Milliardær vil skape opplevelser i verdensklasse på trøndersk storgård

I samarbeid med blant annet hotell Britannia og Renaa vil fondsmilliardæren Kristoffer C. Stensrud (67) bruke flere titalls millioner på å gjøre Åsnes Gård til en destinasjon med «opplevelser i verdensklasse». Men politikerne kan komme til å si nei.

Ærverdig gård: Daglig leder Knut Berger i Namdalen Træsliberi AS håper politikerne i Nye Namsos velsigner planene til milliardæren Kristoffer C. Stensrud, og innvilger konsesjon på Åsnes Gård på Sjøåsen.   Foto: Bjørn Tore Ness/Namdalsavisa

Nyheter

NAMDALSEID: I 2018 kjøpte Namdalen Træsliberi AS, som er Stensruds heleide selskap i Namdalen, Åsnes Gård på Sjøåsen for seks millioner kroner.

Foreløpig har ikke selskapet fått konsesjon for å drive gården av kommunale og regionale myndighetene etter at saken var gjennom to behandlinger i samkommunen før sammenslåingen av Namdalseid, Namsos og Fosnes 1. januar i år.


På fem år er det solgt gårder for 1,6 milliarder kroner i Trøndelag

De siste fem årene er det omsatt 615 landbrukseiendommer i Trøndelag for nærmere 1,6 milliarder kroner. Analytiker mener det kan forklares med positivt fokus på matproduksjon.


Kan bli nei

Torsdag skal en ny søknad behandles av kommunestyret i Nye Namsos kommune. Striden handler om hvorvidt det skal gis konsesjon til et aksjeselskap.

Får aksjeselskapet konsesjon, betyr det storstilt satsing på gården som for 200 år siden var et glassverk med 150 ansatte. Vender politikerne tommelen ned, er det derimot svært usikkert hva som skjer med Stensruds planer for den ærverdige gården, som i første omgang byr på investeringer på mellom 30 og 40 millioner kroner.


Mange vil selge melkekvote

21 namdalinger vil slutte med melk

Nesten to millioner liter melkekvote er lagt ut for salg i Namdalen.


Samarbeider med Michelin-kokk

– Vi ønsker å lage en destinasjon med opplevelser i verdensklasse med solid forankring i gårdens særs spennende nærings- og kulturhistorie og som inkluderer overnatting, restaurant, jakt, fiske og tradisjonell gårdsdrift, skriver Stensrud til politikerne i Namsos i et følgeskriv til konsesjonssøknaden.


43 bedrifter sto bak finansieringen av årets Michelin-utdeling i Trondheim

Næringslivet betalte millioner for å få Michelin til Trondheim.


Stensrud har også planer om å lage et levende museum og by på opplevelser og aktiviteter, som viser stedets historiske betydning for Namdalens industrihistorie.

Stensrud oppholder seg for tiden i Karibia, ifølge daglig leder Knut Berger i Namdalen Træsliberi AS.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SOM I 1842: Mange av rommene på Åsnes Gård er intakte, og ikke pusset opp siden huset ble bygd i 1842.  Foto: Bjørn Tore Ness

Berger understreker at Stensrud mener alvor med planene han nå legger fram, og at han har et oppriktig ønske om å bygge opp en destinasjon som skal tiltrekke seg kunder fra hele verden.

Det skal blant annet skje i samarbeid med den eneste restauranten i Norge med to Michelinstjerner - Renaa i Stavanger - og Britannia Hotell i Trondheim der Stensrud tråkket sine barnesko da foreldrene drev hotellet i sin tid. I ungdomsårene var han blant annet pikkolo ved hotellet.

– De har i dag et godt samarbeid med Renaa gjennom Eilert Smith Hotel i Stavanger. I tillegg har de allerede samarbeid med aktører i reiselivsbransjen, som Britannia Hotell, Innovasjon Norge og De Historiske Hotell og spisesteder, forteller Berger, og legger til at de har en tusen år gammel historie å bygge på når de skal bygge opp en ny destinasjon på Sjøåsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Knut Berger, Åsnesset gård FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

Stensrud var i sin tid med på å bygge opp Skagenfondene, og har blitt rik på aksjer og som fondsforvalter. I 2015 kjøpte han en 72.000 dekar stor skog- og utmarkseiendom i Flatanger av kjendisinvestor Ola Mæle. Lykkes han med planene for Åsnes Gård, skal det også bli hovedbasen for hans eiendomsdrift i Namdalen Træsliberi AS, som han eier 100 prosent gjennom investeringsselskapet Månebakken AS.

