svarer PwC at de har noen store kunder som blant annet Byggmakker og Follacell på revisjon, samt rådgivning gjennom store rammeavtaler i Helse Nord-Trøndelag. Den siste tiden har de jobbet en del med Inderøy kommune og sykefravær.

– Vi håper å kunne bidra mer inn i organisasjonene og få flere kunder både på revisjon og rådgivning, sier Bonaunet.

PwC åpner kontor med fire kontorplasser på Innocamp.

– For å ha et bærekraftig kontor trenger man rundt 10 ansatte med et bredt spekter i erfaring og kompetanse, men det tar tid å bygge opp. Da kommer et veletablert kontor i Trondheim godt med, selv om et bærekraftig kontor i Steinkjer er ambisjonen frem i tid, melder Lædre.


Sjekk din kommune: Dette er de største bedriftene i Trøndelag

Sjømat, bank og handel preger omsetningstoppen i Trøndelag.


Fakta om PwC

  • PwC ble etablert i 1998 ved fusjonen mellom Price Waterhouse og Coopers & Lybrand. Begge var igjen resultater av fusjoner mellom selvstendige revisjons- og rådgivningsfirmaer med opprinnelse i London.
  • Tilbyr rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester.
  • PwC har 27 kontorer i Norge i dag.
  • PwC er et internasjonalt nettverk med over 250 000 ansatte verden over. Toppsjefen befinner seg i New York.

PricewaterhouseCoopers AS

RESULTATREGNSKAP201920182017
Sum driftsinntekter2 762 518 0002 517 781 0002 305 444 000
Driftsresultat689 365 000663 765 000572 039 000
Resultat før skatt691 403 000664 616 000567 620 000
Årsresultat95 172 000100 014 00099 536 000

Kilde: regnskapstall.no