Anette (24) og Isak (23) er permittert, og lurer på om de har en jobb å gå til i framtida

Kranlærlingene ved Kværner Verdal skulle egentlig ta fagbrevet i løpet av våren, men i stedet har de vært uten jobb i snart to måneder.

Kranlærlingene Anette Løe (24) og Isak Sund Rapp (23) vet ikke når og om de får komme tilbake til jobben ved Kværner Verdal. – Det er skikkelig surt, sier Løe.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

VERDAL: – Vi var den første avdelingen på Kværner som ble permittert, fordi de så at det ble mindre å gjøre. Det var nesten ingen sveisere eller malere igjen, fordi alle fra Polen ble bedt om å dra hjem, sier Isak Sund Rapp fra Steinkjer.


Kværner Verdal risikerer full stopp neste sommer

– Det haster å få inn nye prosjekter. Ordrereserven er snart tom, sier kommunikasjons-sjef Torbjørn Andersen i Kværner.


Han og Anette Løe fra Verdal, er to av atten lærlinger som er permittert ved verftet. De har begge et fagbrev som de skulle gjort ferdig. Planen var egentlig at Løe skulle ta fagprøven i slutten av mars, men så kom koronaen til Norge og hele samfunnet ble nedstengt.

– Det er skikkelig surt. Livet blir utsatt. Vi vet ikke når og om vi får komme tilbake, sier hun.


Her er datoene:

Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet

En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren.


Gikk fra travelt til tomt

Det hører med til historien at 24-åringen kunne tatt fagbrevet i fjor, men valgte å utsette læreperioden til framtidsutsiktene ved Kværner Verdal så bedre ut, og sjansene for å få fast jobb var større. Løe har allerede et fagbrev som industrimekaniker og har tidligere jobbet i Follafoss, men ville tilbake til hjemkommunen.

– Vi hadde ikke blitt lovet arbeid, men det gikk jo bra nå. Vi skulle begge bli ferdige med fagprøven i en travel periode, og det betyr jo at man har store sjanser for å få fast jobb dersom man oppnår et godt resultat, sier de.

Men nå står matsalene tomme, og en stor del av arbeidsstokken er permittert.

– Vi håper at politikerne tar til fornuft, og hjelper oljenæringen nå, så ikke arbeidsplassene forsvinner, sier Rapp.


Kværner-resultatet svekkes av koronapandemien

Kostnader og avsetning til koronatiltak i første kvartal kostet Kværner 101 millioner kroner. Selskapet hadde et underskudd før skatt på 167 millioner kroner.


Både han og Løe har et fagbrev fra før som gjorde at de hadde fagarbeiderlønn før de ble permittert.

– Vi er voksenlærlinger som har ting å betale på. De sa at lærlingene får beholde lønna si, men vi får ikke dekket den lønna vi hadde, så det er trange tider, sier 23-åringen fra Steinkjer.

De forsøker å holde seg oppdatert via Opplæringskontoret og Kværner Verdal, men foreløpig er framtida uviss.

– Vi har ikke annet valg enn å ta det som det kommer, sier Løe.


Akers verdier mer enn halvert på tre måneder

Koronakrisen og oljepriskollapsen førte til et voldsomt fall i verdiene til Aker i første kvartal. Over halvparten av den verdijusterte egenkapitalen gikk tapt.


352 lærlinger er permittert

De siste tallene fra fylkeskommunen viser at kranlærlingene langt ifra er alene. 352 lærlinger er permittert i Trøndelag. Det utgjør 7,5 prosent av lærlingene i fylket.


Ber bedrifter om å skjerme lærlinger

Sara Vorum, lærling ved Rørlegger’n Verdal, er én av mange lærlinger som står i fare for å bli permittert. Dersom permitteringene blir langvarige, kan det få store konsekvenser for lærlingordningen i Trøndelag.


Kristine Svendsen, leder for nemnda i Trøndelag, er spent på hvordan situasjonen vil slå ut for lærlingordningen framover.

– Det kan bli kritisk, sier hun.

Svendsen fremhever at fylkeskommunen og partene i arbeidslivet jobber sammen for å finne løsninger.

– Vi må forvente at det er en del bedrifter som ikke tar inn lærlinger, eller som ikke tar inn lærlinger i like som grad som tidligere. Om det er av økonomiske årsaker, så må vi se på muligheten for å gi stimuleringsmidler, slik at bedriftene finner rom for det likevel. Og det er bedrifter som er kvalifisert til å ta inn lærlinger, som ikke har lærlinger i dag.

Hun påpeker også at det er høyt trykk på å få gjennomført de fagprøvene som lar seg gjennomføre, selv om lærlingene er blitt permittert.

– Selv om det ikke er ønskelig så må vi også påregne å starte opp Vg3-klasser i høst, for å holde hjulene i gang. Da får man avlagt fagprøve, men man mister erfaringen med å ha vært ute i en bedrift.

Vurderer videre tiltak

Kunnskapsminister Guri Melby (V) påpeker til Trønder-Avisa at fylkeskommunen er pliktig til å tilby et VG3-tilbud, og at det jobbes for å sikre at flest mulig skal få fullført sin fag- eller svenneprøve.

– Vi har midlertidig lempet på noen av kravene knyttet til gjennomføring av læretiden og fagprøven. Dette har vi gjort for å hjelpe de som nå har kommet i en vanskelig situasjon. Vi vurderer nå videre tiltak rettet mot lærlinger som står i fare for å bli permittert og ungdom som søker læreplass høsten 2020. Dette kommer vi snart tilbake til, opplyser Melby.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fremhever at regjeringen har sørget for at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte.

– Den midlertidige ordningen i forbindelse med koronakrisen gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene kan søke om dagpenger hos NAV. Jeg skjønner at mange er usikre, og vi vurderer kontinuerlig hvilke tiltak som er nødvendige framover i denne helt ekstraordinære situasjonen.


Fredrik (23) er blant 3.000 permitterte på Hurtigruten: – Har verken råd, eller et ønske om, å gå på Nav

23. mars måtte Fredrik Tisløv forlate kjøkkenet på MS «Nordkapp». Etter å ha vært arbeidsledig i nesten to måneder, vet han fortsatt like lite om framtidsutsiktene.