Unikt og originalt

Det er en helt spesiell landbrukseiendom Stensrud forsøker å få konsesjon på. Hovedhuset ble bygd i 1842, og mange rom står der den dag i dag som de var da huset ble bygd. Målet til Stensrud er å tilbakeføre hele bygningen til slik den var i 1842.

Det, i tillegg til rikholdige mat- og kulturhistorier og jakt- og fiskeopplevelser, skal fange kundenes oppmerksomhet, mener Stensrud i visjonen om Åsnes Gård der det forespeiles 15 årsverk og et nybygg med 14 sengeplasser.


Har tatt over hjemgården: Sara er 20 år, singel og kan ikke å kjøre traktor

– Vi har snakket om det i to år og regnet på om jeg kunne få det til. Her vil jeg bo, sier Sara Vorum.


Men det er politikerne som avgjør om han kan realisere sine planer, i torsdagens kommunestyremøte. Den politiske striden har dreid seg om at det er et aksjeselskap som vil kjøpe landbrukseiendommen. Det har flertallet av politikerne så langt sagt nei til. Sist i planutvalget i Namsos.

– Det er synd hvis Stensrud ikke får lov til å realisere sine planer. Han mener alvor, og er klar til å starte opp allerede til sommeren. Han synes det er kjempeartig med kulturminner og historie, det er drivkraften. Det er det spesielle og unike ved Åsnes Gård som tenner han, sier Berger.

– I innstillingen til kommunestyret mener administrasjonen at gården bør drives av en privatperson som en tradisjonell landbrukseiendom. Er ikke det mulig?

– Nei, med en melkekvote på 65.000 liter, som er utleid, og et enormt behov for penger for å sette gården i stand er ikke det mulig. Åsnes er ikke noen tradisjonell bondegård som er drivverdig. Fjøset må helrenoveres og bolighuset er ikke mulig å bo i. Det er ingen ting å leve av, sier Berger.

Politikerne er delte

Tidligere Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad (Sp), nå gruppeleder i kommunestyret i den nye kommunen, mener at Namdalen Træsliberi AS bør få konsesjon. Det samme mener gruppeleder Amund Lein i Høyre.

– Åsnes Gård er et av de viktigste kulturminnene i Namdalseid og i Nye Namsos. I dette tilfellet vil jeg si at det gagner samfunnet mer å gi konsesjon til et aksjeselskap enn til en enkeltperson. Jeg er ikke redd for at det skaper presedens i senere saker. Åsnes er et spesielt tilfelle, sier Lyngstad, og legger til at Sp-gruppa er delt i saken.

– Det er noe jeg må respektere, selv om konsesjonsloven åpner for å gi aksjeselskaper konsesjon. Jeg synes vi må ta i mot aktører som har økonomiske muskler til å skape noe. Det vil gi ringvirkninger i lokalsamfunnet. Vi får ikke denne muligheten igjen, det er min bekymring, sier Lyngstad.

Lein beskriver planene til Stensrud som fantastiske, og er enig med konsesjonssøkeren om at det ikke går an å drive et tradisjonelt gårdsbruk på Åsnes.

– Det er fantastiske planer for næringsutvikling, arbeidsplasser og for å ta vare på verneverdige bygninger. Jeg har ingen betenkeligheter med å si ja til konsesjon. Vi bør applaudere private initiativ, sier Lein.

Mandag kveld hadde Ap, SV, Rødt. MDG og KrF felles gruppemøte der de diskuterte konsesjonssøknaden fra Stensrud og Namdalen Træsliberi. Stemningen blant partiene, er ifølge ordfører Arnhild Holstad (Ap) at de støtter administrasjonens innstilling og sier nei til å gi konsesjon til et aksjeselskap.

– Hovedårsaken er at vi ikke ønsker et AS som eier av gårdsbruk. Eieren kunne ha utviklet eiendommen også som personlig eier. Det blir imidlertid ingen partipisk, så jeg kan ikke garantere at alle kommer til å stemme likt, sier Holstad.