Rekordresultat for SinkabergHansen:

Tjente mer enn en halv milliard i 2019

Det ferske resultatregnskapet fra SinkabergHansen viser at havbrukskonsernet i Nærøysund økte på både topp- og bunnlinja i fjor.

REKORD: Konsernsjef Svein Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen har all grunn til å smile etter å ha levert et sterkt 2019-resultat.  

Nyheter

MARØYA: I 2019 omsatte SinkabergHansen laks til en verdi på 2,5 milliarder kroner, mot 2,4 milliarder i 2018. Resultatet før skatt endte på 554 millioner kroner, opp fra 482 millioner året før.

– Det er det beste resultatet vi har levert noensinne. De gode tallene er også et resultat av gode priser og svært god drift gjennom hele fjoråret, sier konserndirektør Svein Gustav Sinkaberg til NT24.Holder produksjonen i gang

Han mener at koronakrisen og global handelsuro gjør det vanskelig å spå presist om utviklingen framover.

– Vi fikk en veldig god start på 2020, men opplever i likhet med de fleste andre en nedgang som følge av koronapandemien. Mye dårlig vær, utfordringer med lus og mer behandling av fisken har også påvirket drifta i år, sier Sinkaberg.


Fakta: SinkabergHansen AS

Havbrukskonsernet har oppdrettslokaliteter i Nærøysund, Bindal, Brønnøy og Herøy kommuner. Hovedkontoret, slakteri og foredlingsanlegg ligger på Marøya utenfor Rørvik.

Smoltproduksjon foregår anlegg på Svaberget på kommunegrensa mellom Nærøysund og Bindal.

Konsernet har ca 250 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområde.

Konsernets omsetning i 2018 kom på 2,4 milliarder NOK. Egen smoltproduksjon lå samme år på drøye 3,6 millioner individ. Ved fabrikken på Marøya ble det i 2018 slaktet 45.980 tonn fisk – og av dette ble 7.004 tonn filet videreforedlet.

I 2020 gjennomfører konsernet investeringer i både ny på Marøya, samt nytt smoltanlegg (med RAS-teknologi) på Svaberget. Første kvartal 2021 skal fabrikken ved Nærøysundet være i drift, mens produksjonen ved Svaberget Smolt etter planen kommer i gang rundt årsskiftet 2021/2022. Investeringene har en samlet ramme på omlag 1,4 milliarder kroner.


Havbrukskonsernet har iverksatt omfattende tiltak for å holde hjulene i gang ved sjølokalitetene og i slakte- og foredlingsanlegget på Marøya.

– En veldig spesiell periode som har krevd mye av de ansatte, oppsummerer Sinkaberg.


Blå sektor i Nærøysund holder koken i krisetider:

Blå sektor i Nærøysund holder koken i krisetider

Marin og maritim industri i Nærøysund merker krisen, men corona-tiltakene har enn så lenge ikke ført til redusert kapasitet.

SinkabergHansen: – Vær der du er!

Havbrukskonsernet SinkabergHansen kommer med en innstendig bønn til studenter og andre utflytta ytternamdalinger: Ikke kom hjem!

Mange sliter i koronahverdagen:

Personalsjefen: – Det er viktig at vi ser hele mennesket nå

I en undersøkelse blant egne ansatte avdekker havbrukskonsernet SinkabergHansen at koronapandemien fører til økt ensomhet og problemer med å mestre hverdagen.


Investerer tungt i framtida

Mens koronakrisen påvirker både drifta og markedet, gjennomfører SinkabergHansen to gigantprosjekter i Nærøysund:

Ved hovedkontoret på Marøya preges omgivelsene av råbygget til Laksefabrikken, konsernets nye slakteri og videreforedlingsanlegg. Nyfabrikken får en kapasitet på 100.000 tonn årlig, nær en dobling av dagens slakterikapasitet. Prislapp: 650 millioner.

DOBLER KAPASITETEN: Lokale leverandører står for mye av leveransen ved SinkabergHansens nye fabrikk på Marøya. Bygget med 17.000 kvadratmeter bruksareal over fire etasjer består blant annet av 1.400 betongelementer fra Overhalla.   Foto: SinkabergHansen

Ved Svaberget, i nordenden av nysammenslåtte Nærøysund, bygger SinkabergHansen ny storsmoltfabrikk til den nette sum av av 750 millioner kroner. Satsingen på storsmolt betyr kortere produksjonstid i sjøen, noe som skal redusere både risikoen og belastningen med lusepåslag og sykdom i åpne merder. Anlegget har konsesjon for produksjon av inntil 10 millioner smolt årlig.


Havbrukskonsern satser tungt i Nærøysund:

Investerer 1,4 milliarder kroner – mer enn halvparten går til leverandører i Trøndelag

Sinkaberg Hansen er i full gang med den største investeringen i det familieeide havbrukskonsernets historie.

«Grønn» laksefabrikk skal gjenvinne kraft i stor skala

Laksefabrikken på Marøya vil kreve mye energi. Med ny teknologi skal gigantprosjektet gjenvinne nær tre millioner kilowattimer per år.

Blant de største avtalene i selskapets historie:

Moveo skal levere dataløsninger til SinkabergHansens nye fabrikk

Effektive og trygge dataløsninger for framtida. Det betyr avtalen mellom SinkabergHansen og lokale Moveo for nye Laksefabrikken som vil være i drift fra neste sommer.


Laksefabrikken skal etter planen settes i drift i første kvartal 2021, mens produksjonen ved Svaberget etter planen skal komme i gang rundt årsskiftet 2021/2022.

– Vi er i rute, prosjektene går etter planen. Samtidig er jeg litt spent på prosessen videre, blant annet knyttet til leveranser og arbeidskraft fra utlandet, sier Sinkaberg.