Kommunestyret har vedtatt å utsette behandlinga av saken om Åsnes gård på Sjøåsen

Aksjeselskap vil drive storgård: Kommunen utsetter behandling av Åsnes gård

Føljetongen om framtida til Åsnes gård fortsetter. Med 34 mot sju stemmer har kommunestyret i Namsos bestemt seg for å utsette behandlinga av saken.

Åsnes gård: Det blir befaring på den historiske gården på Sjøåsen 18. juni før de folkevalgte i Namsos kommune bestemmer seg endelig for om Namdal træsliperi skal få konsesjon eller ikke.   Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

SJØÅSEN/NAMSOS: Namdalen Træsliberi ønsker konsesjon for erverv av den historiske perlen på Sjøåsen. Fondsmilliardæren Kristoffer C. Stensrud (67) er klar til å bruke flere titall millioner på å gjøre Åsnes gård til en destinasjon med «opplevelser i verdensklasse».


Samarbeider med Renaa og Britannia: Milliardær bosatt i karibien vil skape opplevelser i verdensklasse på Sjøåsen

I samarbeid med blant annet hotell Britannia og Renaa vil fondsmilliardæren Kristoffer C. Stensrud (67) bruke flere titalls millioner på å gjøre Åsnes Gård til en destinasjon med «opplevelser i verdensklasse». Men politikerne kan komme til å si nei.


Visjon: Slik tenker Namdalen Træsliberi seg at Åsnes gård skal bli, hvis konsesjonssøknaden får ja fra de folkevalgte i Namsos.  Foto: Illustrasjon: Namdalen Træsliberi AS

Utsettelsesforslag

Da Namsos kommunestyre skulle behandle saken torsdag, kom ordfører Arnhild Holstad (Ap) med et utsettelsesforslag.

– Årsaken til at jeg fremmer forslaget er fordi det er betydelig trøkk i saken og stort engasjement. Veldig mange representanter har henvendt seg til meg og ønsker mer kompetanse før de vurderer hva de skal lande på. Jeg tar det på det største alvor. Vi trenger ikke å legge opp til vedtak i juni, men kan styre det til det ekstraordinære kommunestyremøtet i august, sa Holstad og fikk umiddelbart støtte fra partikollega Grete Oksdøl Lervik.

– Dette er en sak som det har blitt mye trøkk på den aller siste tida. Saken er behandlet flere ganger tidligere, det er ikke det. Men mange har ikke vært med på tidligere behandling og har ikke så god kjennskap til prosessen. Å tilegne seg kunnskap om lovverk er viktig. At man kjenner at man står bredbeint og har noe kunnskap til å fatte et vedtak i en sak som har så stor allmenn interesse, sa hun og viste til at det er utsettelsesforslaget som ble diskutert – ikke selve konsesjonssaken.

Fra kommunestyret: Et flertall i Namsos kommunestyre vil utsette behandlinga av saken om Åsnesset gård. 

– Skjønner ikke vitsen

– Vi vil ikke få mindre trøkk på ettersom tida går. Hvis saken blir utsatt vil vi få større trøkk i neste runde. Det er ikke dette jeg ønsker. Jeg skjønner ikke helt vitsen med å utsette saken, sa Venke Heimdal (Ap), som ikke støttet utsettelse.

Det gjør heller ikke partiet Rødt.

– Rødt synes ikke det er behov for utsettelse i saken. Vi synes den er godt nok belyst. Vi ønsker at landbrukseiendommer skal tilfalle bøndene, selv om det ikke er det vi skal behandle nå, sa Hanne Lise Fahsing.

Amund Lein (H) er tindrende klar:

– Dette har vært en het potet i politiske fora tidligere. Sist saken ble behandlet var i samkommunestyret. Det endte med 11 -11 i avstemmninga, og saken ble avgjort med dobbeltstemmen til ordføreren i Overhalla. Men denne saken er såpass spesiell at det er på plass med befaring for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Det har ikke noe betydning for søker om saken tar en eller to måneder til, sa han.

Steinar Lyngstad i Senterpartiet forteller at partiet er delt i forhold til utsettelse.

– Som politikere er det viktig at vi får god nok kunnskap når vi skal fatte vedtak. Under befaring vil alle få samme kunnskap før vi skal fatte endelig beslutning, sa Lyngstad.

Befaring

Med 34 mot sju stemmer har kommunestyret vedtatt utsettelsesforslaget:

Det gjennomføres befaring med deltakelse og informasjon fra relevante aktører, herunder eier av selskapet Namdalen Træsliberi Kristoffer C. Stensrud, samt orientering om for eksempel kulturhistoriske aspekter, konsesjonsbestemmer og liknende.

18. juni skal kommunestyres representanter på befaring.

Men vedtaket om pålegg om videresalg av eiendommen opprettholdes. Frist for videresalg settes til tre måneder etter at endelig vedtak er fattet.

Det vises til den nye søknaden om konsesjon fra Namdalen Træsliberi AS.

Dersom konsesjon gis til aksjeselskapet etter ny søknad, faller dette vedtaket bort.

Dersom konsesjon avslås, sendes vedtak om videresalg av eiendommen til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.