Almlid: – Vi står fortsatt til knes i gjørma. Det verste er sannsynligvis foran oss

En av fem bedrifter i NHOs medlemsundersøkelse planlegger oppsigelser på grunn av koronaviruset. I oljebransjen er framtidsbildet enda mørkere.

ADVARER: NHO-sjef Ole Erik Almlid advarer mot å tro at krisen er over for næringslivet.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nyheter

NHO har helt siden nedstengingen av samfunnet 12. mars gjennomført undersøkelser blant medlemsbedriftene for å måle effekten av etterkrigstidens mest omfattende samfunnskrise.

En av fem bedrifter planlegger oppsigelser

Den første undersøkelsen i juni, den åttende i rekken siden 12. mars, preges av at markedssituasjonen langsomt forbedrer seg i takt med lempede smitteverntiltak og den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

Men alvoret er fortsatt til stede: Åtte prosent av bedriftene har sagt opp ansatte, opp fra seks prosent for en måned siden. Samtidig har oppmykningen av smitteverntiltakene ikke lagt en demper på utsiktene framover. 19 prosent av bedriftene svarer at de planlegger oppsigelser – omtrent uforandret fra forrige måned.

Dystert i oljesektoren

I olje- og gassnæringa er framtidsbildet nærmest helsvart:

39 prosent av bedriftene planlegger å si opp ansatte i nær framtid som en følge av koronakrisen.

– Innsatsen til de ansatte i oljeindustrien har vært avgjørende for finansieringen av korona-pakkene til alle de andre næringene. I dag er det avgjørende at flest mulig partier stiller seg bak en løsning for oljeindustrien som er god nok til at vi beholder inntekter og arbeidsplasser i olje og gass og til at vi beholder kompetanse og kapasitet til å bygge nye lønnsomme arbeidsplasser i karbonfangst, hydrogen, fornybar energi og havbruk, sier Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag.

TALLENE SOM BEKYMRER: 39 prosent av oljebedriftene planlegger oppsigelser. Partiene på Stortinget må samle seg bak en løsning som redder arbeidsplassene, mener Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag.  Foto: Harald Sæterøy

Adressa: Kværner Verdal risikerer full stopp neste sommer

I følge beregninger fra hovedeier Aker ASA kan Kværner Verdal risikere å stå uten oppdrag neste sommer, melder Adresseavisen.

– Dramatisk for hele Innherred, ikke bare Verdal

– Det vil ha alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, om det blir en realitet at det blir full stans ved Kværner Verdal fra neste sommer, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal.

Livet er satt på vent for Anette (24) og Isak (23). Lærlingene er permittert, og lurer på om de har en jobb å gå til i framtida

Kranlærlingene ved Kværner Verdal skulle egentlig ta fagbrevet i løpet av våren, men i stedet har de vært uten jobb i snart to måneder.


Fredag formiddag fortsatte forhandlingene om oljeskatten, etter at Frp tok en tenkepause kvelden i forveien.


Frp tilbake ved forhandlingsbordet om oljeskatt

Oppgitt og frustrert over manglende fremgang i forhandlingene om oljeskatt tok Frp-leder Siv Jensen en tenkepause torsdag. Dagen etter var hun mer optimistisk.


Omsetningssvikt

De regionvise tallene viser en viss forskjell mellom fylkene. Mens mer enn én av ti bedrifter har sagt opp ansatte i oljefylket Rogaland og i Oslo, holder tallene i Trøndelag seg på et lavere nivå.Tallene viser også at mer enn halvparten av de trønderske bedriftene som har svart på undersøkelsen har tapt omsetning som en følge av koronakrisen. I nær en av fem bedrifter har minst 50 prosent av omsetninga forsvunnet fra topplinja.Samtidig peker noen piler riktig vei, selv om endringene skjer i det små.

  • Færre bedrifter har likviditetsproblemer – 19 prosent, mot 23 prosent sist.
  • Færre bedrifter opplever reell konkursfare – 14 prosent, mot 19 sist.

Frykter kronisk høy arbeidsledighet

NHO-sjef Ole Erik Almlid advarer mot en følelse av normalitet som kan komme når samfunnet gradvis åpner igjen.

– Vi står fortsatt til knes i gjørma. Selv om noen økonomiske indikatorer går rett vei, så er det langt igjen. Fortsatt trenger bedriftene nødhjelp fra myndighetene for å klare seg gjennom krisen, sier Almlid.

Almlid peker på fire tiltak som må på plass umiddelbart for å unngå at krisen tiltar:

  • Forlenge permitteringsperioden til 52 uker, for å unngå masseoppsigelser.
  • Få på plass tiltakspakke for olje og gass, for å bidra til investeringer.
  • Bruke offentlige anskaffelser aktivt, for å stimulere til aktivitet.
  • Fjerne skatten på arbeidende kapital, i det minste for 2020 og 2021.

– Vi kan stå overfor år med høy ledighet. Det verste er sannsynligvis foran oss. Vi snakker om tre tapte år før vi kommer tilbake dit vi var i slutten av 2019. De politiske grepene vi tar nå, vil være avgjørende for norske bedrifters økonomiske utvikling i årene som kommer, avslutter Almlid.