Trøndelag Forskning og Utvikling på billigsalg

NTNU overtar aksjene i TFoU for én krone.

POSITIV: Tfou-direktør Øyvind Skogvold er positiv til vedtaket NTNU Samfunnsforskning, og vi ønsker å få gjort en avtale og gjennomført overtakelsen.   Foto: Margrete Konstad

Nyheter

TRONDHEIM/STEINKJER: Det er Universitetsavisa som omtaler den forestående fusjonen mellom NTNU Samfunnsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) i Steinkjer.

NTNU Samfunnsforskning vedtok 12. mai at de ønsker å kjøpe TFoU, og fusjonere virksomheten inn i selskapet. Fredag landes saken i styret i TFoU - som har Nord universitet, Sintef Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune og ansatte på eiersiden.

Svekket faglig

En av betingelsene for at NTNU Samfunnsforskning går inn er prisingen av aksjene til kroner én.

– Det er slik vi vurderer forutsetningene i selskapet. TFoU har vist over tid å ha svake faglige og økonomiske prestasjoner, selv om det har skjedd noen positive endringer det siste året, svarer Roger Lian, administrerende direktør i NTNU Samfunnsforskning, som er et aksjeselskap heleid av NTNU på spørsmål fra Universitetsavisa.

To ansatte representanter i NTNU Samfunnsforskning stemte i mot fusjonsforslaget, men styret mener det er riktig å gå inn.

Beholder pengene fra staten

Trønder-Avisa har tidligere omtalt at både TFoU og NTNU Samfunnsforskning har fått forsikring fra departementet om at basisfinansieringen til TFoU blir med over i en eventuell fusjon.

– TFoU er veldig positive til vedtaket NTNU Samfunnsforskning har gjort, og vi ønsker å få gjort en avtale og gjennomført overtakelsen. Basert på de strategiske vurderingene som er gjort i selskapet blir dette sett på som en god utgang, sier Øyvind Skogvold, direktør i TFoU til Universitetsavisa.