Svært godt år for Trønder-Avisa

– Vi ser at en langvarig trend er snudd, sier konsernsjef og sjefredaktør John Arne Moen.

TRENDBRUDD: 2019 ble et av de beste årene for Trønder-Avisa og TA-konsernet i nyere tid.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

2019 går inn i historien som et av de beste for Trønder-Avisa og TA-konsernet i nyere tid, melder Trønder-Avisa.

Både isolert for Trønder-Avisa, som er det største selskapet i konsernet, og for de øvrige mediehusene samt Trønder-Distribusjon markerte fjoråret et tydelig vendepunkt. Årsresultatet ble forbedret med nærmere 8 millioner, og antall betalende abonnenter gikk opp.

En tydelig forbedring

– Etter mange år med nedgang i inntektene og nedgang i antall abonnenter, og påfølgende dårlige resultater, var det svært godt å få bekreftet at arbeidet som er nedlagt for å snu trenden bærer frukter. Det sier John Arne Moen, som siden 2015 har vært sjefredaktør i Trønder-Avisa, og som på etterjulsvinteren 2019 ble konstituert som adm.dir. i avisa og konsernsjef i TA-gruppen. I fjor høst ble han fast ansatt i stillingen.

EBITDA – som litt forenklet er driftsresultatet i selskapet – ble for hele TA-konsernet 11,1 millioner kroner i 2019. Morselskapet Trønder-Avisa fikk en EBITDA på 6,5 millioner kroner.


FAKTA: Trønder-Avisa AS

TA-konsernet består av selskapene Trønder-Avisa AS, Namdalsavisa AS, Steinkjer Avisa AS, Inderøyningen AS, Snåsningen AS og Trønder-Distribusjon AS. I tillegg eier Trønder-Avisa AS ca. 21 % av eierselskapet Levanger-Avisa AS. Nytt fra årsskiftet er også den digitale næringslivsavisa NT24.no.

Opplag for 2019 (tall for 2018 i parantes):

  • Trønder-Avisa 18.221 – (17.849)
  • Namdalsavisa 10.798 – (10.467)
  • Steinkjer-Avisa 4.736 – (4.781)
  • Inderøyningen 1.825 – (1.883)
  • Snåsningen 1.427 – (1.489)

Økt opplag

Alle selskapene i TA-konsernet hadde en positiv utvikling i 2019, med bedre lønnsomhet enn på flere år. Selv om utviklingen i annonsemarkedet fortsatt var negativ, om enn i mindre grad enn i foregående år, opplevde man fin økning i brukerinntektene.

– Vi har fortsatt nedgang i papiropplag i alle titler, men vi ser nå en kraftig økning i digitale abonnenter som ikke bare oppveier for nedgangen i papir, men som faktisk gir oss en solid vekst. Trønder-Avisa fikk en økning i opplag på 372 og NA en økning på 331. De tre lokalavisene ligger bak i digitaliseringen, noe vi også ser påvirker opplagstallene, men nå kommer også de minste avisene etter, sier konsernsjefen.


Amedia inn på eiersiden i Trønder-Avisa

Etter å ha kjøpt aksjer i LL Inntrøndelagen er Amedia nå inne på eiersiden i Trønder-Avisa.


Konserndannelse

I løpet av 2019 ble det også etablert en strammere konsernledelse i selskapet, og resultatforbedringen ble realisert gjennom streng kostnadskontroll.


TA-konsernet forlater Polaris

Et enstemmig konsernstyre i TA-gruppen vedtok tirsdag 11. februar å undertegne en tiårig samarbeidsavtale med Amedia. Dermed settes sluttstrek for ti års tett samarbeid Polaris Media.


– Forsommeren 2019 startet vi prosessen med å bygge en tydelig konsernmodell. Vi ser at dette har gitt atskillig bedre kostnadsstyring i alle deler av selskapet. En stor del av årsaken til resultatforbedringen finner vi i denne prosessen, sier Moen, som legger til at man regner med å være helt i mål med omorganiseringen i løpet av inneværende år.


Inntektsfall etter annonsesvikt:

Pandemien rammer Polaris Media

Koronaeffekten førte til en kraftig reduksjon i de norske inntektene i Polaris Media, men mediekonsernet styrket likevel driftsresultatet i årets første kvartal.

Børsmelding:

Papirnedgang, men styrket resultat for Polaris Media

Inntektene på digitale flater veier opp for papirnedgang i Polaris Media.