Senterpartiet: Trønderske kystkommuner taper 360 millioner kroner med regjeringens skatteforslag

Regjeringen foreslår å redusere kommunenes andel av inntektene fra havbruksfondet. Geir Pollestad (Sp) kaller forslaget for et ran av norske kystkommuner.

Geir Pollestad Senterpartiet Stortinget  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

Som en del av revidert nasjonalbudsjett varslet regjeringen tirsdag flere endringer i beskatningen.

Blant annet foreslår regjeringen å innføre produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret på 40 øre per kilo produsert fisk fra 2021. Dette vil gi kystkommunene om lag 500 millioner kroner i årlige inntekter, anslår Finansdepartementet.


Regjeringen dropper grunnrente:

Foreslår ny lakseskatt

En ny produksjonsavgift på laks vil gi oppdrettskommunene en halv milliard i årlige ekstrainntekter. Samtidig endres fordelingen av inntekter fra salg av nye konsesjoner.


Samtidig foreslår regjeringen at avgiften skal erstatte deler av inntektene av salget av konsesjoner som kystkommunene har fått gjennom Havbruksfondet. I dag fordeles inntektene fra salg av nye laksekonsesjoner mellom kommunen (70 prosent) fylkeskommune (10 prosent) og staten (20 prosent), noe som ifølge regjeringens egne anslag vil gi inntekter på i overkant av fem milliarder kroner. Havbrukskommunenes- og fylkeskommunenes andel (80 prosent) av dette er rundt fire milliarder kroner.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen (H, KrF og V) og fjerne denne ordningen fra og med 2020 og heller gi kommunene og fylkene én milliard i 2020 og 2021. Samtidig foreslår regjeringen at staten sin andel av inntektene fra nye konsesjoner skal økes fra 20 prosent til 75 prosent.

FORSLAGET: Inntekter til havbrukskommuner og -fylkeskommuner fra salg av vekst i oppdrettsnæringen i blått. Regjeringens forslag fremover (i grønt) innebærer blant annet en kraftig reduksjon i kommunenes inntekter fra havbruksfondet.   Foto: Regjeringen

Pollestad: – Ran av kystkommunene

– Regjeringen raner kystkommunene for rundt 2 milliarder kroner. Ordningen med havbruksfond som har sikret kommunene gode inntekter har regjeringen satt en strek over. Erna Solberg tar penger fra kystkommunene og putter de i sin egen pengebinge i Oslo, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Senterpartiet, til NT24.

Senterpartiet har beregnet differansen mellom gammel og ny inntektsordning for havbrukskommunene. Ifølge oppsosisjonspartiet ligger flere av kystkommunene i Trøndelag an til en økonomisk smell i mangemillionersklassen hvis regjeringen får flertall for forslaget i Stortinget. Nærøysund og Frøya, de to største havbrukskommunene i fylket, vil ifølge Senterpartiets beregninger tape til sammen henholdsvis 81,4 og 79,3 millioner kroner i inntekter fra havbruksfondet de neste to årene.

Samlet taper de trønderske havbrukskommunene nær 360 millioner kroner i toårsperioden, mens Trøndelag fylkeskommune går glipp av 48,8 millioner kroner, ifølge Senterpartiet.– For den neste tiårsperioden vil statens beslag av inntekter fra konsesjonssalget utgjøre titalls milliarder i tap for havbrukskommunene, hevder Pollestad.

Nå varsler Pollestad kamp i Stortinget for å bevare dagens fordelingsnøkkel fra fondet.

– Senterpartiet kan ikke godta at regjeringen tar store penger fra kystkommunene stikk i strid med den modellen som Stortinget har vedtatt. Forslaget betyr i realiteten at regjeringen gir noen millioner, samtidig som de stjeler milliarder fra kommunene. Senterpartiet vil jobbe med å stoppe dette i Stortinget, sier Pollestad.

– Forslaget rammer kystsamfunn fra Finnmark til Agder. Med mange stortingsrepresentanter på gjenvalg er det vanskelig å se for seg hvordan dette skal gå gjennom i Stortinget, sier Pollestad.

Flere opposisjonspartier varsler kamp om inntektene i Stortinget. Tidligere har SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes sådd tvil om forslagets levedyktighet.

– Det kommer ikke til å gå gjennom i Stortinget, uttalte Fylkesnes til NTB tirsdag.


Produksjonsavgift:

SV spår fiskesmell for regjeringen

Regjeringen vil sikre seg en langt større andel av inntektene til Havbruksfondet. Men det vil de neppe få flertall for i Stortinget, spår SV.


Hellesø: – Merkelig og usmakelig

Nærøysund-ordfører Amund Hellesø (Ap) reagerer sterkt på at kommunen han leder påføres en solid inntektssmell de neste årene.

– Jeg reagerer på måten det tenkes på. Havbruksfondet er primært ei ordning som skal sikre kommuner og fylkeskommuner sin rettmessige andel av inntektene for jobben som gjøres med å legge til rette for havbruksnæringa. Hva er grunnlaget for å øke statens andel av inntektene, undrer Hellesø.

STORM: Nærøysund-ordfører Amund Hellesø mener at regjeringen forsyner seg av penger som tilhører havbrukskommunene. Han spår at det vil storme rundt forslaget i Stortinget.  Foto: Erlend Malmo

Han har også vansker med å akseptere at kommuner og fylkeskommuner avspises med én milliard i 2020 og 2021, mens inntektene fra den foreslåtte produksjonsavgiften ikke kommer før tidligst i 2022.

– Det er en merkelig å litt usmakelig måte å jobbe på, det hadde vært mye ryddigere å innføre endringen fra 2022, mener Hellesø, som ikke regjeringen vil få gjennomslag for forslaget i Stortinget.