Ny allianse forener næringslivet og kommunen:

Namdalskysten Næringsforening og Nærøysund kommune signerer samarbeidsavtale

Avtalen med kommunen tilfører både inntekter og nye arbeidsoppgaver til næringsforeninga.

SAMMEN: Dag Roar Opdal (rådgiver, Nærøysund kommune), Sverre-Ottar Nordahl (styreleder, NKNF), Camilla Vågan (strategi- og samfunnssjef, Nærøysund kommune), Renate Strand (næringskonsulent, Nærøysund kommune) og Lars Fredrik Mørch (daglig leder, NKNF) skal samarbeide tettere om viktige utviklingsmål for næringslivet i kommunen.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

RØRVIK: Avtaleinngåelsen ble offentliggjort på en pressekonferanse på Innovarena i Rørvik onsdag formiddag.

– Det er ikke slik at samarbeidet har vært dårlig tidligere, men det er behov for å sette inn et ekstra gir hvis vi skal nå målene for næringsutviklinga i regionen, sier Renate Strand, næringsrådgiver i Nærøysund kommune.

Målene hun viser til er konkretisert gjennom næringslivets og kommunens felles næringsstrategi (strategisk næringsplan), som i korte trekk fastsetter at arbeidsgiverne i kommunen skal skape 1000 nye jobber innen 2025.

Får oppgaver

Gjennom samarbeidsavtalen mottar Nærøysund Næringsforening (NKNF) et årlig vederlag på 150.000 kroner. Som gjenytelse skal NKNF følge opp konkrete tiltak i næringsarbeidet:

  • NKNF skal i løpet av avtaleperioden jobbe for en profesjonalisering av arrangørkompetansen i regionen.
  • NKNF skal aktivt arbeide for oppfølging av videregående skoler og høyere utdanning for å sikre et lokalt tilpasset utdanningstilbud.
  • NKNF gis et særlig ansvar for å følge opp veiprosjektet Lakseveg Nord, den storstilte opprustningen av fylkesveistrekningen mellom Vikna og Gartland som forbinder lakseprodusenter og andre ytternamdalinger med E6 og verden rundt.

Ønsker nytenking og flere bedrifter: Nå etablerer kommunen gratis rådgivningstjeneste

Namdalen trenger flere gryndere, mener INAM (Innovasjon Namdal). Nå har Namsos kommune inngått en samarbeidsavtale med mål om å skape flere nye bedrifter i området.


– Dette er en milepæl i samarbeidet og en svært betydningsfull avtale for næringsforeninga. Inntektene betyr en del, men samtidig er det viktige og omfattende arbeidsoppgaver som skal gjøres for næringsutviklinga i regionen, understreker daglig leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforening.

Åpner nettverket

Nærøysund kommune er allerede medlem i NKNF. Med samarbeidsavtalen håper kommunen blant annet å dekke blindsoner i næringsarbeidet.

– Avtalen fastsetter arbeidsfordelingen, men vel så viktig er det at den legger opp til et langt tettere samarbeid mellom næringsforeninga og dem som jobber med næring i kommunen. Næringsforeninga har etablert seg som et markant talerør for næringslivet, og det er ingen tvil om at samarbeidet vil gi oss tilgang til en arena og viktige nettverk, sier Camilla Vågan, strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune.

Partene i samarbeidet er enige i at koronakrisen har aktualisert behovet for tett samarbeid mellom næringslivets organisasjoner og det offentlige.

– Vi er helt avhengige av oppdatert kunnskap fra hele bredden i næringslivet hvis vi skal vite hvor utfordringene ligger, understreker Strand.

Lars Fredrik Mørch utelukker ikke at samarbeidet mellom NKNF og Nærøysund kommune kan danne mal for et større offentlig-privat utviklingssamarbeid i regionen.

– Det vi jobber med kan og bør være relevant for flere av nabokommunene på Namdalskysten. Døra vår er åpen for alle som vil samarbeide, avslutter Mørch.