Trøndere trege med å søke kompensasjon

Mange hadde tenkt å søke da Næringsforeningene spurte, men trønderne er treige.

Flere har søkt: – Da undersøkelsen vår blant medlemmene våre var avsluttet, var det mange som ikke hadde rukket å søke på kompensasjonsordningen. De som hev seg rundt med én gang fikk sendt inn søkndane sine fort. I ettertid er det flere som har søkt, sier Kirsti B. Arntsen (t.v.) fra Steinkjer Næringsforum og Ingrid Dahl Furunes fra Verdal Næringsforum.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum tror ikke hele fasiten for trønderske bedrifters interesse i de statlige kompensasjonsordningene lå i statistikken over hvor mange bedrifter som hadde søkt om koronastøtte i løpet av mars – presentert i Trønder-Avisa 24. april.


Tiltakspakken for gründerbedrifter har utbetalt 563 millioner kroner

Trøndelag er et av fylkene med flest gründersøknader innvilget.


Næringsforeningenes egen undersøkelse, gjennomført 17. til 22. april, viser at mange bedrifter har tenkt å søke.

– Da undersøkelsen vår var avsluttet, var det mange som ikke hadde rukket å søke kompensasjon. De som hev seg rundt med én gang de første kompensasjonsordningene kom i mars, fikk sendt inn søknadne sine fort. I ettertid er det flere som har søkt, sier Furunes til Trønder-Avisa.

Flere har nå søkt

726 trønderske bedrifter som søkte kompensasjon i mars har til sammen fått 28 millioner kroner gjennom kompensasjonsordninger. Totalt for hele landet hadde litt over 10.000 mottakere i næringslivet fått tildelt nærmere 362 millioner kroner, fastslo Trønder-Avisa fredag 24. april.


Ny NHO-undersøkelse:

Flere bedrifter sier opp folk

Begeistringen for kompensasjonsordningen kjølner blant bedriftene, samtidig som tallene på gjennomførte og planlagte oppsigelser øker.


– Vi sitter ikke med fasiten ennå, da flere nå har søkt etter at statistikken vi sitter med ble tatt ut. Behandlingen av søknadene tar litt tid, og jeg tror det snart vil komme opp tall på flere trønderske bedrifter som har søkt på enkompensasjonsordning, sier Furunes som legger til at noen vesentlige bransjer ikke dekkes av ordningene som er kommet.

– Kultur, transport og drosje er bransjer som ikke har fått noen god kompensasjonsordning ennå. Vi har spilt inn utfordringsbildet overfor Stortinget, regjeringen og Finansdepartementet.


Dette er status for næringslivet på Innherred

En fersk spørreundersøkelse på Innherred viser at bare en av 310 bedrifter har gått til oppsigelser.


Stor forvirring

Også daglig leder Kirsti Arntsen i Steinkjer Næringsforum peker på at flere medlemsbedrifter nå er i gang med å søke, og som derfor ikke er blitt tildelt kompensasjonsmidler ennå.

– Det er også mange små virksomheter som opplever at kompensasjonsordningen treffer dem dårlig, uten at vi har et tall på dette ennå. Tilbakemeldingene fra medlemmene er også at det er kommet mye informasjon om ordningene, og at det derfor er en del forvirring. Informasjonsbehovet er stort. Beredskapsteamet i Steinkjer jobber nå med å finne ut for bedriftene hvilke ordninger som treffer dem og hvilke de skal søke på, sier Arntsen og legger til:

– I undersøkelsen for næringslivet på Innherred sier 37 prosent at av de som har svart at deres virksomhet har uendret eller økt omsetning. Det kan også være en del av svaret, sier Arntsen.

Daglig leder Arild Klokkerhaug i Næringsforeningen i Levanger forklarer situasjonsbildet likedan. Han peker spesielt på at i hotell- og catering-bransjen var det mange som ikke hadde søkt ennå ved utgangen av mars.

Spent på Revidert

Furunes forteller at næringsforumet er bekymret for kulturbransjen, hvor alt er avlyst.

– Der er mange små bedrifter i denne bransjen, og de er viktige i hverdagslivet vårt. De har store utfordringer nå, men vi ser på hvordan vi kan hjelpe dem, sier Furunes som er svært spent på signalene i Revidert nasjonalbudsjett 2020, som legges frem tirsdag 12. mai.

– I Revidert nasjonalbudsjett vil vi få se hva regjeringen mener må gjøres innen olje- og gassnæringen. Kommer det ikke noe som kan gi oppdrag for Kværner, an bli dramatisk ut for mange bedrifter som er underleverandører til bransjen.

Kirsti Arntsen legger til at næringslivet preges av optimisme, selv om stemningen kan variere fra bransje til bransje og mellom bedrifter.

– Mange viser optimisme og handlekraft til omstille seg og tenke utvikling. Vi ser en økende tendens innen nye utviklingsprosjekt.