Fiskeridirektoratet om lakserømningen fra Bjørøya 10. april:

Karakteriseres som stor rømning

8.895 laks på 5,5 til 6 kilo rømte fra oppdrettsanlegget til Bjørøya AS 10. april. Det karakteriserer Fiskeridirektoratet som en stor rømning.

NY JOBB: Kommunalsjef Ståle Ruud blir ny daglig leder i Bjørøya AS i Flatanger.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

FLATANGER: All slaktemoden laks som sto i de tre merdene i oppdrettsanlegget er nå slaktet. Det betyr at oppdrettsanlegget også har fått nøyaktig oversikt over hvor mange laks som forsvant da nota revnet i april.

– Opptellinga viser at 8.895 laks rømte, sier daglig leder Ståle Ruud hos Bjørøya AS.

377 laks er gjenfanget

Han kan opplyse at aktiv gjenfangst har resultert i at 377 laks er tatt opp av fjorden rundt oppdrettsanlegget.

– Vi har drevet gjenfangst i mange døgn, med mange båter og i mange fjordsystemer for å få opp mest mulig av laksen. Det er ikke bra når slikt skjer. Næringa jobber etter en nullvisjon, og enhver rømt fisk er en for mye, sier Ruud.

– Vet dere noe om årsaken til rømninga nå?

– Nei, ikke annet enn at det var en rift i bunnen av nota som tilsammen målte 6,7 meter over tre hull. Rifta var holdt sammen av to sømmer, så det var i og for seg gunstig at det ikke var en sammenhengende stor rift, svarer Ruud.

Han opplyser at nota er sendt inn til strekk-testing og håper undersøkelsen kan gi flere svar.

Raskt og riktig

Ruud sier at oppdrettsselskapet samarbeider med Fiskeridiretoratet om å finne årsaken til at nota røk.

– Nå er vi mest av alt opptatt av å hindre at noe slikt kan skje igjen, sier Ruud som understreker at da skaden alt var skjedd, så ble rømminga håndtert både raskt og riktig av de ansatte som var til stede på lokaliteten.

– Når det er sagt, er det høyst beklagelig at slikt skjer, sier daglig leder Ståle Ruud.

To tidligere rømninger

Bjørøya AS har tidligere hatt to rømninger i selskapets historie. Den første skjedde i november 2016 da en lastebåt braste inn i anlegget deres med det til følge at 10.766 laks rømte. Den andre skjedde i anlegget på Drevflesa i Roan i februar i fjor og forårsaket at 6.969 laks rømte. Denne gangen har altså 8.895 laks rømt fra oppdrettsanlegget.

– Og i vår terminologi er det en stor rømning, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet til NA.

Hun legger til at rømninger på over 5.000 fisk blir karakterisert som store rømninger.

– Rømningen ble raskt oppdaget og selskapets beredskapsplan fungerte veldig godt, sier hun.

Vedtar pålegg

I dag, onsdag 6. mai, skal Fiskeridirektoratet regionalt i møte med Fiskeridirektoratet sentralt og Fylkesmannen i Trøndelag for å diskutere hva som skal skje videre.

– Vi kommer til å fatte vedtak om overvåking i elv i kjølvannet av denne rømninga. Det er da Bjørøya AS som får pålegg om å stå for det vi mener er nødvendig overvåking. De må legge fram en plan, hyre inn et firma som kan overvåke og betale regninga, opplyser Kjæmpenes som regner med at det i dette tilfellet vil bli snakk om å overvåke innløpet til elver inneværende sesong.

– Hvis denne laksen går opp i elva, skjer det i år fordi den er såpass stor, forklarer hun og legger til at det ble satt ut overvåkingsnøter i Namsen i forrige uke, men at det så langt ikke er observert rømt oppdrettslaks fra Bjørøya AS.