Vil støtte trønderinnovasjon i krisetid

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut 8,5 millioner kroner til idéutvikling.

TRÅR TIL: Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge er klar til å tråkke til med 8,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte.   Foto: Hanne Tråsdahl/DOGA

Nyheter

– Det lokale næringslivet står foran store økonomiske utfordringer akkurat nå. Da er det ekstra viktig å satse på den fremtidige verdiskapingen som Norge skal leve av i mange år fremover. Vi sitter på en pott på 8,5 millioner kroner til støtte for innovasjonsprosjekter. Min oppfordring til private virksomheter er denne: Søk om støtte nå, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Hvert år deler DOGA sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet ut midler gjennom DIP, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

UNDERVANNSSLANGER. Trondheims-baserte Eelume mottok DIP-midler for å utforske hvilke muligheter som ligger i å bruke autonome undervannsfarkoster til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i havbruket. 

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Hensikten bak programmet er å få flere norske virksomheter til å prøve ut et innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. En forutsetning for å få støtte er at designere er med fra dag én i prosjektet, sier Hjemdal.

Han mener designdrevede prosjekter øker sannsynligheten for å komme fram til bedre og mer treffsikre produkter, tjenester og konsepter, noe vil føre til reell verdiskaping og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

Fristen for å søke om DIP-midler er satt til 1. juni, og tildelingen skjer allerede i august.