– Dramatisk for hele Innherred, ikke bare Verdal

– Det vil ha alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, om det blir en realitet at det blir full stans ved Kværner Verdal fra neste sommer, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal.

DRAMATISK: Kværner Verdal er ute i hard vind på grunn av koronapandemien  Foto: Harald Sæterøy (arkivfoto)

Nyheter

VERDAL: Fikse forteller at kommunen har hatt tett dialog med ledelsen på verftet kontinuerlig under koronakrisen, og at de er klar over at om ikke Stortinget kommer med tiltak som treffer, så vil det blir vanskelig.

BEKYMRET: Ordfører Pål Sverre Fikse i Verdal er bekymret for industriarbeidsplassene og hvilke ringvirkninger kommunen og hele Innherred vil stå overfor om driften ved Kværner Verdal opphører fra sommeren 2021.  Foto: Johan Arnt Nesgård

– Det var nettopp derfor vi inviterte stortingspolitiker Marit Arnstad med til verftet nylig for å møte de tillitsvalgte og ledelse, slik at hun kunne få en forståelse av hva det betyr. Tiltakene som regjeringen har lansert er ikke tilstrekkelige for å redde 10.000-vis av arbeidsplasser langs hele Norskekysten. Det må bli et bedre resultat når det skal forhandles i Stortinget, sier Fikse.


Kværner Verdal risikerer full stopp neste sommer

– Det haster å få inn nye prosjekter. Ordrereserven er snart tom, sier kommunikasjons-sjef Torbjørn Andersen i Kværner.


– Hvilke alvorlige konsekvenser kan det føre til?

– Konsekvensene vil bli permitteringer og oppsigelser. Permitteringene vil vare lengre og oppsigelsene vil komme på sikt. Konsekvensene vil også vare lengre for verftet enn hos øvrig næringsvirksomhet, det tar lang tid fra et vedtak til realisering i industrien. Det vil også gå utover andre arbeidsplasser lokalt. Bedrifter som leverer til verftet, sier Fikse og legger til.

– Dette er dramatisk for hele Innherred, ikke bare Verdal. Det er mange i nabokommunene som er avhengige av at det lokomotivet som Kværner er holder det gående, for å ha trygge og gode arbeidsplasser.

Stor bekymring for industrien

Ingrid Dahl Furunes, leder i Verdal Næringsforum uttrykker bekymring for situasjonen.

BEKYMRET: Verdal næringsforum frykter for konkurser hos medlemsbedriftene sine, men daglig leder Ingrid Dahl Furunes lover de skal hjelpe til så godt de kan.  Foto: Privat

– Det er en stor bekymring for industrien og for de arbeidsplassene det gjelder. I tillegg kommer det til å bli en konsekvens for underleverandørene og leverandørindustrien. Vi har forsøkt å formidle dette til alle aktører rundt over en periode, men det er mange som ikke klarer å ta det innover seg. Dette vil få store konsekvenser for hele Innherred, og fra Steinkjer til Trondheim. Ta for eksempel hotellene i sentrum, en stengning ved Kværner Verdal vil få store ringvirkninger for dem. Jeg er kjempebekymret, sier Furunes.

– Er det noe som kan gjøres lokalt?

– Det er viktig med en samlet kraft for å være med å påvirke det som nå skjer på nasjonalt nivå. Landsdelens stortingspolitikere må på banen. Det er utrolig viktig at det kommer ut fakta og informasjon fra næringen slik at man skjønner alvoret i situasjonen. Kværner Verdal er vår største medlemsbedrift, og en god samarbeidspartner. Det viktigste nå er å berge arbeidsplassene, sier Furunes og understreker at hun uttaler seg som leder av næringsforumet, ikke på vegne av Kværner Verdal.

– Kan ikke stenge ned norsk industri

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap) mener tiltakspakken fra regjeringen er utilstrekkelig.

– Vi har stengt ned landet og slått ned viruset, men vi kan ikke stenge ned og slå ned norsk industri. Det vil gi Norge en av de alvorligste økonomiske nedturene vi har hatt - i tillegg til dagens krise, sier Sandvik, som også er sentralstyremedlem i Ap.

– Og nei, vi kan ikke erstatte disse investeringene med statlige subsidier til satsinger i sektorer hvor det mangler tilstrekkelig etterspørsel i markedet til å skape lønnsomhet. Det grønne skiftet blir en saga blott om norsk industri dør som kua, mens gresset gror. Stortinget må snarest reparere den utilstrekkelige tiltakspakken regjeringen har levert. Nå er det alvor, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.


Trøndere trege med å søke kompensasjon

Mange hadde tenkt å søke da Næringsforeningene spurte, men trønderne er treige.