Kvartalstall:

NTS-nedgang i første kvartal

Sterkt operasjonelt driftsresultat, men lavere verdi på fisken i sjøen trekker ned.

TEKNOLOGI OG BIOLOGI: NTS ASA investerer tungt i fartøy og ny havbruksteknologi. I løpet av 2020 og 2021 skal havbrukskonsernet ta i bruk tre nye brønnbåter.  Foto: NTS ASA

Nyheter

RØRVIK: Samlede driftsinntekter i første kvartal endte på 446 millioner kroner, ned fra kr 521 millioner i samme periode i fjor. Det kunngjør NTS i en børsmelding i forbindelse med offentliggjøringen av tallene for første kvartal 2020.

Resultatnedgang, men bedre betalt per kilo

Det operasjonelle driftsresultatet (før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse) oppgis til 149 millioner kroner, mot 123 millioner i samme periode i fjor.

Det endelige driftsresultatet påvirkes imidlertid negativt etter konsernets nedjustering av verdien av fisken som står i oppdrettsmerdene: Driftsresultatet etter verdijustering av biomasse (verdien av fisk i sjøen) falt fra 93 millioner i første kvartal 2019 til 38 millioner kroner.

– Virkelig verdi biomasse justeres fortløpende og det er hovedsakelig forventet pris (Fish Pools forward price) på fisk som står i sjøen som påvirker justeringen, opplyser NTS i kvartalsrapporten.

Perioderesultatet før skatt endte på 16 millioner kroner, ned fra 74 millioner i samme periode i 2019.

I løpet av første kvartal slaktet NTS 3.098 tonn fisk, med et gjennomsnittlig driftsresultat per kilo på 30,35 kroner. Tilsvarende tall for første kvartal i fjor var 3.994 tonn i slaktevolum og 23,16 kroner i resultat per kilo. Endringene forklares med gjennomgående høyere slaktevekt og bedre priser i første kvartal 2020 med første kvartal sammenlignet med samme periode i 2019.

Estimert slaktevolum for hele 2020 er 18.500 tonn.

Korona-effekten

NTS er ikke upåvirket av koronapandemien, men krisen har ikke hatt like store utslag som i en del andre industriselskaper.

– For NTS konsernet har koronakrisen hatt effekt for driften, først og fremst gjennom prispress på laks som en årsak av markedssituasjonen, samt merarbeid for å sikre transport av laks til markedet. I tillegg er leveransen av en brønnbåt forsinket delvis grunnet pandemien. Utover dette er det ved avslutningen av første kvartal mindre påvirkninger, skriver NTS i kvartalsrapporten.

Koronakrisen legger likevel ingen stor demper på investeringene i selskapet. Så langt i år har NTS investert 136 millioner kroner, i hovedsak knyttet til utbygging av settefiskanlegget i Osan, samt investeringer i konsernets islandske oppdrettsvirksomhet Fiskeldi Austfjarda HF.


Island åpner for oppdrettsvekst: – Svært gode nyheter for oss

Havforskningsinstituttet på Island anbefaler en massiv produksjonsvekst i landets oppdrettsindustri. Dermed ligger det an til at Midt-Norsk Havbruk kan skrive nye kapitler i sin egen islandske laksesaga.


NTS har i tillegg kontrahert tre nye brønnbåter som skal leveres av Havyard. Båtene har en samlet verdi på omlag én milliard kroner.

Tidligere i år fullførte NTS fusjonen med Frøy Gruppen AS, noe som blant annet gjorde NTS til største aksjonær i Norway Royal Salmon (NRS).


NTS-fusjonen er gjennomført

Helge Gåsø seiler opp som desidert største eier i etter at fusjonen mellom NTS ASA og Frøy Gruppen nå er gjennomført.

Kvartalstall:

NRS halverte driftsresultatet

Havbrukskonsernet Norway Royal Salmon med kraftig resultatsvekkelse i første kvartal.