Jobber for økt bærekraft i oppdrettsnæringa:

Unge innovatører samarbeider med havbruksgiganter

Rømningssikker havbruksteknologi fra ungdomsbedriften SalmoTech vekker interessen hos noen av de største selskapene i havbruksnæringa.

INNOVATØRER: Thora Storm-elevene Amalie Ranum, Emma Riiber, Fredrik Vassdal, Erik Granbo Fines, Eli Anette Karlsaune og Mari Bøklepp Myran.  Foto: Salmotech UB

Nyheter

TRONDHEIM: Thora Storm-elevene har utviklet et produkt som etter eget utsagn skal minimere risikoen for at laksen rømmer fra oppdrettsmerdene. Produktet består i korte trekk av ei ekstra not som omringer den opprinnelige merden og som fungerer som en sikkerhetsutvidelse for merden. Mellom merd og sikkerhetsnot sørger sonarteknologi for å overvåke tomrommet og fange opp fisk på rømmen.

– Vi valgte å se nærmere på sikkerheten til dagens oppdrettsmerder etter at vi ble oppmerksom på at veksten i næringa hemmes av problemer knyttet til lakselus og rømming. I første omgang har vi kommet fram til et produkt som vil hindre rømming, forklarer daglig leder Amalie Ranum.

Se videopresentasjon av SalmoTech UB nederst i artikkelen.

Lusa hemmer vekstambisjonene

2019 ble et dystert år i rømningsstatistikken. Etter flere år med nedgang, ble fjoråret det verste lakserømmingsåret på åtte år. Totalt fant om lag 290.000 laks og 2.000 regnbueørret veien ut av oppdrettsmerdene.


Stor oppgang i lakserømminger

290.000 laks forsvant fra norske oppdrettsanlegg i 2019.


I forrige måned forsvant 8.895 laks fra en Bjørøya-lokalitet på Trøndelagskysten.


Fiskeridirektoratet om lakserømningen fra Bjørøya 10. april:

Karakteriseres som stor rømning

8.895 laks på 5,5 til 6 kilo rømte fra oppdrettsanlegget til Bjørøya AS 10. april. Det karakteriserer Fiskeridirektoratet som en stor rømning.


– Regjeringen har et mål om å femdoble produksjonen innen 2050. Denne veksten vil ikke være mulig dersom man ikke får bedre kontroll på laksen, understreker Ranum.

EKSTRA SIKKERHET: Utvidelsen består av ei ekstra not som omringer den opprinnelige merden. Nota vil knyttes til en tung ring i bunnen som er like stor som noten selv, dette sørger for at noten holder seg stram og gjør det vanskelig for ytre faktorer (bølger, strøm og dyr) å flytte på den. Mellom sikkerhetsnoten og den opprinnelige merden vil det være et tomrom. Her skal det ikke være fisk. For å overvåke dette tomrommet bruker SalmoTech et alarmsystem basert på sonarer.   Foto: SalmoTech

Mowi: – Spennende

Innovasjonen i ungdomsbedriften har allerede vakt interesse hos noen av gigantene i trøndersk og internasjonal havbruksnæring. SalmoTech har allerede høstet erfaringer fra Lerøy, Salmar, Måsøval, SinkabergHansen og Mowi. Sistnevnte, verdens største havbruksselskap, har vært hovedsamarbeidspartner gjennom skoleåret. Selskapet ser muligheter i ung havbruksinnovasjon.

– Ideen er spennende og har stort potensial, sier John Gunnar Grindskar, områdeleder i Mowi.

Han understreker at ungdomsbedriften fortsatt er på et tidlig stadium i utviklingen, og at det gjenstår mye arbeid før de unge gründerne har et produkt som er klart for markedet.

– Det som er sikkert, er at de jobber med å løse en stor utfordring, både når det gjelder å oppdage rømninger, lus og andre faktorer. Det er viktig at de tenker bredt og ikke har for mange begrensninger i tankene, oppfordrer Grindskar.

Stort nettverk

I tillegg til å være sparringpartner i innovasjonsprosessen, har Mowi vært døråpner inn til andre toneangivende aktører. Utstyrsgiganten ScaleAQ er blant bedriftene ser med interesse til elevenes innovasjonsarbeid.

SalmoTech samarbeider også med Kongsberg Gruppen, mens ledende kunnskapsmiljøer innen undervannsakustikk ved NTNU har validert sonarteknologien som benyttes.

SalmoTech UB representerte Trøndelag i NM for ungdomsbedrifter. I skarp konkurranse med unge entreprenører fra hele landet kapret bedriften andreplassen i kategorien "størst verdiskapingspotensial".

?version=3&hl=nb_NO&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen>