Nye bedrifter i Trøndelag 19. mai

18 bedrifter ble etablert i Trøndelag i går, tirsdag 19. mai 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene tirsdag 19. mai 2020. Totalt ble det registrert 18 nye selskaper på denne datoen.

FRØYA

Odd Edgar Larsen: Utleie av eiendom. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Odd Edgar Larsen.

INDERØY

Online Multishop Cato Andre Karlsen: Engros eller lignende, salg av elektronikk og data på nett. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Cato Andre Karlsen.

LEVANGER

Strand Førstehjelp: Undervisningstjenester innen akuttmedisin og førstehjelp. Salg og utleie av førstehjelpsutstyr og hjertestartere. Vergemålstjenester. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Mads Kristian Strand.

MALVIK

Hermstad As: Entreprenørvirksomhet innen tømrerfaget samt det som naturlig hører sammen med dette. Selskapet kan også drive utleie av byggutstyr til andre selskaper, private eller på annen måte, samt hva derved står i sammenheng. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Jørgen Vikhammermo Hermstad.

MELHUS

Hfglobal As: Kjøp og salg av verdipapir. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Nils David Hallström.

NAMSOS

Ingunn Bratland Romuld: Allmennlegepraksis. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Ingunn Bratland Romuld.

Otto Moe Eiendom Grong As: Erverv av eiendom og drive med utleie av eiendom, samt det som naturlig står i tilknytning til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Styreleder: Otto Moe.

OPPDAL

E Hage As: Selge tjenester og varer innen anlegg og transport, og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Erik Hage.

ORKLAND

Tmac As: Drive med utvikling og salg av produkter til vindkraftindustrien eller beslektede virksomheter og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 50.000,00. Daglig leder: Asbjørn Gjønnes. Styreleder: Geir Olav Ånesbug.

STJØRDAL

Blæst Media As: Salg av markedsføringstjenester. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Kjetil Skåtterød.

TRONDHEIM

Aelo As: Investeringer i aksjer, andeler og eiendom, samt alt hva hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre virksomheter. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Jørgen Løe.

Clean Cut As: Salg av frisørprodukter- og tjenester, velværeprodukter- og tjenester, utleie av lokaler og utstyr innen samme bransje og det som naturlig faller inn under frisør- og velværebransjen. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Nadia Amundsen Sotberg.

Eleko As: Elektrisk installasjonsarbeid, utleie av personell og utstyr og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Kjøp og salg av aksjer eller på annen måte interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med utleie, kjøp og salg av eiendom. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Eirik Kjøglum Omli.

Investinor Indirekte Ii As: Fremme økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for tidligfasekapital i Norge. Innenfor mandatet kan selskapet investere i fond, gjennom syndikerte strukturer og ved matching av private investorer. Investeringene skal rettes mot bedrifter i venturefasen og tidligere utviklingsfaser. De private forvalterne eller investorene skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene. Mandatet innebærer også at selskapet kan samarbeide med Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) om egenkapitalvirkemidler. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Styreleder: Tor Helmersen.

Logoped Hilde Roksøy: Logopediske tjenester. Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Daglig leder og styreleder: . Innehaver: Hilde Johanne Roksøy.

Marfie As: Eierskap i andre selskap. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Margrete Sofie Sætre Hanssen.

Trondheim Eiendomsselskap As: Investering og deltakelse i andre selskaper, investering i verdipapirer, investering i og omsetning av drift/utleie av eiendom, yte tjenester, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 1.000.000,00. Daglig leder: Camilla Thorvaldsen. Styreleder: Arnt Einar Andersen.

Viprotec As: Utvikle og levere løsninger for virusbeskyttelse, samt annen virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Thomas Sperle. Styreleder: Rune Bjerke.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.