Avlyser laksefiske i Steinkjer

Det blir ikke åpnet for kortsalg og fiske i Steinkjerelva, Byaelva og Ogna i år. Det har fiskerådet i Steinkjer kommet fram til.

STENGES: Det blir ikke noe fiske i Steinkjerelva i år. Årsaken er dårlige fangster og for få gytegroper de siste par årene.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

STEINKJER: Årsaken er ifølge leder av fiskerådet Ole Petter Riis at bestandene i Byaelva og Ogna viser tendens til negativ utvikling.

– De to siste årene har fangsttallene gått ned, uten at det blir noen flere gytegroper. Det gjør at vi er bekymret for utviklingen av bestandene, sier Riis.


Vegard Heggem legger ned eksklusivt laksefisketilbud

Etter 17 år er det slutt for lakseeldoradoet Aunan Lodge i Orkla. Innen 1. september er ny driver på plass.


Når det tas mindre laks, for eksempel på grunn av dårlige fiskeforhold, hadde man håpet at dette ville føre til at flere laks gyter i elva.

– Det er ingen tegn til at det skjer. Det er ikke sånn at rødflagget er heist helt til topps, men å stenge fiske er et føre var-tiltak, sier Riis.

Fiske i Figgaelva blir imidlertid likedan som i fjor. Der har beskatningen vært vesentlig lavere, og man har ikke dokumentasjon på samme negative trend der.


Investering for økt bærekraft og flere folk i arbeid:

Den lukkede ventemerda som snart fylles med slakteklar laks er blant de første – og definitivt den største – i Norge

Den gigantiske lukkede ventemerda som i disse dager installeres ved Salmoseas produksjonsanlegg i Nærøysund er nøkkelen til økt produksjon og flere folk i arbeid.


– Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å dokumentere gytegroper i Steinkjerelva. Vi har diskutert både halvering av kvoter og andre tiltak, men landet til slutt på at det ikke blir noe i år, sier Riis.


Fryktet avbestillinger – opplever rekordstor interesse for laksefiske

Halldis (78) har drevet Bjøra campingplass siden 1987 – har aldri hatt flere reservasjoner

Når laksefisket i Bjøra åpner natt til fredag, meldes det om minusgrader. Det skremmer på ingen måte laksefiskerne bort – og på campingen har det aldri vært flere reservasjoner.


Fiskerådet offentliggjorde beslutningen på Facebook tirsdag ettermiddag. Flere har blant annet kritisert at beslutningen ser ut til å komme i tolvte time.

– Vi har kjent til tallene en stund, men på grunn av koronaviruset har vi ikke kunne hatt noen fysiske møter i fiskerådet før nå. Derfor har dette dessverre drygd ut litt, sier Riis.