Kent Robert blir heltids fagforeningsmann. Åtte vil ha politijobben hans

Søkte permisjon som politikontakt i Frosta og Meråker de to neste årene.

BLIR FAGFORENINGSMANN: Kent Robert Lundemo er valgt til ny fagforeningstopp i Politets fellesforbund i Trøndelag. Dermed må noen a over jobben som politikontakt i Frosta og Meråker. Nå er søkerlista klar.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

FROSTA/STJØRDAL: Verdalingen Kent Robert Lundemo (43) ble valgt til leder for de 950 medlemmene i Politiets Fellesforbund i Trøndelag i mars.

Lundemo søkte permisjon, og dermed ble stillingen hans som politikontakt i Frosta og Meråker ledig – og utlyst som et to-årig vikariat. Lundemo har hatt denne stillingen siden september 2018.

Her er søkerlista – som er gjengitt i lokalavisa Frostingen:

 • Birgitta Beata Bebanics (26), fundraiser, Bergen
 • Charlotte Selstø (25), miljøarbeider, Oslo
 • Tommy Bratås (44) politioverbetjent og innsatsleder, Stjørdal
 • Per Atle Stenberg (31), forebygger, Kristiansund
 • Charlotte Øie-Sæternes Tonning (35), politibetjent, Skatval
 • Jørgen Grønli (47), etterforsker, Levanger
 • Bjørn Ellingsen (53), organisasjonsjef, Trondheim
 • Petter Madsen (47), pasienttransportbetjent, Oslo

Fakta: Politikontaktene

Politikontaktene har blant annet følgende oppgaver:

 • Kontaktledd med kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet og skal bidra til å få ledelse for tjenesteenheter og kommuner til å samarbeide og handle helhetlig.
 • Skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT og politiråd følges opp i distriktet.
 • Skal være til stede i hver kommune én eller flere ganger i uken og det skal være minst én politikontakt tilknyttet alle kommuner.
 • Politikontakten inngår i et team sammen med dedikerte forebyggere.
 • POLITIKONTAKTENE I DRIFTSENHET INNHERRED OG NAMDAL:
 • Levanger: Anne Birgit Ulvin
 • Verdal: Knut Olav Røstad
 • Inderøy: Gunnar A. Solli
 • Steinkjer: Snorre Haugdahl
 • Verran: Gunnar A. Solli
 • Snåsa: Arnstein Wagnhild
 • Osen: Tor Flasnes
 • Flatanger: Bertil Ovesen
 • Namdalseid: Bertil Ovesen
 • Fosnes: Stein Erik Granli
 • Namsos: Stein Erik Granli
 • Overhalla: Tor Flasnes
 • Høylandet: Tor Flasnes
 • Grong: Birger Håpnes
 • Namsskogan: Birger Håpnes
 • Røyrvik: Jørn Ove Totland
 • Lierne: Jørn Ove Totland
 • Vikna: Erik Stovner
 • Nærøy: Erik Stovner
 • Bindal: Lars Mogstad
 • Leka: Ole Holand