Kvartalstall:

NRS halverte driftsresultatet

Havbrukskonsernet Norway Royal Salmon med kraftig resultatsvekkelse i første kvartal.
Nyheter

TRONDHEIM: Norway Royal Salmon rapporterer i en børsmelding om et operasjonell driftsresultat for første kvartal 2020 på 75 millioner kroner og en driftsresultat per kilo på kr 16,53. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 162 kroner og 25,51 kroner.

– Kvartalet er preget av redusert prisoppnåelse og økte produksjonskostnader, som følge av vintersår, slakting fra sone med restriksjoner og tidspunktet for slakting i kvartalet. At konsernets vekstinitiativ på Island, Arctic Fish, oppnådde en operasjonelt driftsresultat på 16 millioner kroner og et driftsresultat per kilo på 18,47 i kvartalet, er gledelig, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS slaktet et volum på 5 409 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 23 % lavereenn tilsvarende kvartal forrige år. For 2020 antas slaktevolumet å bli 37 000tonn, som er en økning på 36 % sammenlignet med slaktevolumet for 2019. Solgtvolum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 900 tonn laks, som er 22 % lavereenn tilsvarende kvartal forrige år.

– NRS har i første kvartal kjøpt tilgjengelig kapasitet gjennom myndighetenes trafikklysvekst i Norge og eier nå 35 035 tonn MTB. NRS skal vokse gjennombærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 38 prosent høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før. Med våre ambisjoner om bærekraftig vekst ønsker vi å øke vår kapasitet både på eksisterende og utvidede konsesjoner, sier Charles Høstlund.

NRS har produksjon i Troms, Finnmark og på Island. Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Etter fusjonen mellom Frøy Gruppen og Nærøysund-baserte NTS er sistnevnte største eier i NRS.


NTS og Frøy Gruppen fusjonerer

Trøndersk storfusjon vedtatt, tross skepsis fra den største eieren

Generalforsamlingen i NTS ASA vedtok fusjonen mellom det børsnoterte havbruksselskapet og Frøy Gruppen AS. Storeier Nils Martin Williksen er imidlertid motstander av planene.

All time high på børsen:

Fusjon løfter NTS til bestenotering

NTS-aksjen gjør et solid byks på Oslo Børs etter at eierne godkjente fusjonen med Frøy Gruppen.