Ni entreprenører ønsker å bygge ny fylkesveg – over 30 mill. i forskjell på anbudene

Trøndelag fylkeskommune skal bygge snaut fire kilometer ny fylkesveg fra Jåddåren til Østvik. Ni entreprenører har meldt sin interesse.

NY TRASE: Slik ser den nye vegtrasen fra Jåddåren til Østvik ut – som ifølge fylkeskommunen skal være ferdig i løpet av høsten 2022.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

STEINKJER: Disse entreprenørene har levert tilbud:

  1. Tverås Maskin og Transport AS: 129.900.000 kroner
  2. Austad Maskinstasjon AS: 125.570.449,80 kroner
  3. Johs Syltern AS: 128.368.971 kroner
  4. Bertelsen & Garpestad AS: 134.710.269,40 kroner
  5. Letnes Entreprenør AS: 128.660.323,33 kroner
  6. AF Kne/Røstad ANS: 115.655.335,30 kroner
  7. Mesta AS: 128.230.753 kroner
  8. Contexo AS: 148.237.250 kroner
  9. Consto Anlegg Midt AS: 134.888.744 kroner

Prisene varierer fra 115,6 til 148,2 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med at så mange har levert tilbud. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune.

– Vi vil nå foreta kontrolleregning og vurdering av tilbudene før det blir endelig avgjort hvem som får kontrakten. Vi regner med å signere kontrakt med en entreprenør i juni, og antar at anleggsstart blir i løpet av sommeren, sier Melhus Romstad.

Nyvegen skal stå ferdig høsten 2022.

– Vi kan gjøre denne investeringa fordi vi klarte å gjennomføre hovedprosjektet billigere enn antatt. Det er en viktig investering som både øker framkommeligheten og trafikksikekrheten på strekninga, sier Jo Bernt Brønstad, seksjonleder i Trøndelag fylkeskommune.

Dette skal bygges

Prosjektet omfatter bygging av i underkant av fire kilometer ny fylkesveg 17 fra Jåddåren til Østvik. Denne strekninga er en videreføring østover på fylkesveg 17 fra nyvegen fra Sprova til Østvik, som nå står ferdig.

Den nye vegen vil bli ni meter bred, få forsterket midtoppmerking og skiltet hastighet på 80 kilometer i timen.

Fra Øver-Kvarving til Østvik blir det ny lokalveg, og denne skal bygges på nordsiden av dagens fylkesveg 17. Dagens veg gjennom Jåddåren vil knyttes til den nye lokalvegen. Det skal bygges et nytt kryss ved Myrvang, tilsvarende det som er bygd ved Østvik.

Mer trafikksikker veg

– Når anlegget er ferdig vil vi få en god og trafikksikker veg, i tillegg til at den gir bedre framkommelighet for trafikantene. For beboerne ved Jåddåren vil ny veg også gi bedre bomiljø og bedret trafikksikkerhet. For nærmiljøet er også sammenhengende lokalveg fra Jåddåren til Østvik et godt tiltak, sier Melhus Romstad.