Amedia inn på eiersiden i Trønder-Avisa

Etter å ha kjøpt aksjer i LL Inntrøndelagen er Amedia nå inne på eiersiden i Trønder-Avisa.

NYE EIERE: Gjennom kjøp av aksjer i LL Inntrøndelagen har Amedia fått eierandeler i Trønder-Avisa.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Tidligere i år inngikk Trønder-Avisa og Amedia en strategisk samarbeidsavtale. Nå er det klart at mediekonsernet også kommer inn på eiersiden, etter at de har kjøpt 94 prosent av aksjene i LL Inntrøndelagen.

Trønder-Avisa AS eies av LL Inntrøndelagen (38,0 prosent), AS Nord-Trøndelag (51,9 prosent) og Polaris Media (10,1 prosent).

– Det har vært diskusjoner rundt eierskapet innad i Inntrøndelagen, og det var en del aksjonærer som ville selge. Amedia fikk forespørsel om vi kunne bidra til stabilitet på eiersiden, både i Inntrøndelagen og i Trønder-Avisa, forteller Are Stokstad, konsernsjef i Amedia.

– Vi er opptatt av Trønder-Avisas framtid, og har derfor valgt å bidra med å kjøpe aksjer i eierselskapet. Styret og ledelsen i Trønder-Avisa har valgt Amedia som strategisk samarbeidspartner, og da er det bra at vi kan bidra til en fortsatt sterk lokal forankring til eierskapet. Ved å gå inn på eiersiden i Inntrøndelagen bidrar vi til å sikre et stabilt eierskap til avisene i Inntrøndelagen har eierskap i, sier Stokstad.

Enstemmig vedtak

Det har over lang tid vært diskusjoner internt i LL Inntrøndelagen om eierskapet i selskapet.

– Det har vært enighet om at tiden for partienes eierskap i aviser er over, men det har vært diskusjoner om hvordan det skal gjøres, forteller Hulda Tronstad, nyvalgt styreleder i LL Inntrøndelagen.

Nå er vedtektene i selskapet endret, og det er ikke lenger noe krav om Venstre-medlemskap for å kunne eie aksjer i Inntrøndelagen.

– Amedia har høy troverdighet som medieeier, og de har allerede en strategisk samarbeidsavtale med mediekonsernet Trønder-Avisa. Det har vært en lang prosess, men det var enstemmighet på «lotteigarmøtet», som generalforsamlingen i LL Inntrøndelagen heter, om å selge til Amedia, sier Tronstad.

Får ikke kontroll

I de nye vedtektene i LL Inntrøndelagen er det også kommet inn en begrensning i stemmeretten, som gjør at Amedia ikke vil få kontroll over selskapet, selv om de eier majoriteten av aksjene.

– Det er gjort nøye vurderinger rundt dette. Ingen kan stemme for mer enn 50 prosent av aksjene. Amedia har også bare ett av tre styremedlemmer, så de får ikke kontroll over selskapet, sier Tronstad.

Med seg i styret i LL Inntrøndelagen får hun Are Stokstad fra Amedia og Vidar Øie Nilsen fra øvrige aksjonærer.

Tidligere har leder i LL Inntrøndelagen vært kandidat til å velges som nestleder i styret i Trønder-Avisa, men dette er også endret.

– Nå er det vedtektsfestet at Amedias representant i styret skal være vår kandidat til nestledervervet, så det er naturlig at det blir et skifte i styret i Trønder-Avisa og at Are Stokstad kommer inn på generalforsamlingen i juni, forteller Tronstad.

– En styrke

– Jeg ble i formiddag informert av konsernsjef Are Stokstad i Amedia om at Amedia har kjøpt 94 prosent av aksjene i LL Inntrøndelagen, sier John Arne Moen, sjefredaktør i Trønder-Avisa og administrerende direktør i TA-gruppen.

– Jeg har vært klar over at det har pågått en prosess, men at en så stor andel av aksjonærene i Inntrøndelagen har valgt å selge, var jeg helt ukjent med inntil jeg fikk høre det i dag, legger han til.

– Jeg registrerer at det historiske eierskapet i TA-konsernet videreføres uten at styrkeforholdet mellom eierne endres, men at LL Inntrøndelagen som selskap får nytt eierskap. Dette tar jeg som konsernsjef i TA-gruppen til orientering. Amedia er en profesjonell medieaktør som det helt sikkert er en styrke for oss å få inn som en betydelig eierrepresentant, sier Moen.

Også Kolbjørn Almlid, styreleder i AS Nord-Trøndelag og Trønder-Avisa AS, ser positivt på at Amedia kommer inn på eiersida.

– Majoritetseieren i mediekonsernet Trønder-Avisa er fortsatt lokal, AS Nord-Trøndelag har bevisst valgt å beholde eierskapet lokalt. Vi hadde en grundig gjennomgang av hele situasjonen til selskapet, og landet på at Amedia var det beste valget som samarbeidspartner. Når de da kjøper seg opp i LL Inntrøndelagen er det en fin utvikling for oss, sier Almlid.

– Jeg mener vi i dag har et veldig godt eierskap som gir grunnlag for sikker drift og god utvikling, legger han til.

Trønder-Avisa AS eier avisene Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Snåsningen og Inderøyningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon.