Har stiftet trøndersk avfallsklynge

Renovasjonsselskapene samarbeider rundt bærekraft og sirkulærøkonomi bak navnet CIVAC.

RENOVASJONSKLYNGE: Trond Norum er prosjektkoordinator for SeSammen hos Innherred Renovasjon, og kontaktperson for den nyopprettede avfallsklyngen i Trøndelag.  Foto: Privat

Nyheter

20. mai ble CIVAC - Circular Values Cluster stiftet. Bak initiativet står fire store renovasjonsselskaper fra Trøndelag, som ønsker å samarbeide bredt for å hente ut sirkulærøkonomiske verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt- Norge.

Visjonen frem mot 2025 er å bli en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige samfunn.

– CIVACs misjon er å bidra til at ressursene i avfall får best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet. Vi som har jobbet med etableringen av CIVAC er sikre på at dette lykkes vi best med ved å jobbe sammen med, sier styreleder i CIVAC Asle Hasselvold i en pressemelding om etableringen.

Trøndelag som tyngdepunkt

I fjor sommer tok Innherred Renovasjon, ReMidt, Trondheim Renholdsverk Gruppen og Midtre Namdal Avfallsselskap initiativ til et forprosjekt som hadde som mål å kartlegge rammebetingelser for etableringen av en avfallsklynge i Midt- Norge. Ambisjonen for dette initiativet var å utnytte fortrinn som finnes gjennom et etablert samarbeid i renovasjonsbransjen i Midt- Norge og fremme Trøndelag som et tyngdepunkt i sirkulærøkonomisk arbeid.

– Samarbeidet internt i renovasjonsbransjen er veldig bra. Med CIVAC så setter vi dette mer i system inn i en innovasjonskontekst der vi prøver å hente det beste ut fra interesserte bedrifter, kapitalmiljø, gründere, FoU miljøer og offentlige aktører. Med kompetansen som er hos bedriftene i klyngen og de sterke resultatene som det kan vises til i en rekke innovative satsinger så har vi høye ambisjoner for å posisjonere regionen som drivkraft for sirkulærøkonomi. Det vil vi gjøre i samarbeid med andre klynger som Thamsklyngen, Industrinavet i Trøndelag, WoodWorks! og Skogmo Industripark, sier Trond Norum i pressemeldingen. Han er kontaktperson i CIVAC.

Utviklingsprosjekter

Proneo AS, som har lang erfaring fra utvikling av næringsklynger, er engasjert for å bistå CIVAC i utviklingen av klyngesamarbeidet. De kommende månedene er fokuset å få i gang utviklingsprosjekter i klyngen, samt rekruttere nye bedrifter i samarbeidet.

Målet i klyngeutviklingen er blant annet å rekruttere og tiltrekke 30-40 aktører inn i et formalisert og forpliktende klyngesamarbeid med høyt aktivitetsnivå, dokumenterbare resultater. Klyngen skal være synlig og aktiv i i relevante bransjer og i det offentlige ordskiftet.