Ønsker å realisere det største hytteprosjektet i Snåsa

Rakel Vesterhus og Ivar Strand vil bygge ut hyttefelt til inntil 200 millioner kroner totalt, men kommunen har beslutningsvegring, mener paret.

STORE UTBYGGINGSPLANER: Ivar Strand og Rakel Vesterhus ønsker å bidra til bolyst og næringsutvikling i Snåsa kommune. Håpet er å få satt spaden i jorda for et nytt hyttefelt i løpet av året.  Foto: LORNTS EIRIK GIFSTAD, SNÅSNINGEN

Nyheter

SNÅSA: Ivar Strand og Rakel Vesterhus flytter for noen år siden fra Trondheim til hjemgården til Strand på Snåsa. Der har de store tanker om utvikling av Snåsasamfunnet, men forrige uke satte kommunestyret i Snåsa på bremsen. Et flertall valgte å utsette realitetsbehandling av hytteutbyggingen som paret i lang tid har prosjektert ved Snåsavatnet. Etter at formannskapet sa ja til planene, ble skuffelsen stor.

– Vi ønsker å realisere hytteprosjektet i Finnsåsmarka fordi vi vil bidra med noe positivt for Snåsa og sette fart på utvikling av Snåsavatnet som destinasjon. Spesielt i disse tidene hadde vi trengt litt positivisme, sier Vesterhus og Strand.

PLANLAGT OMRÅDE: I forprosjektet kom de frem til at det ville bli fint med småbåthavn og mindre hytter ned mot vannet i denne bukta.  Foto: Skisse Lyngstad arkitekter

Planen er inntil 40 enheter i størrelsesordenen 70-110 kvadratmeter like ved Finsås og Snåsavatnet.

– Det er helårs fritidsboliger med strøm, vann og fiber. Vi har blant annet spyttet inn nær 200.000 kroner i fiberutbyggingen slik at nettet skulle være stort nok til å innlemme fremtidige hytter, forteller Strand.

Store investeringer

Prøveborringer og miljøundersøkelser er foretatt. Rakel Vesterhus og Ivar Strand vil bidra til lokal verdiskapning ved bruk av lokale håndverkere, men er også opptatt av andre ringvirkninger, slik som økt omsetning for lokalbutikken på Brede og nyetableringer.

– Det er store investeringer. Utleggene har passert en million kroner i tillegg til egen tid allerede. Dette blir noe av det største i Snåsa på mange år. Vi regner med 4- 5 millioner kroner i brutto omsetning, samt en total i 200 millionersklassen. Vi gjør dette fordi vi vil bidra til utvikling i kommunen. Snåsavatnet er en ubenyttet perle, sier Strand.

SNÅSAVATNET: Slik vil Rakel Vesterhus og Ivar Strand at flere skal få oppleve Snåsavatnet. Ved å tilrettelegge for småbåthavn og tursti, i tillegg til hyttefelt, tilgjengeliggjør de området for flere.  Foto: Privat

Startet i 2016

Han forteller at prosessen startet i 2016. Først ble det gjennomført et mulighetsstudie gjennom næringsfondet i kommunen.

– Vi fikk 140.000 kroner av dem og det var en kanonstart med forankring som ble utført av Lyngstad arkitekter. Forprosjektet resulterte i at vi satte i gang planprosessen for to år siden og la ut reguleringsplan med høringsfrist for ett år siden. Det kom innsigelser fra Mattilsynet med tanke på vanninntak, og det jobbes med å få ny vannkilde på plass. I tillegg var en nabo skeptisk til økt trafikk, men det er løsbart, og så er det ønskelig med en tursti langs vannet, og det jobber vi med Visit Innherred om.

MULIGHETER VED VANNET: Etter hogst har paret planer om å gi «myggbukta» det nye navnet «Kudull-kulpen», her er det tenkt småhytter/ rorbuer og småbåthavn.  Foto: Privat

Se til kysten

Ivar og Rakel satser friskt på landbruket med utgangspunkt i farsgården til Ivar på Kleiv. De har kjøpt til og leid areal slik at de etter hvert er blitt en betydelig aktør i landbruket på Snåsa.

Ivar Strand er engasjert i havbruksnæringa på kysten av Trøndelag både som industriell investor, rådgiver og styregrossist. Han mener Snåsa har mye å lære av kystkommunene.

– Se på utviklingstakta i Hitra, Frøya, Flatanger og Nærøysund, for å nevne noen. Lokalpolitikerne legger til rette for næringslivet og det er bånn gass i flere ledd. Der er det et helt annet trykk, sier Strand.

Positiv ordfører

Ordfører i Snåsa, Arnt Einar Bardal (Sp) synes det var dumt at saken ble utsatt, men må selvsagt forholde seg til kommunestyrets vedtak.

– Jeg syntes saken var ivaretatt og kunne blitt godkjent. Utsettelsesforslaget gikk på vannforsyning og privatrettslige utfordringer, og siden utsettelsesforslag tas før annen saksbehandling ble det heller ingen diskusjon. Jeg tror vi kunne fått et annet utfall om vi hadde diskutert saken, sier Bardal.

Han forteller at saken er satt opp igjen i junimøtet.

– Vannforsyningen kommer trolig ikke opp i samme møte, men uavhengig av den synes jeg vi kan diskutere reguleringsplanen og få igjennom den. Jeg ønsker å ta næringslivet på alvor, spesielt de som ønsker å skape noe, sier Bardal.

Han ser en direkte betydning for handel i bygda både under utbygging og etterpå.

– I tillegg er det et betydelig potensiale for økt bruk av Snåsavatnet med opplevelsespakker. Det har jeg veldig tro på.

Skuffet over utsettelse

Ekteparet er glad for støtte og entusiasme fra ordfører Arnt Einar Bardal, men forstår ikke hvorfor planene blir utsatt.

– Vi spurte kommunen før vi startet og fikk tommel opp fra øverste hold. Når man blør timer for å få det til, må man få lov til å lykkes på den andre siden, mener Strand, og sier at det tar litt piffen av næringsutviklingen med en ny utsettelse.

– Vi tror det er viktig at lokalpolitikerne forstår at skal man få til noe i Snåsa-bygda så må de bidra konstruktivt til slike tiltak og tørre å ta beslutninger underveis i slike prosjekt og ikke ha beslutningsvegring. Kanskje er det best å bruke mer tid på prosjektene utenfor bygda hvis dette skal være mottagelsen man får fra lokalpolitikerne i heimkommunen, sier Strand.

– Det er nå eller aldri, avslutter Vesterhus.