Investering for økt bærekraft og flere folk i arbeid:

Den lukkede ventemerda som snart fylles med slakteklar laks er blant de første – og definitivt den største – i Norge

Den gigantiske lukkede ventemerda som i disse dager installeres ved Salmoseas produksjonsanlegg i Nærøysund er nøkkelen til økt produksjon og flere folk i arbeid.

Komponentene til ventemerda ble levert og montert ved Kråkøya kysthavn, før konstruksjonen la ut på den korte slepeturen til Flerengstranda. Her gjøres produksjonsmiljøet lukket ved hjelp av duk, pumper, oksygenanlegg og renseteknologi, før merda skal fylles med slakteklar fisk. Video: eivinj.com/Salmosea AS

Nyheter

RØRVIK: Det følger store tall i kjølvannet bak den flytende stålkonstruksjonen som i forrige uke ble levert ved Salmosea-slakteriet på Flerengstranda like nord for Rørvik: Den nye lukkede ventemerda måler rundt 30 ganger 70 meter og rommer hele 12.000 kubikkmeter sjøvann – fem ganger mer enn et svømmebasseng med olympiske mål. Salmoseas nyinvestering har en kapasitet på inntil 700 tonn laks.

Prislapp?

– Noen titalls millioner, men det er det verdt. Det blir en helt ny hverdag, sier Lars-Inge Lauritzen, prosjektleder i Salmosea AS.

Den lukkede ventemerda som snart fylles med slakteklar laks er blant de første – og definitivt den største – i Norge.

PÅ PLASS: Arbeidsbåten Hermann Jr. sto for transporten da den flytende stålkonstruksjonen ble slept til Flerengstranda.  Foto: eivinj.com/Salmosea AS

Øker bærekraften – og lønnsomheten

Tørre tall er likevel ikke det viktigste med nyanskaffelsen. Ifølge Lauritzen åpner investeringen for nye muligheter for bedriften.

– Vi gjør denne investeringen både ut fra hensynet til økt bærekraft og behovet for økt kapasitet og fleksibilitet i produksjonen. Kravene går i mer og mer i retning av lukket infrastruktur i forbindelse med transport, oppbevaring og slakting av fisk. På dette området ønsker vi å være i forkant. Et lukka anlegg gjør oss dessuten i stand til å slakte fisk med lus eller sykdom uten å være avhengig av direktelossing fra brønnbåt inn til slakteriet, uten risiko for havmiljøet rundt. Slik bidrar dette anlegget også til å frigi sårt tiltrengt brønnbåtkapasitet i regionen, forklarer Lauritzen.

GOD PLASS: 12.000 kubikkmeter gir rom for inntil 700 tonn laks. På bildet ser vi arbeidsbåten Hermann Jr. i ferd med å løfte på plass duken som lukker merden. Til høyre i bildet ser du brønnbåten Havtrans.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Det viktigste bidraget til drifta skjer likevel på sysselsettingsfronten. Den enorme ventemerda sørger for stabil tilgang til store mengder slaktefisk. Dermed kan Salmosea øke fra ett til to skift. I slutten av april utlyste selskapet 18 faste operatørstillinger for å ta unna økt arbeidsmengde. Mer enn ti ganger så mange har til nå søkt på stillingene.

– Vi har et luksusproblem når det kommer til tilgangen på arbeidsfolk, medgir Lauritzen.


Salmosea med rekordutlysning:

– Folk ser ei næring i vekst, og at det er muligheter i Nærøysund

Salmosea trenger mange nye hender for å ta unna økt etterspørsel etter slaktetjenester. Nå utlyser selskapet 18 nye operatørstillinger – i første omgang.


TRØNDERTEKNOLOGI: Merdkonseptet er utviklet av Trondheims-baserte Fiizk. PVC-duken som her løftes på plass er produsert ved selskapets avdeling på Lundamo.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Trønder-teknologi

Det lukkede merdsystemet er levert av Fiizk. Den Trondheims-baserte utstyrsleverandøren startet utviklingen av konseptet i 2015, og teknologien nå rulles ut i stor skala på Flerengstranda har vært testet ut ved Kråkøy slakteri i Åfjord kommune.

– Systemet er fullstendig lukket. Rikelig med sjøvann pumpes inn og strømsettes ved hjelp av miksere. Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Vannet som pumpes ut behandles med filter og ultrafiolett stråling. Det betyr null avfall og utslipp, forklarer Einar Vik, forretningsdirektør for lukkede systemer i Fiizk.

Fakta: Merd spekket med teknologi

Den lukkede ventemerden måler 30 ganger 70 meter og har en kapasitet på 700 tonn laks. Ventemerda installeres ved siden av eksisterende ventemerdanlegg ved slakteriet på Flerengstranda nord for Rørvik.

En kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og rikelig med sjøvann pumpes inn og strømsettes ved hjelp av miksere. Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk.

Oksygen tilsettes automatisk ved behov. Avløpsvannet pumpes ut av duken, og inn på en forskriftsmessig vannrenselinje med filter og UV. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter og alarmering ved avvik.


Det satses på Flerengstranda

Anskaffelsen av den gigantiske ventemerda og kraftig oppbemanning utgjør foreløpig de siste trinnene i Salmoseas vekststrategi. Selskapet, som eies av oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk, Salmonor og Bjørøya, investerte så sent som i 2019 tungt i nytt slakteri og det siste innen produksjonsteknologi.

PÅ MERDKANTEN: Lars-Inge Lauritzen, Salmosea (til venstre) og Einar Vik, FiiZK.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Anlegget på Flerengstranda sender allerede ut 250 tonn laks – tilsvarende én million sjømatmåltider – hver eneste dag. Målet er å øke produksjonsvolumet til 300 tonn daglig i løpet av kort tid. Selskapet har allerede kunngjort at de kommer til å søke etter enda flere ansatte, ut over de 18 som skal ansettes i løpet ukene som kommer. I tillegg skal det investeres i nye løsninger som vil gi enda mer fleksibilitet i lakse-logistikken.

– Vi jobber med flere utviklingsprosjekter. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i når jeg sier at vi ved full gjennomføring av disse vil bli et av de mest fleksible og komplette slakteriene i hele Norge, avslutter Lauritzen.

TETT: Her monteres en kraftig PVC-duk, som sammen med filtrering og rensesystemer sørger for null utslipp fra merden.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik