Nye bedrifter i Trøndelag 20. mai

11 bedrifter ble etablert i Trøndelag onsdag 20. mai 2020. Her er hele lista.
Nyheter

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene onsdag 20. mai 2020. Totalt ble det registrert elleve nye selskaper på denne datoen.

HEIM

Thore O. Stokkes Eftf. Stokkebrygga As: Kafedrift. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 45.000,00. Daglig leder: Martin Vaagan Sjøholt. Styreleder: Tora Vaagan Hofset.

INDRE FOSEN

Farbu Brøyteservice As: Veivedlikehold, såsom brøyting, graving og lignende. Selskapet kan også investere i, og leie ut maskiner, utstyr og eiendom. Selskapet kan også investere i aksjer og andeler. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: John Kristian Farbu.

MELHUS

Taxi U-400 As: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Dmitri Rustamov.

MIDTRE GAULDAL

Trøndervarme As: Å inngå kontrakter om salg av ferdigvarme basert på biovirke og tilsvarende rundt om i Norge, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Arnt Roar Helgemo.

ORKLAND

Bålkaffe As: Holdingselskap. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Jostein Gravås.

STEINKJER

Rikers Forvaltning As: Salg av forsikringsløsninger, finansiering og annet som naturlig faller sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 45.000,00. Daglig leder: Stein Inge Sundfær. Styreleder: Sindre Sundfær.

TRONDHEIM

Investinor Indirekte I As: Å bidra til bedre kapitaltilgang i tidligfasemarked gjennom å utøve følgende virksomhet: Forvaltning av såkornfond. Såkornfondsordningene skal bidra til å utløse privat kapital til investeringer i tidlig fase. Fondene skal tilby risikovillig kapital og relevant kompetanse. Fondene er privat forvaltet. Forvalting av pre-såkornfond. Formålet med ordningen er å delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative vekstbedrifter som er under fem år. Generelle bestemmelser.Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån ut over det som følger av oppdraget med å forvalte såkornordningene. Investeringsvirksomheten skal innrettes slik at den ikke innebærer statsstøtte til forvaltere, medinvestorer eller porteføljebedrifter. Selskapet har ikke anledning til å investere direkte i nye bedrifter som har finansiering av midler fra de andre mandatene. som er gitt til Investinor AS med datterselskaper. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Styreleder: Tor Helmersen.

Phoenix Ace As: Eie aksjer i andre selskap, samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 750.000,00. Daglig leder og styreleder: André Sørensen.

Residential Development Fund 1 As: Investering i fast eiendom indirekte gjennom andre selskaper, herunder gjennom hjemmelsselskap, aksjer eller andeler i andre selskaper, samt verdipapirer og lån og alt som hermed står i forbindelse. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Berdon Tangen Sønderland.

Sfx Holding As: Holdingselskap som skal investere i aksjer, fond, selskaper og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: John Daniel Kveli.

Uniq Invest As: Drive konsulentvirksomhet innen kost- og treningsveilending, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapets formål er videre å eie, leie ut, utvikle og drifte fast eiendom, samt eie aksjer og andeler i andre selskap. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Unni Carlsen Trøen.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.