Moen trosser vær og korona – millionsatsing på Namdalskysten:

Bygger landets første arktiske tørrdokk

Verfts- og servicekonsernet Moen satser 140 millioner kroner på å gjøre sin tørrdokk upåvirket av et skiftende arktisk klima. ABT Bygg skal bygge den vinterisolerte hallen.

PURKHOLMEN: Illustrasjonen viser den nye dokkhallen på Purkholmen, samt hvordan en ferdigutviklet industripark kan framstå etter at arealet er ferdig utbygd av Moen-konsernet og eksterne aktører.  Foto: MOEN

Nyheter

OTTERSØY: Millionsatsingen gjør at skipsverftet med base på Namdalskysten, kan utnytte sin 100 meter lange tørrdokk i Nærøysundet optimalt hele året – uavhengig av vær- og temperaturforhold.

Den enorme hallen som skal bygges over tørrdokka ved Purkholmen Industripark blir vinterisolert, noe som ifølge det maritime industrikonsernet gjør storsatsingen til landets første «arktiske tørrdokk».

– Med dette tilpasser vi oss behovene som spesielt havbrukssektoren og ferge- og hurtigbåtrederier har. Begge disse segmentene har vinterhalvåret som hovedsesong for planlagt vedlikehold. Med hallen fjerner vi de arktiske klimautfordringene, og kan tilby våre kunder både høyere kvalitet og forutsigbar gjennomføring av alt fra vedlikehold og ombygging til overflatebehandlinger, sier konsernsjef Are Brekk.

SIGNERING: Konsernsjef Are Brekk (til venstre) i MOEN-gruppen og fagsjef Svein Børre Wilhelmsen i ABT Bygg AS signerer avtalen om bygging av landets første arktiske tørdokk.  Foto: Pkom

Investeringen skjer et halvt år etter at det ble kjent at lokale eiere selger båtprodusenten Moen Marin til utstyrsgiganten ScaleAQ.

Salget av Moen Marin AS er et ledd i strategien vi har om å videreutvikle den lokale virksomheten i Ytre Namdal, uttalte medeier Roald Dolmen da salget ble offentliggjort.

Han bekreftet samtidig at salget ville frigi kapital til satsingen på Purkholmen, og at en investeringsbeslutning var nært forestående.


Salgssummen skal investeres i lokal næringsutvikling

Moen Marin selges

Scale Aquaculture kjøper 100 prosent av aksjene i båtbyggeren.

Endrer navn og profil

Moen Marin Group blir Moen-Gruppen

Moen Marin Group skifter navn til Moen-Gruppen AS og forsterker samtidig et snart 100 år gammelt varemerke.


ABT Bygg fikk totalentreprise

Moen har inngått totalentreprise med ABT Bygg AS på Nøtterøy om bygginga av den vinterisolerte hallen. Entreprenørselskapet spesialiserer seg på næringsbygg med bæresystemer i stål. Etter planen starter ABT Bygg AS arbeidene i juni i år. Hallen skal kunne tas i bruk senvinteren 2021..

– Dette er et spennende prosjekt for ABT Bygg AS. Vi har bygget flere store skipshaller tidligere, blant annet to liknende haller for Skarvik AS i Svolvær, og flere haller i Tønsberg, sier faglig leder Svein Børre Wilhelmsen i ABT Bygg AS.

De fleste av hallene som entreprenøren tidligere har bygget, har vært uisolerte. Derfor er dette prosjektet spesielt. ABT Bygg AS har arbeidet med prosjektet gjennom mer enn to år, i nær kontakt med byggherren.

– Prosessen har vært både givende og hyggelig, og vi er sikre på at den prosjekterte løsningen gir et flott og funksjonelt bygg. Prefabrikkeringen starter nå, og vi ser frem til oppstart på byggeplassen i juni. ABT Bygg AS er stolte over å bli valgt som totalentreprenør og takker Nærøysundet Kystservice AS og Moen-gruppen for tilliten, sier Wilhelmsen.


Fakta: Dokka på Purkholmen

Tørrdokk er et anlegg som setter skip og andre flytende fartøy, som flytende oljerigger, helt fri av vannet, slik at reparasjoner, ettersyn, bunnskraping og maling kan foretas på de deler av skipet som ellers er under vann.

