Sterke kvartalstall fra Trøndelags største selskap:

I løpet av årets tre første måneder tjente Salmar 1.065.000.000 kroner

Havbruksgiganten leverer et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat etter et førstekvartal preget av gode priser og høye volumer.

HISTORISK: Salmar-sjef Gustav Witzøe la tirsdag fram et operasjonelt driftsresultat for årets første kvartal på mer enn én milliard kroner.  Foto: Salmar ASA

Nyheter

FRØYA: Salmars operasjonelle driftsresultat (EBIT) for årets første kvartal endte på 1.065 millioner kroner, opp fra 806 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Første kvartal ble et meget godt kvartal for SalMar-konsernet. Vi leverer det høyeste operasjonelle driftsresultatet i selskapets historie, drevet av god underliggende drift, høye volumer og gode priser. Virksomheten i Midt-Norge utmerker seg særlig med solid drift i kvartalet, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar i en børsmelding.

Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 3,6 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 22 prosent fra første kvartal i 2019. SalMar slaktet 40.000 tonn i kvartalet, opp fra 35.500 tonn i tilsvarende periode i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 26,61 kroner per kilo i førstekvartal i år, opp fra 22,71 kroner per kilo i første kvartal i fjor. Oppgangen kan forklares med høyere priser og slaktevolum.

Valutasmell

Virkelig verdijustering påvirket det bokførte driftsresultatet negativt med 480 millioner i kvartalet. Virkelig verdijustering av stående biomasse ble redusert med 7,3 millioner i kvartalet, mens endring i urealiserte tap på kontrakter og finansielle kontrakter ga en negativ effekt på 19,9 millioner. Endring i urealisert valuta og valutaterminkontrakter ga en negativ effekt på 452,8 millioner i kvartalet, grunnet den svake utviklingen av den norske kronen i kvartalet.


Historisk kronekollaps – nesten 12 kroner for en dollar

Kronen har falt kraftig mot alle valutaer over natten. En dollar koster nå nesten 12 kroner.

Færre fly i lufta skaper problemer for lakseeksportørene:

− Fraktratene er mangedoblet

Lav kronekurs er godt nytt for alle som selger varer til utlandet, men for Williksen Export spises valutagevinsten opp av skyhøye priser på luftbåren godstransport.


Trøndelags største selskap leverte dermed et driftsresultat for første kvartal 2020 på 585,0 millioner kroner, sammenlignet med 876,5 millioner i forrige kvartal og NOK millioner i første kvartal i fjor.


Sjekk din kommune: Dette er de største bedriftene i Trøndelag

Sjømat, bank og handel preger omsetningstoppen i Trøndelag.


STØRST: Salmar har til sammen 68 lisenser for produksjon av oppdrettslaks i Midt-Norge. Sjømatgiganten er i tillegg til stede i Nord-Norge, Skottland og på Island. Bildet viser selskapets Ocean Farm-konsept.  Foto: Salmar ASA

Hjemmebanefordel

Virksomheten i Midt-Norge leverer et godt resultat i perioden.

– En jevnere fordeling av slaktevolumet og økte spotpriser ga en betydelig bedre prisoppnåelse enn i forrige kvartal. Det har i hovedsak vært slaktet fisk satt i sjøen høsten 2018 dette kvartalet. I andre kvartal vil det slaktes mer av vår 2019-generasjonen, som har vist bedre biologiske prestasjoner enn foregåendegenerasjoner, skriver Salmar i kvartalsrapporten.

Konsernet opplyser at det for Midt-Norge forventes lavere kostnader og et noe høyere slaktevolum i andre kvartal, sammenlignet med dette kvartalet.


QPS har sikret 30 millioners kontrakt med Salmar

– Vi er veldig stolte. Dette er den største kontrakten vi har landet, sier daglig leder Arvid Engløkk i QPS.


Usikre tider

Samtidig preger koronaviruset framtidsutsiktene.

– Koronapandemien har skapt stor usikkerhet i verdenshandelen og endringer i forbrukeradferd og transportmønster påvirker flere markeder. SalMar følger utviklingen i de ulike markeder tett og vurderer løpende tiltak for å optimalisere produksjonen. SalMar har en solid finansiell balanse og god fleksibilitet i verdikjeden, som sikrer at selskapet er godt rigget for raskt å håndtere endringer i markedet, melder havbrukskonsernet.

Som følge av utbredelsen av korona viruset og usikkerheten som råder knyttet tilvidere konsekvenser av dette, har styret i SalMar kansellert det foreslåtte utbyttet til aksjonærene.


Salmar stopper utbytte på 2,4 milliarder

Sikrer seg finansielt for koronakrisens effekter.

Milliardene renner ut for eierne i trønderske børsselskaper:

På én måned har investorene tapt 18.025.947.134 kroner

Én måned med koronakrise og oljekollaps har kostet eierne i de trønderske børsselskapene mer enn 18 milliarder kroner – på papiret.