Veien til NM:

Asey UB får fart på integreringen med digital veileder

Språkproblemer hemmer rask integrering av innvandrere og flyktninger. Det skal Asey UB gjøre noe med.

UNGE ENTREPRENØRER: Daniel Gebre Beraki, Malin Simonsen Stene, Mohamed Isse Abdullahi, Jonas Pedersen Sæterbø og Ina Linde Moravec står bak ungdomsbedriften Asey.  Foto: Asey UB

Nyheter

TRONDHEIM: Asey UB jobber med en raskere integrering av flyktninger og innvandrere gjennom en digital løsning som enkelt støtter brukeren gjennom ankomstprosessen i Norge. Ungdomsbedriften består av elever fra service og samferdsel ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. Ungdomsbedriften representerer Trøndelag i "Beste yrkesfaglige bedrift", "Beste kundeopplevelse på nett", og "Størst verdiskapingspotensial - i samarbeid med Ferd".

– Vi er en ungdomsbedrift med mange ulike kulturer. To av våre medarbeidere, Mohamed og Daniel, er flyktninger. Fra det de fortalte oss om å være ny i Norge skjønte raskt at integreringsprossessen var lang og krevende. Stort sett er det språket som fører til de største problemene. All informasjonen man får i dag er enten på norsk eller engelsk, og det skaper fort forvirring. Flyktningene og innvandrerne får en veileder som skal hjelpe dem med feks hvordan man søker pass, retter bankkonto og andre prosesser. Med veilederen er bare tilgjengelig fra 8-16 i hverdagen og har som regel mange de skal hjelpe hver dag. Det vil derfor ta lang tid før man for hjelpen man trenger. Derfor har vi digitalisert veilederen, forklarer daglig leder Ine Linde Moravec.

DIGITAL VEILEDER: Asey UB tilbyr digitalisert veiledning på en rekke språk. Slik skal ungdomsbedriften fjerne språkhindre og legge til rette for økt hverdagsmestring blant flyktninger og innvandrere.  Foto: asey.no

– Hva håper dere å oppnå med Asey UB i fremtiden?

Vi ser at vår tjeneste har et stort potensial i hele Norge og verden for øvrig. Vi skal derfor starte med å få ulike kommuner rundt i Trøndelag interessert gjennom å tilby testperioder der kommunene får prøve tjenesten kostnadsfritt. Vi starter med Melhus kommune, som vi har tett dialog med og som har vist interesse for vår tjeneste. På denne måten kan vi vise til andre kommuner at tjenesten virker, avslutter Moravec.