Trønderske kystkommuner taper 360 millioner kroner med regjeringens skatteforslag, hevder Sp

Agdestein: – Pollestad ser ut til å glemme at alternativet var grunnrente

Elin Agdestein (H) avviser kritikken etter at Senterpartiets beskyldninger om ran av havbrukskommunene.

AVGJØRES PÅ STORTINGET: Elin Agdestein (H) avviser kritikken fra Geir Pollestad (Sp), og ber opposisjonen om å slutte å spille et politisk spill når spørsmålet om fordeling av havbruksinntekter skal behandles av Stortinget.  Foto: Sivert Rossing

Nyheter

Geir Pollestad, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsmann for Senterpartiet, rettet torsdag flengende kritikk mot regjeringen etter forslaget om å redusere kommunenes andel av inntektene fra salg av nye oppdrettstillatelser. Beregnet salgsverdi for årets omsetning av nye oppdrettstillatelser er ifølge regjeringen i overkant av fem milliarder kroner, noe som etter dagens modell ville ha gitt havbrukskommunene og -fylkeskommunene rundt fire milliarder kroner i inntekter.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å fjerne fordelingsnøkkelen og heller gi havbrukskommunene- og fylkeskommunene én milliard kroner i 2020 og 2021.


Regjeringen dropper grunnrente:

Foreslår ny lakseskatt

En ny produksjonsavgift på laks vil gi oppdrettskommunene en halv milliard i årlige ekstrainntekter. Samtidig endres fordelingen av inntekter fra salg av nye konsesjoner.


Senterpartiet: – Erna Solberg tar penger fra kystkommunene

Ifølge Senterpartiet vil omleggingen av kommunenes inntekter føre til et samlet tap på nærmere 360 millioner kroner for trønderske havbrukskommuner i 2020 og 2021. Øvrige inntekter skal tilfalle statskassen.

– Erna Solberg tar penger fra kystkommunene og putter de i sin egen pengebinge i Oslo, uttalte Geir Pollestad (Sp) til NT24 torsdag.

Pollestad og en rekke andre opposisjonspolitikere varsler nå kamp om pengestrømmene i Stortinget.


Senterpartiet: Trønderske kystkommuner taper 360 millioner kroner med regjeringens skatteforslag

Regjeringen foreslår å redusere kommunenes andel av inntektene fra havbruksfondet. Geir Pollestad (Sp) kaller forslaget for et ran av norske kystkommuner.

Produksjonsavgift:

SV spår fiskesmell for regjeringen

Regjeringen vil sikre seg en langt større andel av inntektene til Havbruksfondet. Men det vil de neppe få flertall for i Stortinget, spår SV.


Beskylder opposisjonen for politisk spill

Elin Agdestein (H) avviser kritikken fra Pollestad, og hevder at regjeringens forslag har bred støtte i både havbruksnæringa og kystkommunene.

– Regjeringen har lagt frem en modell som sikrer kommunene betydelige inntekter over tid, og som gir kommunene den forutsigbarheten de hele tiden har bedt om, sier Agdestein.

Stortingsrepresentanten fra Nord-Trøndelag understreker at regjeringens forslag kommer en vinter hvor det har stormet rundt skattlegging av norske oppdrettere.

– Pollestad ser ut til å glemme at alternativet var grunnrente på havbruksnæringa, med de konsekvenser det ville hatt for lokal verdiskaping og vekst langs kysten. Høyre har vært pådriver for en modell som sikrer at verdiskapinga blir igjen lokalt, at lokal kapital kan reinvesteres langs kysten. Jeg er litt overrasket over at Pollestad ikke er på den linja, sier Agdestein.


Oppdretterne rasler med sablene etter skatteforslag

Tilleggsskatt på 40 prosent bekymrer

De lokaleide oppdrettsselskapene på Namdalskysten bidrar hvert år med 340 millioner kroner til fellesskapet. Forslaget om å innføre en ekstraskatt for havbruksnæringa vil rasere verdiskapingen i distriktene, frykter næringa.


– Nå blir det samtaler på Stortinget, vi skal sikre flertall for en god ordning og forhåpentlig en bred enighet som står seg over tid. Det er noe næringa, de som jobber der og kommunene er opptatt av. Og det skal ikke stå på Høyre. Der har også opposisjonen et ansvar for å søke løsninger, ikke drive spill, slik Pollestad legger opp til, avslutter Agdestein.