Tørrdokken er et basseng der bunnen ligger lavere enn havnivået og der innløpet kan lukkes med porter eller pongtong. Når portene er åpne er dokken fylt med vann og et skip kan seile inn. Så stenges portene og vannet pumpes sakte ut slik at skipet etter hvert blir stående tørt. Når arbeidet på skipet er ferdig, slippes vannet sakte inn, portene åpnes, og skipet kan seile ut.

Etter utbyggingen på Purkholmen Industripark får dokkanlegget følgende mål og spesifikasjoner:

  • Vinterisolert hall, med ventilasjon varme og avfukting for stabil temperatur og luftfuktighet.
  • 115 x 30 x 38 meter. Innseilingshøyde 31 meter.
  • To traverskraner (50 tonn).
  • 2000 kvadratmeter sideareal med sveisebåser og andre fasiliteter.
  • Forlengelse av kai, ny tårnkran på skinnebane.
  • Anlegget vil også inkludere et nytt bygg som forener den nye dokkhallen med eksisterende verkstedshall og øvrig bygningsmasse. Det skal også bygges en ny boligrigg med 26 rom etter dagens standard.
  • Fjellboring og sikringsarbeid starter i midten av juni.
  • Montering av elementer starter i august.
  • Tett hall innen 31. desember 2020, og prosjektslutt innen 31. mars 2021.

Støtte fra Innovasjon Norge

De samlede investeringene er på 140 millioner kroner. Satsningen finansieres gjennom egne midler, banklån og støtte fra Innovasjon Norge – som til sammen bidrar med 60 millioner kroner.

– Moen er en kvalitetsleverandør innenfor næringen og Innovasjon Norge er svært glad for å kunne være med på å realisere et så stort og fremtidsrettet prosjekt, sier Stein Ivar Strøm, regiondirektør Innovasjon Norge Trøndelag.

Moen sier støtten fra Innovasjon Norge er viktig for å realisere den arktiske tørrdokka. Prosjektet vil være kostnadseffektivt og gi redere høyere kvalitet og økt forutsigbarhet på planlagt vedlikehold.

TAK OVER HODET: Den 100 meter lange tørrdokka i Purkholmen industripark skal bli væruavhengig med en overbygd, isolert stålhall. Fv. konsulent Torbjørn Landsem (PlanConsult Eiendom AS), prosjektingeniør Jan Arild Mediaas (Trønderplan AS), konsulent Lars Holmgren (Qbic AS), leder logistikk Elisabeth Eiternes (MOEN) og fagsjef Svein Børre Wilhelmsen (ABT Bygg AS).  Foto: Pkom

Morgendagens løsninger

I tillegg til den vinterisolerte hallen, investerer Moen også i ny kai i den maritime industriparken i Ottersøy.

– At vi gjør oss uavhengige av vær og årstider, gjør at vi kan gjennomføre oppdrag både raskere og med bedre kvalitet og enda sterkere miljøkontroll. Det gir kunden maksimal driftstid på sine fartøyer. Med økt kaikapasitet kan vi gjøre vær- og temperaturuavhengige operasjoner utendørs, og frigjøre tid i dokka. Det er kostnadseffektivt for kunden og øker den samlede kapasiteten i dokka, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Verft, som i dag har 90 ansatte fordelt på tre verftlokaliteter i Trøndelag og Nordland.

– Samtidig med at hallen reises forbereder vi oss på å drifte høysesonger med skiftløsninger, slik at så mange som mulig skal få tilgang til morgendagens maritime kvalitetstjenester også i vinterhalvåret, legger Dekkerhus til.

Det er Moens datterselskap Nærøysundet Kystservice som utvikler og bygger ut infrastruktur på Purkholmen industripark, hvor flere maritime leverandør- og innovasjonsbedrifter er samlokalisert med Moen.

VED SKIPSLEIA: MOENs tørrdokk på Purkholmen industripark i dag. I bakgrunnen kan du skimte Rørvik, på motsatt side av Nærøysundet.  Foto: Lykt